Naujienos

2019-02-20
Tyrimas atskleidė Lietuvos suaugusiųjų gyvensenos skirtumus
Pirmą kartą Lietuvoje atlikto suaugusiųjų gyvensenos tyrimo rezultatai atskleidė ne tik esamą šalyje gyvensenos ir sveikatos elgsenos situaciją, bet ir gyvensenos įpročių skirtumus.
2019-02-15
Užsienio ekspertai įvertino Lietuvos sveikatos informacijos sistemą
Higienos institutas dalyvauja tarptautiniame projekte „3-iosios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos informacijai InfAct“.
2019-02-14
Pristatomi hospitalinių infekcijų stebėsenos padidėjusios rizikos skyriuose rezultatai
Higienos instituto specialistai parengė du leidinius: „Operacinių žaizdų infekcijos chirurgijos skyriuose“ ir „Hospitalinės infekcijos reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose“.
2019-01-28
Tęsiamos JAHEE projekto veiklos
Šiais metais tęsiamos veiklos, pradėtos pernai pagal 3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programą „Bendrieji veiksmai sveikatos tolygumams“ (JAHEE).
2019-01-23
Dirbančių su jaunimu įstaigų ir visuomenės sveikatos biurų bendradarbiavimas plečia veiklos galimybes
Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimu integralumo raiška“.
2019-01-22
Pristatomi sveikatos stiprinimą įgalinančių veiksnių profesinio mokymo įstaigose tyrimo rezultatai
Higienos institutas išleido 36-ą „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Sveikatos stiprinimo veikla ir ją įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose“.
2019-01-10
Lanksčios darbo sąlygos – darbuotojų gerovės ir sveikatos stiprinimo prielaida
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kuriose pristatomi lanksčių darbo sąlygų galimi privalumai, trūkumai, tinkamo organizavimo gairės ir gerosios praktikos pavyzdžiai.
2019-01-09
Pristatome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Išleistas ketvirtasis 2018 metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2018/4(83).
2018-12-28
Skelbiami nacionaliniai 7–17 m. amžiaus vaikų sveikatos duomenys
Higienos instituto specialistai apibendrino 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenis, 2017–2018 mokslo metais sukauptus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje.
2018-12-28
Suteikiama žinių, susijusių su psichoaktyvių medžiagų vartojimo atpažinimu ir prevencija
Šiandien psichoaktyviųjų medžiagų – tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų – eksperimentinis ir pramoginis vartojimas yra viena didžiausių paauglių sveikatos problemų.
2018-12-28
Naujose metodinėse rekomendacijose – apie infekcijų prevenciją ir kontrolę socialinės globos įstaigose
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose“.
2018-12-27
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 21 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui: metodinės rekomendacijos „Lanksčių darbo sąlygų organizavimas Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir...
2018-12-27
Pristatome leidinį apie netinkamos mitybos padarinius sveikatai
Higienos instituto specialistai parengė informacinį leidinį „Netinkamos mitybos padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai”.
2018-12-27
Tarptautiniame seminare – ypatingas dėmesys saugiai psichosocialinei darbo aplinkai
Gruodžio 20 d. Vilniuje įvyko tarptautinis seminaras „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam turinčių įtakos veiksnių darbo aplinka“.
2018-12-21
Linksmų švenčių ir sėkmingų 2019-ųjų!
Geros pradžios, naujos energijos, tikrų atradimų, drąsių idėjų, svarbių laimėjimų ir iššūkių, atveriančių daug naujų galimybių!
2018-12-19
Leidinyje informuojama ir patariama pamaininio darbo poveikio sveikatai klausimais
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį „Pamaininis darbas ir sveikata“.
2018-12-19
Naujame „Mokslo darbų“ leidinyje – dirbančios mamos darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo ypatumai
Higienos institutas išleido 35-ą „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Iš vaiko priežiūros atostogų grįžusių darbuotojų, derinančių darbą ir asmeninį gyvenimą, gerovės patyrimas“.
2018-12-19
Išleistas leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2017 m.”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2017 m.“.
2018-12-19
Pristatome leidinį apie karščio padarinius Lietuvos gyventojams
Higienos institutas išleido naują „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su karščio padariniais Lietuvos gyventojų sveikatai.
2018-12-18
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2017”
Higienos institutas kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto Santaros klinikų filialo Vaikų ligonine parengė leidinį „Gimimų medicininiai duomenys 2017”.
                 
Naujienų prenumerata