2015

Naujienos

2015-12-30
Rekomendacijos, kaip pagerinti profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų kokybę
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“.
2015-12-30
Vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje pristatomi naujame leidinyje
Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“, kurio metu nustatyta kaip subjektyvus apklaustų asmenų sveikatos vertinimas...
2015-12-29
Išleistas ketvirtasis žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
Išleistas ketvirtasis šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris. Jame didžiausias dėmesys skirtas rūkymo, alkoholio vartojimo ir fizinio aktyvumo problemoms.
2015-12-29
Parengtas informacinis biuletenis „Gyvenimo trukmė be negalios Lietuvoje 2012–2014 m.“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė naują Visuomenės sveikatos netolygumų informacinį biuletenį „Gyvenimo trukmė be negalios...
2015-12-28
Leidinys apie amžiaus, periodo, kohortos faktorius ir jų įtaką suaugusiųjų sergamumo 2 tipo diabetu dinamikai
Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „Amžiaus, periodo, kohortos faktoriai ir jų įtaka suaugusiųjų sergamumo 2 tipo diabetu dinamikai Lietuvoje 2002-2013 metais“.
2015-12-23
Sveikiname su šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais!
Tegu šv. Kalėdų ramybė užpildo Jus, o Naujųjų metų gaudesys įkvepia naujiems darbams ir pasiekimams!
2015-12-21
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų gruodžio 17 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui dviejų projektų baigiamosios ataskaitos: „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų...
2015-12-21
Naujame leidinyje pristatomas tyrimas išvengiamų hospitalizacijų Lietuvoje tema
Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais“, kurio metu, remiantis užsienio šalių patirtimi, nustatytas išvengiamų...
2015-12-17
Nacionalinis sveikatos egzaminas kviečia pasitikrinti žinias apie žalingus sveikatai įpročius
Žinau – gyvenu sveikiau! Tokiu šūkiu pasitikrinti savo žinias ir paskatinti domėtis sveika gyvensena kviečia jau ketvirtą kartą rengiamas Nacionalinis sveikatos egzaminas (NSE). Portale lrytas.lt...
2015-12-11
Rekomendacijos, kaip darbo vietose įrengti, matuoti, vertinti apšvietimą
Higienos instituto specialistai parengė rekomendacijas „Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo...
2015-12-11
Dalyvauta Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių preparatų vartojimo Europos ilgalaikės globos įstaigose priežiūros tinklo susitikime
Gruodžio 1–2 d. Stokholme vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro organizuotas Hospitalinių infekcijų ir antimikrobinių preparatų vartojimo Europos ilgalaikės globos įstaigose priežiūros...
2015-12-11
Darbo stebėjimo vizite Suomijoje semtasi patirties sveikatos stiprinimo darbe tema
Lapkričio 30 – gruodžio 4 dienomis, įgyvendinant suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“, dalyvauta darbo stebėjimo vizite...
2015-12-09
Išleistas informacinis biuletenis „Alerginiai susirgimai Lietuvoje“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė informacinį biuletenį „Alerginiai susirgimai Lietuvoje: ligotumas ir tendencijos“.
2015-12-04
Dalyvauta Šiaurės pažangaus mokymo apie profesinę sveikatą instituto (NIVA) kursuose
Lapkričio 17-19 dienomis Upsaloje, Švedijoje, Šiaurės pažangaus mokymo apie profesinę sveikatą institutas (The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, NIVA) organizavo kursus...
2015-11-26
Higienos institutas pakvietė įmones diskusijai apie darbuotojų darbingumo išsaugojimą
Šių metų lapkričio 24 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Darbingumo palaikymas įvairiais darbuotojų amžiaus tarpsniais“, skirtas darbuotojų sveikatos bei žmogiškųjų...
2015-11-23
Skleidžiamos žinios jaunimui apie sveikos gyvensenos principus bei profesinę sveikatą
2015 m. spalio ir lapkričio mėnesiais surengti seminarai-sveikatingumo ugdymo sesijos, kurių tikslas – išmokyti specialistus naudoti šiuolaikiškus novatoriškus metodus, jaunimui skleidžiant žinias...
2015-11-18
Baigėsi įvadinių seminarų ciklas antimikrobinio atsparumo valdymo grupių nariams apskrityse
Lapkričio 11 d. Higienos institutas organizavo įvadinį seminarą „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione: gerosios praktikos pritaikymo Marijampolės apskrityje galimybės“.
2015-11-16
Tik atsakingas antibiotikų vartojimas padės išsaugoti jų efektyvumą
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) lapkričio 16–22 dienas paskelbė Pasauline supratimo apie antibiotikus savaite, kurios šūkis: „Antibiotikai: vartok atsakingai“. Moksliniais tyrimais įrodyta,...
2015-11-16
Konferencijoje aptartos supratimo apie antibiotikus dienos iniciatyvos
Lapkričio 6 d. Panevėžyje įvyko Higienos instituto kartu su Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizuota konferencija „Moksleivių žinių apie infekcijas ir antibiotikus...
2015-11-12
Konkursas „Įmonės jėga – sveiki ir laimingi darbuotojai“ 2015
Kviečiame įmones dalyvauti konkurse, pasidalinti savo gerąja patirtimi bei laimėti nominaciją „Labiausiai darbuotojų sveikatos stiprinimu besirūpinanti įmonė 2015“.
2015-11-10
Seminaras „Darbingumo palaikymas įvairiais darbuotojų amžiaus tarpsniais“
Higienos institutas kviečia į seminarą „Darbingumo palaikymas įvairiais darbuotojų amžiaus tarpsniais“, kuris vyks 2015 m. lapkričio 24 d. (antradienį) Higienos institute, Didžioji g. 22, Vilnius.
2015-11-10
Konferencijoje aptartos žinios, patirtis ir galimybės skatinant fizinį aktyvumą darbo vietose
Lapkričio 6 d. Vilniuje, „Swedbank“ auditorijoje įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Fizinis aktyvumas darbo vietose: žinios, patirtis ir galimybės“. Konferenciją organizavo Lietuvos Respublikos...
2015-11-09
Lietuvoje diegiama Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema
2015 m. lapkričio 5 dieną Trakų raj. įvyko Higienos instituto vykdomo 2009–2014 m. Norvegijos finansinių mechanizmų programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamo...
2015-11-02
Konferencija „Demografija Lietuvos perinatologijoje: gimimų medicininių duomenų registravimui – 20 m.“
2015 m. spalio 23 d. vyko konferencija "Demografija Lietuvos perinatologijoje: gimimų medicininių duomenų registravimui – 20 m." Konferencija buvo skirta Gimimų medicininių duomenų informacinės...
2015-10-30
Leidinys apie mirties priežastis savivaldybėse 2014 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties priežasčių registras parengė metinį leidinį „Mirties priežastys savivaldybėse 2014“.
2015-10-29
Liublianoje įvyko Europos prevencijos tyrimų asociacijos 6-oji tarptautinė konferencija
2015 m. spalio 21-24 dienomis Liublianoje (Slovėnija) vyko Europos prevencijos tyrimų asociacijos (angl. European Society for Prevention Research, EUSPR) organizuota 6-oji tarptautinė konferencija...
2015-10-29
Antimikrobinio atsparumo regioninio valdymo plėtra Tauragės ir Telšių apskrityse
Higienos institutas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-322 „ Dėl antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašo...
2015-10-28
Konferencija „Moksleivių žinių apie infekcijas ir antibiotikus didinimo iniciatyvos“ 2015 m. lapkričio 6 d. Panevėžyje
Higienos institutas ir Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuras organizuoja konferenciją „Moksleivių žinių apie infekcijas ir antibiotikus didinimo iniciatyvos“, kuri įvyks lapkričio 6 d....
2015-10-28
Milane – 8-oji metinė Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje – nuo globalios iki lokalios politikos, metodų ir praktikos“.
2015 m. spalio 14–17 dienomis Milane (Italija) vyko 8-oji metinė Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje – nuo globalios iki lokalios politikos, metodų ir praktikos“ (angl....
2015-10-28
Alytuje sėkmingai vykusio projekto „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose – gerosios patirties perdavimas“ pabaigtuvės
Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras drauge su VŠĮ „Pozityvios sveikatos komanda“ bei Higienos institutu spalio 22 d. sukvietė Alytaus raj. veikiančių įmonių ir įstaigų atstovus...
2015-10-28
Dalyvauta ECDC Hospitalinių infekcijų priežiūros tinklo susitikime
Šių metų spalio 20-22 d. Stokholme vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro Hospitalinių infekcijų priežiūros tinklo susitikimas, skirtas 2016–2017 metais visose Europos Sąjungos šalyse...
2015-10-27
Kiek reikia sumažinti alkoholio vartojimą ir rūkymą, kad pastebėtume mirtingumo pokyčius?
Higienos instituto specialistai parengė naują Visuomenės sveikatos netolygumų serijos leidinį, kuriame pristatoma gyventojų mirtingumo prognozė dėl kai kurių išvengiamų priežasčių taikant įvairaus...
2015-10-26
Parengtas leidinys „Sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė devintąjį EHLEIS (angl. Joint Action European Health and Life Expectancy Information System)...
2015-10-22
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2014 m.“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kartu su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu ir Vilniaus universiteto vaikų ligoninės Neonatologijos centru parengė leidinį „Gimimų...
2015-10-20
Kaune pasidalyta darbuotojų fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi
Spalio 15 d. Kauno miesto įmonių vadovams ir darbuotojų sveikata besirūpinantiems specialistams surengta mokymų ir informacijos diena „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“.
2015-10-20
Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2014 m. / Health Statistics of Lithuania 2014”
Higienos instituto periodiniame sveikatos statistikos leidinyje „Lietuvos sveikatos statistika 2014 m. / Health statistics of Lithuania 2014” skelbiami pagrindiniai 2014 m. Lietuvos sveikatos...
2015-10-19
Konferencija „Fizinis aktyvumas darbo vietose: žinios, patirtis ir galimybės“, 2015 m. lapkričio 6 d. Vilniuje
Kviečiame į mokslinę-praktinę konferenciją „Fizinis aktyvumas darbo vietose: žinios, patirtis ir galimybės“, kuri vyks 2015 m. lapkričio 6 d. „Swedbank“ auditorijoje, adresu: Konstitucijos pr. 20A,...
2015-10-19
Marijampolėje įvyko mokymai „Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėse praktiniai aspektai“
2015 m. spalio 15 d. Marijampolėje Higienos institutas, kartu su Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija bei Marijampolės visuomenės sveikatos biuru vykdė mokymus „Visuomenės sveikatos...
2015-10-16
Konferencija „Vaikų sveikatos stebėsenos aktualijos“ 2015 m. lapkričio 5 d. Trakų r.
Higienos institutas lapkričio 5 d. organizuoja konferenciją „Vaikų sveikatos stebėsenos aktualijos“, kurios tikslas – pristatyti vaikų sveikatos priežiūros ir stebėsenos svarbiausius aspektus bei...
2015-10-15
Antimikrobinio atsparumo regioninio valdymo plėtra Vilniaus apskrityje
Higienos institutas spalio 8 d. organizavo įvadinį seminarą „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione: gerosios praktikos pritaikymo Vilniaus apskrityje galimybės“, vykusį Vilniaus visuomenės...
2015-10-15
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai dalyvavo NIVA kursuose Helsinkyje
Spalio 58 dienomis Helsinkyje, Suomijoje NIVA (Šiaurės pažangaus mokymo apie profesinę sveikatą institutas) organizavo kursus „Valdymas, atsižvelgiant į skirtingo amžiaus darbuotojų grupių...
2015-10-14
Alytuje vyks Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose mokymų – informacijos diena
Spalio 22 d., 10.00 – 13.00 val., Alytaus m. savivaldybėje, tarybos posėdžių salėje (Rotušės a. 4, Alytus) vyks mokymų – informacijos diena „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“, skirta...
2015-10-08
Konferencijoje aptartos nepageidaujamų įvykių registravimo plėtros galimybės
2015 m. rugsėjo 29 d. įvyko Higienos instituto organizuota konferencija, kurioje pristatytas sukurtas nepageidaujamų įvykių registravimo ir analizės modelis, rekomenduojamos priemonės,...
2015-10-07
Parengtos rekomendacijos „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“
Higienos instituto specialistai parengė rekomendacijas „Duomenų vaizdavimas visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje“, skirtas visuomenės sveikatos specialistams ir studentams. Rekomendacijos...
2015-10-07
Dalyvauta ECDC projekto TRICE-IS narių susitikime
Šių metų rugsėjo 28-29 d. Madride vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro įgyvendinamo projekto „Infekcijų kontrolės mokymai Europoje – įdiegimo strategija“ (angl. Training in Infection...
2015-10-06
Higienos instituto specialistai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Edinburge
2015 m. rugsėjo 28-30 dienomis Edinburge (Jungtinė Karalystė) įvyko EQUATOR (angl. Enhancing the Quality and Transparency of Health Research), tyrimų kokybės ir skaidrumo užtikrinimo tinklo...
2015-10-05
Metodinis leidinys padės susipažinti su nepageidaujamų įvykių problema
Higienos instituto specialistai parengė metodinį leidinį "Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimas ir plėtra Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose".
2015-10-02
Kaune vyks Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose mokymų-informacijos diena
Spalio 15 d. Kaune vyks mokymų-informacijos diena „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“, skirta Kauno mieste veikiančių įmonių vadovams ir darbuotojų sveikata besirūpinantiems specialistams.
2015-10-02
Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose 2015 m. I pusmečio ataskaita
Išanalizuoti 2015 m. I pusmečio hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose duomenys. Juos pateikė 24 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai bei 37...
2015-09-30
Naujas leidinys – „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2014 m.“
Higienos institutas parengė leidinį, kuriame aprašomi visuomenės sveikatos būklę atspindintys rodikliai pagal Lietuvos savivaldybes.
2015-09-30
Konferencijoje pristatyti visuomenės sveikatos technologijų vertinimo rezultatai
Rugsėjo 24 d. įvyko Higienos instituto organizuota konferencija, kurioje pristatyti visuomenės sveikatos technologijų, skirtų rūkymo paplitimui mažinti ir darbuotojų psichikos sveikatai stiprinti,...
2015-09-28
Įvyko seminaras „Inovaciniai sveikatinimo metodai jaunimo ugdymui“
2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje įvyko seminaras „Inovaciniai sveikatinimo metodai jaunimo ugdymui“, kurio tikslas – šiuolaikiškų ir novatoriškų metodų naudojimas, skleidžiant jaunimui žinias apie...
2015-09-28
Įvyko seminaras „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“
Šių metų rugsėjo 24 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“.
2015-09-24
Išleistas trečiasis žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
Trečiame šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje atkreipiamas dėmesys į psichikos sveikatos problemas.
2015-09-22
Susitiko Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (NDPHS) grupės nariai
Rugsėjo 15–16 dienomis Taline, Estijoje,vyko21-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo ir 8-asis Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės...
2015-09-22
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų rugsėjo 18 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui: tiriamojo darbo „Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams...
2015-09-21
Panevėžyje įmonės paskatintos rūpintis darbuotojų fiziniu aktyvumu
2015 m. rugsėjo 17 d. Panevėžio visuomenės sveikatos biure vyko fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose mokymų – informacijos diena. Prie renginio organizavimo prisidėjo ir Higienos institutas.
2015-09-17
Rugsėjo 29 d. Vilniuje įvyks konferencija „Nepageidaujamų įvykių valdymo plėtra Lietuvoje“
Higienos institutas organizuoja konferenciją „Nepageidaujamų įvykių valdymo plėtra Lietuvoje“, kuri įvyks rugsėjo 29 d. Vilniuje, viešbučio „Domus Maria“ konferencijų salėje (Aušros Vartų g.12,...
2015-09-16
Konferencija „Visuomenės sveikatos technologijų, skirtų rūkymo paplitimui mažinti ir darbuotojų psichikos sveikatai stiprinti, veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas“
Higienos institutas organizuoja konferenciją „Visuomenės sveikatos technologijų, skirtų rūkymo paplitimui mažinti ir darbuotojų psichikos sveikatai stiprinti, veiksmingumas ir ekonominis...
2015-09-15
Pristatytas visuomenės sveikatos technologijų vertinimo tvarkos projektas
Rugsėjo 10 d. įvyko Higienos instituto organizuota diskusija, kurioje aptartas visuomenės sveikatos technologijų vertinimo tvarkos projektas. Dokumentas parengtas įgyvendinant Projekto „Visuomenės...
2015-09-11
Išleistas leidinys „Kraujo donorų registro duomenys 2014 m.“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Kraujo donorų registras išleido leidinį „Kraujo donorų registro duomenys 2014 m.“.
2015-09-10
Pradėjo veikti Higienos instituto sveikatos statistinių duomenų portalas http://stat.hi.lt
Pradėjo veikti Higienos instituto išorinis sveikatos statistinių duomenų portalas. Portalas yra universalus ir skirtas įvairiems statistiniams duomenimis skelbti. Portalas skirtas išoriniams...
2015-09-07
Kviečiame registruotis į seminarą „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“
Higienos institutas kviečia į seminarą „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“, kuris vyks 2015 m. rugsėjo 24 d. (ketvirtadienį) Higienos institute, Didžioji g. 22, Vilnius.
2015-09-07
Rugsėjo 24 d. Vilniuje įvyks seminaras „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“
Higienos institutas kviečia į seminarą „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“, kuris įvyks rugsėjo 24 d. Higienos institute (Didžioji g. 22, Vilnius).
2015-09-04
Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo 2015 m. ataskaita
2015 m. balandžio mėn. asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliktas infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas, kurį koordinavo Higienos institutas.
2015-09-03
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre parengtos metodinės gairės netipiniam infekcijų sukėlėjui Mycobacterium chimaera nustatyti
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras parengė dokumentą – vieningą Europos šalims protokolą, kuriame pateiktos Mycobacterium chimaera sukeltų infekcijų atvejų nustatymo, laboratorinės...
2015-09-02
Rugsėjo 17 d. Panevėžyje vyks Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose mokymų-informacijos diena
Mokymų-informacijos diena „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“ skirta Panevėžio mieste ir rajone veikiančių įmonių vadovams ir darbuotojų sveikata besirūpinantiems specialistams
2015-09-02
Specialistai diskutavo apie sveikatos elgsenos tyrimų vykdymo problemas ir tobulinimo galimybes
Šių metų rugpjūčio 27 d. įvyko Higienos instituto organizuota diskusija „Sveikatos netolygumų nustatymas vykdant sveikatos elgsenos tyrimus“.
2015-08-26
Konferencijoje pristatyti projekto „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“ įgyvendinimo rezultatai
2015 m. rugpjūčio 25 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuota konferencija „Projekto „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos sukūrimas“ rezultatų pristatymas“.
2015-08-26
Įvyko seminaras „Inovaciniai sveikatinimo metodai jaunimo ugdymui“
2015 m. rugpjūčio 19 d. Birštone įvyko seminaras „Inovaciniai sveikatinimo metodai jaunimo ugdymui“, kurio tikslas – šiuolaikiškų ir novatoriškų metodų naudojimas, skleidžiant jaunimui žinias apie...
2015-08-25
Žurnalo „Visuomenės sveikata“ 1 priede – mokslinės konferencijos „Visuomenės sveikatos aktualijos“ straipsniai
Žurnalo „Visuomenės sveikata“ pirmajame šių metų priede publikuojami kovo 20 d. Klaipėdoje vykusio renginio, skirto Vydūno (Vilhelmo Storostos) 147 gimimo metinėms, straipsniai.
2015-08-07
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2014 m.”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2014 m.”.
2015-08-04
Paskelbti galutiniai statistiniai mirties priežasčių 2014 m. duomenys
Lietuvoje 2014 m. mirė 40 252 žmonės, t. y. 1 259 asmenimis mažiau negu 2013 m. Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi.
2015-08-04
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2014 m.”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2014 m.” Jame pateikiami...
2015-07-28
Hepatitų problema darosi vis aktualesnė
Pastaruosius ketverius metus daugėja 41–60 metų žmonių, mirštančių nuo ūminio hepatito A ir B, kitų ūminių, lėtinių, nepatikslintų virusinių hepatitų, alkoholinės kepenų ligos. Nuo šių ligų...
2015-07-22
Išleistas leidinys „Profesinės ligos Lietuvoje 2014 m.“
Higienos instituto Profesinių ligų registro specialistai parengė leidinį, kuriame pateikiami Lietuvos dirbančiųjų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys: sergamumo profesinėmis...
2015-07-21
Bus skleidžiama fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose geroji patirtis
Sveikatos apsaugos ministerija pagal Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą parėmė projektą „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose –...
2015-07-16
Europos supratimo apie antibiotikus dienos patariamojo komiteto susitikimas
2015 m. birželio 22 – 23 dienomis Stokholme, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre (ECDC) vyko Europos supratimo apie antibiotikus dienos patariamojo komiteto susitikimas, kuriame dalyvavo...
2015-07-03
Higienos instituto specialistai dalyvavo metinėje Tarptautinės sveikatos technologijų vertinimo organizacijos konferencijoje
2015 m. birželio 15–17 dienomis Osle (Norvegija) vyko 12-oji metinė Tarptautinės sveikatos technologijų vertinimo organizacijos konferencija „Globalios pastangos perduoti žinias: sveikatos...
2015-07-01
Higienos institute įgyvendinamas suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas darbuotojų sveikatos tema
2015 m. birželio–2016 m. gegužės mėn. Higienos institutas įgyvendins suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“. Projektą...
2015-07-01
Instituto specialistai gilinosi į jūrininkų profesinės sveikatos problemas
Norvegijoje vykusiame 13-ajame tarptautiniame simpoziume „Sveiki jūrininkai – sveika laivyba“ dalyvavo Higienos instituto specialistai.
2015-06-30
Parengtos metodinės rekomendacijos „Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse“
Meetodinių rekomendacijų „Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse“ tikslas – padėti įmonėms pagerinti saugos ir sveikatos kultūrą.
2015-06-26
Plinta pavojinga infekcija
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) išplatino pranešimą apie Mycobacterium chimaera sukeltas invazines širdies ir kraujagyslių infekcijas, kurios gali būti susijusios su širdies...
2015-06-25
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų birželio 18 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui technologijų vertinimo projektas „Darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos...
2015-06-23
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2015/2(69)
Naujojo žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerio (2015/2(69) straipsniuose nemažai informacijos apie statistinius sveikatos rodiklius.
2015-06-22
Išleistas leidinys „Health in the Baltic Countries 2013”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras parengė periodinį sveikatos statistikos leidinį „Health in the Baltic Countries 2013 (Sveikata Baltijos šalyse 2013)". Leidinys parengtas kartu su...
2015-06-19
Išbandoma nauja Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema SveNAS
Projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“ įgyvendinimo metu Higienos institute buvo sukurta sveikatos netolygumų...
2015-06-17
Konferencijoje aptartos hospitalinių ir ventiliacinių pneumonijų problemos ir jų valdymo galimybės
2015 m. gegužės 29 d. įvyko kasmetinė hospitalinių infekcijų prevencijai ir valdymui skirta konferencija – „Hospitalinių ir ventiliacinių pneumonijų problema ir valdymo galimybės“. Konferenciją...
2015-06-15
Įvyko kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Epidemiologijos samprata, paplitimo tyrimo duomenų analizė“
2015 m. birželio 9−11 d. Vilniuje vyko Higienos instituto organizuoti kvalifikacijos tobulinimo mokymai tema „Epidemiologijos samprata, paplitimo tyrimo duomenų analizė". Mokymuose dalyvavo 16...
2015-06-12
Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos įvertinimas ir plėtojimas
2015 m. birželio 4 d. Vilniuje vyko seminaras-diskusija, skirtas aptarti nepageidaujamų įvykių registravimo ir prevencijos pilotinio tyrimo rezultatus bei teisinius, technologinius ir...
2015-06-12
Parengtos rekomendacijos „Hospitalinių infekcijų prevencijos ir valdymo indikatoriai“
Metodines rekomendacijas skirtos specialistams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, visų specialybių gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, taip pat...
2015-06-10
Jaunimas populiarina neatlygintiną kraujo donorystę
2014 metais kraujo donorai daugiau kaip pusę kraujo ar jo sudėtinių dalių davė neatlygintinai. Aktyviausiai kraujo aukoja jaunimas.
2015-06-10
Pritarta pasauliniam veiksmų planui kovai su antimikrobiniu atsparumu
Pasaulio sveikatos asamblėjos 68-ojoje sesijoje, vykusioje 2015 m. gegužės mėnesį, pritarta pasauliniam veiksmų planui kovai su antimikrobiniu atsparumu. Šio plano tikslas – garantuoti sėkmingą...
2015-06-09
Įvyko seminaras „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“
Šių metų birželio 4 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“, skirtas specialistams, dirbantiems ar planuojantiems dirbti...
2015-06-03
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų gegužės 28 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo projektas „Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas...
2015-05-28
Pagrindinė vyresnių žmonių sveikatos problema – kraujotakos sistemos ligos
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido pirmąjį šiais metais „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę...
2015-05-28
Įvyko seminaras „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“
Šių metų gegužės 26 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“, skirtas specialistams, besirūpinantiems...
2015-05-21
Liuksemburge įvyko Sveikatos informacijos ekspertų darbo grupės susitikimas
2015 m. gegužės 19-20 dienomis Liuksemburge įvyko EK Sveikatos ir maisto saugos (DG SANTE) Sveikatos informacijos ekspertų (EGHI) darbo grupės susitikimas.
2015-05-15
Kviečiame registruotis į seminarą „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“
Higienos institutas kviečia į seminarą „Profesinės sveikatos priežiūros iššūkiai ir galimybės“, kuris vyks 2015 m. birželio 4 d. Higienos institute, Didžioji g. 22, Vilnius.
2015-05-14
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2014 m. (išankstiniai duomenys)”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2014 m. (išankstiniai...
2015-05-13
Konferencija „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“, 2015 m. gegužės 21 d. Vilniuje
Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“, kuri įvyks gegužės 21 d. viešbutyje „Panorama“ (Sodų g. 14, Vilnius).
2015-05-13
Organizuojamas seminaras „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“
Higienos institutas kviečia į seminarą „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“, kuris vyks 2015 m. gegužės 26 d. (antradienį) Higienos institute, Didžioji g. 22, Vilnius.
2015-05-11
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų gegužės 7 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta tiriamojo darbo „Suaugusiųjų asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir...
2015-05-07
Mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinių ir ventiliacinių pneumonijų problema ir valdymo galimybės“
2015 m. gegužės 29 d. Higienos institutas kartu su Vilniaus miesto klinikine ligonine rengia mokslinę praktinę konferenciją „Hospitalinių ir ventiliacinių pneumonijų problema ir valdymo galimybės“.
2015-05-06
Išleistos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos
Valstybei perdavus savivaldybėms visuomenės sveikatos stebėseną, savivaldybės kasmet rinks unifikuotus rodiklius, juos analizuos ir rengs visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas.
2015-04-28
Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena
Balandžio 28 dieną Tarptautinė darbo organizacija (TDO) paskelbė Pasauline darbuotojų saugos ir sveikatos diena (angl. World Day for Safety and Health at Work). 2015 metais šios dienos šūkis –...
2015-04-28
Vyrams profesinės ligos nustatomos tris kartus dažniau
Profesinių ligų valstybės registro duomenimis, kasmet Lietuvoje daugiau kaip 400 asmenų yra nustatomi profesiniai susirgimai. Nors pastaruosius ketverius metus susirgusiųjų skaičius mažėjo, bet...
2015-04-24
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų balandžio 16 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyti svarstymui du projektai: „Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė...
2015-04-15
Įvyko diskusija „Sveikatos netolygumų stebėsena“
Šių metų balandžio 8 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuota diskusija „Sveikatos netolygumų stebėsena“. Jos metu buvo aptarti projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų...
2015-04-07
Skelbiami išankstiniai 2014 m. Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties priežasčių registro parengtame leidinyje pateikiami apibendrinti išankstiniai 2014 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties...
2015-04-03
Nustatoma daugiau profesinių ligų
Profesinių ligų valstybės registras informuoja, kad Lietuvoje nustatoma daugiau profesinių ligų.
2015-04-02
Higienos instituto 2014 metų veiklos rezultatai – metiniame leidinyje
Leidinys „Higienos institutas 2014 metais“ supažindina skaitytojus su pagrindiniais 2014 m. Instituto veiklos rezultatais.
2015-04-01
Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose 2014 m. ataskaita
Išanalizuoti 2014 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose duomenys. Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 35 reanimacijos ir...
2015-03-31
Kaip paskatinti darbdavius rūpintis darbuotojų sveikata
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį „Darbdavių skatinimas rūpintis darbuotojų sveikata ir darbo vietų kokybe“.
2015-03-31
Įvyko hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai
2015 m. kovo mėn. 24 ir 26 dienomis Higienos institutas organizavo ir vykdė hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymus, skirtus infekcijų kontrolės specialistams bei asmenims, atsakingiems už...
2015-03-26
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2015 Nr.1 (68))
Naujajame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2015 Nr.1 (68)) didžiausias dėmesys sutelktas į ligų prevencijos problemas. Aptariami sunkumai, su kuriais susiduria sveikatos specialistai,...
2015-03-26
Stokholme vyko mokymai – „Įrodymais pagrįsti metodai ir būdai sprendimams visuomenės sveikatos srityje priimti“
2015 m. kovo 2–5 d. Europos infekcinių ligų kontrolės ir prevencijos centras (ECDC) organizavo mokymus „Įrodymais pagrįsti metodai ir būdai sprendimams visuomenės sveikatos srityje priimti“,...
2015-03-26
Mirties priežasčių statistikos techninės darbo grupės susitikimas Liuksemburge
2015 m. kovo 17 d. Liuksemburge susitiko Europos Komisijos Eurostat suburtos mirties priežasčių statistikos techninės darbo grupės nariai.
2015-03-25
Telšiuose vyks konferencija „Sveikatos priežiūros mokyklose aktualijos“
Kviečiame dalyvauti visuomenės sveikatos biurų vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistus, ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dirbančius...
2015-03-24
Alytuje vyks konferencija „Sveikatos priežiūros mokyklose aktualijos“
Kviečiame dalyvauti visuomenės sveikatos biurų vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistus, ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dirbančius...
2015-03-12
Vilniuje ir Anykščiuose įvyko tobulinimosi kursai pacientų saugos kultūros tema
Higienos institutas, tęsdamas projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“...
2015-03-10
Sveikiname su Kovo 11-ąja, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!
Nuoširdžiausiai sveikiname visus su išskirtine istorine Lietuvos švente – Kovo 11-ąja, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Branginkime laisvę, kuri suteikia viltingesnį ir demokratišką...
2015-03-10
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų kovo 5 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui dvi baigiamosios ataskaitos: „Amžiaus, periodo, kohortos faktoriai ir jų įtaka suaugusiųjų...
2015-03-04
Pristatomas pranešimas „Sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai pristato aštuntąjį EHLEIS (angl. Joint Action European Health and Life Expectancy Information System)...
2015-03-03
Konferencijoje aptartos visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos
Vasario 26 d. Vilniuje įvyko konferencija „Visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos“. Konferencijos tikslas buvo aptarti Lietuvos sveikatos strateginių dokumentų įgyvendinimo situaciją, jų...
2015-03-02
Įvyko seminaras „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“
Šių metų vasario 23 d. Higienos institutas Vilniuje surengė seminarą visuomenės sveikatos biurų specialistams „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“. Renginyje...
2015-02-19
Konferencija „Visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos“
Higienos institutas kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindamas projekto „Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ (Nr....
2015-02-11
Konferencija „Sveikatos netolygumų stebėsena ir mažinimas“ specialistus sukvietė diskusijai
Šių metų sausio 29 d. Vilniuje įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Higienos instituto organizuota konferencija „Sveikatos netolygumų stebėsena ir mažinimas“. Renginys organizuotas...
2015-02-10
Visuomenės sveikatos biurų specialistai kviečiami į seminarą „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“
Higienos institutas kviečia į seminarą „Kaip organizuoti darbuotojų sveikatos stiprinimo programas įmonėse“, kuris vyks 2015 m. vasario 23 d. (pirmadienį) Higienos institute, Didžioji g. 22,...
2015-01-22
Suomiai išleido leidinį apie nedarbingumą dėl ligų Baltijos jūros tinklo šalyse
Suomijos profesinės sveikatos institutas išleido leidinį „Sickness absenteeism in the BSN countries: Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russian Federation and Sweden“...
2015-01-21
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų sausio 15 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo projektas „Intervencijų, gerinančių antimikrobinių vaistų skyrimą...
2015-01-20
Konferencija „Sveikatos netolygumų stebėjimas ir mažinimas“, 2015 m. sausio 29 d. Vilniuje
Sausio 29 d. Vilniuje įvyks Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Higienos instituto organizuojama konferencija „Sveikatos netolygumų stebėjimas ir mažinimas“. Jos tikslas – aptarti...
2015-01-13
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras kviečia teikti paraiškas dėl mokymų
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras paskelbė kvietimą teikti paraiškas į Europos intervencinės epidemiologijos mokymo programą ir Europos visuomenės sveikatos mikrobiologijos mokymus.
                 
Naujienų prenumerata