Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo Higienos institute tvarkos aprašas (atsiųsti)

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas (atsiųsti)

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt

Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūnas – tai darbuotojas, kuris prižiūri Higienos instituto atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679 ir padeda ją užtikrinti (Reglamento (ES) 2016/679 37 str. 6 d., 38 str. 1 d., 39 str. 1 d.).