Atstovavimas tarptautinėse organizacijose

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO, angl. WHO – World Health Organization) (https://www.who.int/)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-779 (atsiųsti).
Gintarė Petronytė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro (toliau – VSTC) Technologijų vertinimo skyriaus specialistė (10.2. Sveikatos technologijos);
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (10.7. Visuomenės sveikata, inovacijos ir intelektinė nuosavybė).

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) (http://www.ecdc.europa.eu)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. V-737 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-68 (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-625 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. V-502 (atsiųsti).

• Ligų grupė „Antimikrobinis atsparumas“
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinis atstovas) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt).
• Ligų grupė „Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimas“
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt).
• Ligų grupė „Infekcijos, susijusios su sveikatos priežiūra“
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Justė Petrėnė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose, HAI-ICU)) (el. p. juste.petrene@hi.lt);
Matas Rutkauskas, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistas (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (operacinių žaizdų infekcijos, HAI-SSI))(el. p. matas.rutkauskas@hi.lt);
Justina Avelytė, VSTC Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (infekcijos ilgalaikės priežiūros įstaigose, HAI-HALT)) (el. p. justina.avelyte@hi.lt);
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (infekcijos ilgalaikės priežiūros įstaigose, HAI-HALT)) (el. p. asta.jurkeviciene@hi.lt);
Justė Petrėnė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (paplitimo tyrimas, HAI-PPS)) (el. p. juste.petrene@hi.lt);
Greta Vizujė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (epidemiologijos techninis kontaktinis asmuo (Clostridium difficile infekcija, HAI-CDI)) (el. p. greta.vizuje@hi.lt).


Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) techninės darbo grupės „Sveikatos priežūros statistika“ ir „Sergamumo statistika“
Rita Gaidelytė, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (toliau – SIC) Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. rita.gaidelyte@hi.lt)

Europos Sąjungos statistikos tarnybos (EUROSTAT) techninė darbo grupė „Mirties priežasčių statistika“
Šarūnas Alasauskas, SIC Registrų skyriaus vadovas (el. p. sarunas.alasauskas@hi.lt)

Europos Komisijos sveikatos informacijos ekspertų darbo grupė
Higienos instituto atstovė darbo grupėje SIC Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė (el. p. ausra.zelviene@hi.lt)

Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklose bei ekspertų darbo grupėse paskirti dalyvauti asmenys (Northern Dimention Partnership in Public Health and Social Well-being) (http://www.ndphs.org/)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. V-305 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-98 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-619 (atsiųsti). 
• Antimikrobinio atsparumo ekspertų darbo grupė:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinė atstovė) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt); 
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. asta.jurkeviciene@hi.lt);
Jolanta Kuklytė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. jolanta.kuklyte@hi.lt).
• Lėtinių neinfekcinių ligų ekspertų darbo grupė
Vincentas Liuima, VSTC Technologijų vertinimo skyriaus specialistas (pakaitinis atstovas) (el. p. vincentas.liuima@hi.lt
• Darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupė:
Remigijus Jankauskas, Higienos instituto direktorius (pagrindinis atstovas) (el. p. jank@hi.lt); 
Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro (toliau – PSC) Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt).

Europos saugos ir sveikatos darbe Lietuvos ryšių punkto informacinis tinklas (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) (https://osha.europa.eu/lt)
Saulius Vainauskas, PSC vadovas (pagrindinis atstovas) (el. p. saulius.vainauskas@hi.lt)

Baltijos jūros profesinės sveikatos ir saugumo tinklas (Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety) (http://www.balticseaosh.net/about-bsn/)
Raimonda Eičinaitė-Lingienė, PSC Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt)
 
Informacija atnaujinta 2019-08-01.