Darbo užmokestis

Higienos instituto darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinis mėnesinis atlyginimas neatskaičiavus mokesčių.

Pareigybė

2015 m.

2016 m.

Darbuotojų skaičius

Nustatytas koeficientas

Mėnesinis atlyginimas Eurais

Darbuotojų

skaičius

Nustatytas koeficientas

Mėnesinis atlyginimas Eurais

Direktorius

1

25,5

905

1

25,5

905

Direktoriaus pavaduotojas

2

22,8

809

2

22,8

809

Vyr. buhalterė

1

18

639

1

18

639

Centro vadovas

3

18,2

646

3

18,2

646

Skyriaus vadovas

13

14-17,9

497-635

13

14-17,9

497-635

Vyriausiasis specialistas

72

11,4-16,5

405-586

72

11,4-16,5

405-586

Specialistas

8

9,6-10,6

341-376

8

MMA

380