Darbo užmokestis

                          Higienos instituto darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis
                                                                               (neatskaičius mokesčių)
                                                                         
 
 
Metai 2015 m.  2016 m. 
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Nustatytas koeficientas Vidutinis darbo užmokestis (Eur) Darbuotojų skaičius Nustatytas koeficientas Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
Direktorius 1 25,5 905 1 25,5 905
Direktoriaus
pavaduotojas
2 22,8 809 2 22,8 809
Vyriausiasis buhalteris 1 18 639 1 18 639
Centro vadovas 3 18,2 646 3 18,2 646
Skyriaus vadovas 13 14–17,9 497–635 13 14–17,9 497–635
Vyriausiasis specialistas 72 11,4–16,5 405–586 72 11,4–16,5 405–568
Specialistas 8 9,6–10,6 341–376 8 MMA 380