Galimybių studijos, analizės ir tyrimai

Strateginių dokumentų ir teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą įvairiuose politikos sektoriuose, SSGG analizė (2014 m.)
(analizės ataskaita)