Informaciniai leidiniai

Informaciniai leidiniai pagal temas

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos būklė

Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai

 

Naujausi leidiniai

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 4(37)
Su klimato kaita susijusių alerginių susirgimų paplitimo 2018 m. Lietuvoje apžvalga
A. Vaidelauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 18 p.

 

Ketvirtame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimas Lietuvoje 2018 m. 
Leidinyje nagrinėjamos alerginės ligos, kurias sukelia klimato kaita, aptariamos tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą ir savivaldybes.
Atsiųsti leidinį 

 

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 3(36)
Išvengiamos hospitalizacijos
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 7 p.

 

Trečiame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ leidinyje apžvelgiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai – netiesioginiai ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indikatoriai.
Leidinyje trumpai pristatomi išvengiamų hospitalizacijų rodiklių pokyčiai 2012–2018 m., rodikliai pagal priežastį ir amžiaus grupes bei Lietuvos savivaldybes 2018 m.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 2(35)
Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2018 m. 
A. Vaidelauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 15 p.

 

Antrame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje skelbiama 2018 m. šiltojo sezono karščio bangų, gyventojų kreipimosi į gydymo įstaigas, mirtingumo nuo tam tikrų ligų, kurioms karštis ir karščio bangos turi įtakos, bei paskendimų analizė.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 1(34)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga 
A. Vaidelauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 11 p.


Pirmame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje pateikiama apžvalga apie vaikų (0–17 m.) ligotumą įvairiapusiais sutrikimais 2014–2018 m. Joje analizuojamas šis ligotumas (TLK-10-AM kodas F84) bei išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas (F84.0).
Atsiųsti leidinį

Lietuvos visuomenės sveikatos pokyčių apžvalga
I. Petrauskaitė, R. Skrobotovas, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 83 p. 

 

Informaciniame leidinyje apžvelgiami Lietuvos pokyčiai sveikatos srityje, lyginant juos su kitomis Europos šalimis. Apžvalga parengta remiantis įvairių duomenų šaltinių (Higienos instituto, Lietuvos statistikos departamento, Finansų ministerijos, Eurostato, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazės) duomenimis, analizuojant dešimties metų (2007–2017 m.) rodiklių pokytį (arba turimus paskutinius pateiktus duomenis). Taip pat ieškota galimų sąsajų tarp rodiklių, padedančių giliau pažvelgti į reiškinius, galėjusius turėti nemažą reikšmę Lietuvos gyventojų sveikatos būklės pasikeitimams.
Atsiųsti leidinį

Lietuvos visuomenės sveikatos būklės pokyčiai per šimtmetį
I. Petrauskaitė, R. Skrobotovas, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 73 p.

Higienos institutas šimtmečio proga surinko istorinius sveikatos statistikos duomenis ir parengė leidinį, kuriame aptariami visuomenės sveikatos būklės pokyčiai atkurtos Lietuvos šimtmečio istorijos kontekste. Jie leis pažvelgti į tai, kaip glaudžiai persipina gyventojų sveikata ir svarbūs istoriniai momentai, kaip visuomenės sveikatos būklę keitė moksliniai atradimai ir politinės reformos, kaip keitėsi gyventojų aprūpinimas ištekliais, kurie šiuo metu laikomi savaime suprantamais.
Atsiųsti leidinį