Informaciniai leidiniai

Informaciniai leidiniai pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos būklė

Serija "Visuomenės sveikatos netolygumai"

 

Naujausi leidiniai:

Prarasti potencialūs gyvenimo metai Lietuvoje 2014–2016 metais
Ž.Našlėnė, S.Mekšriūnaitė, R.Skrobotovas, A.Želvienė, A.Trakienė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 206 p.

Leidinyje aptariami Lietuvos gyventojų prarastų potencialių gyvenimo metų netolygumai pagal ligas ar ligų grupes. Taip pat palyginami potencialūs prarasti gyvenimo metai apskrityse ir savivaldybėse 2016 m. su 2014 m. ir su 2016 m. Lietuvos vidurkiu. Nustatyta, kad Lietuvoje vidutiniškai 2014–2016 m. buvo prarasta 282 918 žmogaus potencialių gyvenimo metų kasmet.
Atsiųsti leidinį

Profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašas
J.Kartunavičiūtė, R.Šidagytė, R.Eičinaitė-Lingienė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 23 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašą. Jis parengtas siekiant plačiau paaiškinti profesinės sveikatos specialistų funkcijas, nustatytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose, kuriuos patvirtino LR socialinės apsaugos ir darbo bei LR sveikatos apsaugos ministrai 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“.
Atsiųsti leidinį

Vaikų sveikata 2016 m.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2017, 36 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius išleido pirmąjį leidinį „Vaikų sveikata 2016 m.”. Leidinyje pateikiami Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) 2016-2017 mokslo metais iš mokinių vaiko sveikatos pažymėjimų sukaupti duomenys. 2016 m. į VSS IS surinkta virš 90 procentų vaiko sveikatos pažymėjimų. Iki sukuriant sistemą nebuvo galimybės palyginti mokinių sveikatos duomenis pagal savivaldybes, seniūnijas, mokyklas, bei nebuvo vieningos metodikos, pagal kurią būtų surenkami mokinių vaiko sveikatos pažymėjimo duomenys, bei apskaičiuojami rodikliai. Šios sistemos dėka galime nagrinėti ne tik sergamumo, bet ir vaikų sveikatą atspindinčius rodiklius: kiek vaikų gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų, kiek yra normalaus kūno svorio ir pan. 
Atsiųsti

Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimas (ART priemonė)
J.Tamašauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 16 p.

Higienos instituto specialistai pritaikė Jungtinės Karalystės Saugos ir sveikatos agentūros Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonę (ART) naudoti Lietuvos įmonėse. ART priemonės paskirtis - nustatyti reikšmingą darbo užduočių riziką, kurių metu reikia nuolat judinti viršutines galūnes (rankas ir plaštakas) ir dėl to gali išsivystyti viršutinių galūnių kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai bei sumažinti užduoties rizikos lygį.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 8(27)
Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo Lietuvoje apžvalga 2016 m.
R.Skrobotovas
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 18 p.

Parengtas aštuntasis šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris „Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo Lietuvoje apžvalga 2016 m.“. Leidinyje yra nagrinėjamas alerginių ligų paplitimas, kurias sukelia klimato kaita. Aptariamos jų tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą, savivaldybes.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 7(26)
Karščio padariniai Lietuvos gyventojams 2016 m.
Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 11 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido informacinį leidinį "Karščio padariniai Lietuvos gyventojams 2016 m.". Parengtame informaciniame biuletenyje apžvelgiamas Lietuvos gyventojų sergamumas, ligotumas ir mirtingumas dėl ligų, siejamų su karščio poveikiu. Rodikliai analizuoti pagal amžiaus grupes bei vertinti jų pokyčiai.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 6(25)
Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?
R.Skrobotovas, A.Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 17 p.

Leidinyje aptariami Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vertinimo rodiklių pokyčiai: jų kryptis, dydis ir padėtis Lietuvos savivaldybėse, jei rodiklio siekinio kol kas nepavyksta įgyvendinti. 6 iš 21 LSS rodiklių reikšmės nuo 2012 m. iki 2016 m. pakito pakankamai ar net daugiau nei tikėtasi, kad būtų įvykdytas LSS 2020 m. tarpinio vertinimo tikslas. 6 rodiklių reikšmės keitėsi laukiama kryptimi, tačiau lėčiau nei reikėtų, norint užtikrinti, kad 2020 m. būtų pasiektos LSS numatytos šių rodiklių reikšmės. 9 rodiklių reikšmės nuo 2012 m. pakito priešinga kryptimi nei buvo siekiama LSS.
Atsiųsti leidinį

Kiekvieno darbo dalis yra reguliariai pasimankštinti
S. Vičaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 24 p.

Leidinyje pristatomos fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose idėjos bei Lietuvos įmonių patirtis. Šiuo leidiniu siekiama paskatinti kitas įmones ieškoti tinkamų ir veiksmingų darbuotojų fizinio aktyvumo skatinimo veiklų. Higienos institutas atkreipia dėmesį į veiklų įvairovę bei iniciatyvas nevertindami jų efektyvumo.

Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 5(24)
Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra: teritorinis prieinamumas Lietuvoje

S.Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 6 p.

Higienos instituto specialistai pirmą kartą šalyje atliko tyrimą, kurio metu nustatytas šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumas šalies gyventojams pagal jų gyvenamąją vietą. Tyrimas atliktas panaudojant šiuolaikines erdvinių duomenų analizės ir atvaizdavimo priemones. Tyrimas atskleidė, kad šeimos medicinos paslaugos yra nesunkiai prieinamos, o gauti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas gali būti sudėtingiau.
Atsiųsti leidinį

Alkoholio vartojimo padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai
Ž.Našlėnė, R.Skrobotovas, A.Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 38 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido informacinį leidinį „Alkoholio vartojimo padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai“. Leidinyje apžvelgiami alkoholio vartojimo lemiamų ligų, gyventojų sergamumo, ligotumo bei mirtingumo pokyčiai 2010–2015 (2016) m., taip pat apžvelgta ir įvertinta, kokią įtaką vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei (VGT) turi alkoholio vartojimas (lyginant bendrąją VGT su visomis mirtimis ir VGT be alkoholio lemtų mirties priežasčių).
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 4(23)
Ar pakankamai daug lietuvių dalyvauja profilaktinėse (prevencinėse) programose?
Ž.Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 23 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido ketvirtąjį šiais metais „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį apie Lietuvoje vykdomas profilaktines programas. Leidinyje apžvelgiamos visos Lietuvoje vykdomos profilaktinės programos, palyginama metodika tarp Valstybinės ligonių kasos ir Higienos instituto teikiamų duomenų, pateikiami sergamumo ir mirtingumo dėl ligų, įtrauktų į profilaktines programas, rodikliai bei jų tendencijos, apžvelgiama dalyvavusių profilaktinėse programose asmenų dalis 2010–2015 m. bei netolygumai savivaldybėse.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 3(22)
Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje
Ž.Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 7 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido trečiąjį šiais metais „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su šalies gyventojų sveiko gyvenimo trukmės netolygumais Lietuvoje 2012–2014 m.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 2(21)
Ligoninių veikla. Kaip atrodome Europos Sąjungoje?
S.Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 8 p.

Leidinyje lyginami Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių stacionaro išteklių ir veiklos rodikliai bei pateikiami šių rodiklių netolygumai Lietuvos savivaldybėse. Apžvelgiami šie pagrindiniai aspektai: išlaidos sveikatos priežiūrai, stacionaro lovų skaičius, lovadieniai, stacionaro ligoniai, vidutinis gulėjimo laikas, dienos stacionaras, lovų užimtumas, lovų perteklius ir išvengiamos hospitalizacijos.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 1(20)
Lietuvos vaikų traumos ir jų priežastys
R.Ustinavičienė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 14 p.

Higienos instituto sveikatos informacijos centras išleido pirmąjį šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, kuriame išsamiai nagrinėjamos Lietuvos vaikų traumos. Leidinyje pateikiami 2015 m. dažniausi vaikų sužalojimai, traumų priežastys ir vietos, aptariami duomenys pagal amžiaus grupes, lytį. Taip pat pateikiamos įvairios traumų prevencijos strategijos.
Atsiųsti leidinį