Informaciniai leidiniai

Informaciniai leidiniai pagal temas

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos būklė

Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai

 

Naujausi informaciniai leidiniai

Lietuvos vaikų sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai
Ž. Našlėnė, I. Petrauskaitė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 85 p.

 

Leidinyje apžvelgiama Lietuvos vaikų sveikata 2014–2018 m. Apžvalgoje analizuojama nemažai su vaikų sveikata susijusių aspektų – demografija, socialinė-ekonominė padėtis, vaikų gyvensena, ligų prevencija, sveikatos priežiūra, ligotumas, patiriamos traumos, psichikos sveikata, sveikata perinataliniu periodu ir mirtingumas.
Atsiųsti leidinį

Sveikatos netolygumai pagal socioekonominius veiksnius Lietuvos savivaldybėse 2018 m.
I. Petrauskaitė, R. Skrobotovas, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 45 p. 

 

Šio leidinio tikslas – apžvelgti sveikatos netolygumus, atliekant geografinę analizę ir įvertinant statistinį ryšį tarp socioekonominių veiksnių ir gyventojų sveikatos.
Socioekonominius kintamuosius atspindi keturi rodikliai: ilgalaikio nedarbo lygis, socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv., gyventojų amžiaus mediana metų pradžioje ir mėnesinis darbo užmokestis (bruto). Analizuojant šiuos rodiklius išryškėjo nemažai ryšių tarp žmonių sveikatos ir socioekonominių veiksnių.
Iš viso aptarti devyniolikos sveikatos bei gyvensenos srities ir minėtų keturių socioekonominių rodiklių ryšiai.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 6(39)
Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas
Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 10 p.

 

Šeštajame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ serijos leidinyje apžvelgiami stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimo rezultatai.
Lietuvoje nėra vertinamas stebėsenos duomenų ir savivaldybės sveikatos strateginio planavimo ryšys, todėl šiuo vertinimu siekta nustatyti šalies savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose iškeltų prioritetinių sveikatos problemų ryšį su savivaldybės planuojamomis sveikatos strategijos veiklomis.
Leidinyje nagrinėjamos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos 2014–2016 m. ataskaitose keliamos prioritetinės sveikatos problemos; savivaldybių 2011–2028 m. strateginiuose planavimo dokumentuose numatytos jų sprendimo priemonės ir savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose nurodomų prioritetinių gyventojų sveikatos problemų ir planuojamų vykdyti sveikatos gerinimo veiksmų ryšys.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 5(38)
Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinis prieinamumas 
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 16 p.

Leidinyje apžvelgiami stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimo rezultatai.
Geografinis prieinamumas – tai sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kurį apibūdina sveikatos priežiūros įstaigų kiekis, įvairovė, pasiskirstymas ir fizinis prieinamumas, dalis.
Leidinyje trumpai pristatomas geografinis prieinamumas tiesinio atstumo ir kelionės automobiliu atžvilgiu bei suminio prieinamumo rodiklio reikšmių pasiskirstymas seniūnijose.
                                           Atsiųsti leidinį 

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 4(37)
Su klimato kaita susijusių alerginių susirgimų paplitimo 2018 m. Lietuvoje apžvalga
A. Vaidelauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 18 p.

 

Ketvirtajame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimas Lietuvoje 2018 m. 
Leidinyje nagrinėjamos alerginės ligos, kurias sukelia klimato kaita, aptariamos tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą ir savivaldybes.
Atsiųsti leidinį 

 

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 3(36)
Išvengiamos hospitalizacijos
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 7 p.

 

Trečiajame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ leidinyje apžvelgiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai – netiesioginiai ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indikatoriai.
Leidinyje trumpai pristatomi išvengiamų hospitalizacijų rodiklių pokyčiai 2012–2018 m., pateikiami rodikliai pagal priežastį ir amžiaus grupes bei Lietuvos savivaldybes 2018 m.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 2(35)
Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2018 m. 
A. Vaidelauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 15 p.

 

Antrajame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje skelbiama 2018 m. šiltojo sezono karščio bangų, gyventojų kreipimosi į gydymo įstaigas, mirtingumo nuo tam tikrų ligų, kurioms karštis ir jo bangos turi įtakos, bei paskendimų analizė.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 1(34)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga 
A. Vaidelauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 11 p.


Pirmajame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje pateikiama apžvalga apie vaikų (0–17 m.) ligotumą įvairiapusiais sutrikimais 2014–2018 m. Joje analizuojamas šis ligotumas (TLK-10-AM kodas F84) bei išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas (F84.0).
Atsiųsti leidinį

Lietuvos visuomenės sveikatos pokyčių apžvalga
I. Petrauskaitė, R. Skrobotovas, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 83 p. 

 

Informaciniame leidinyje apžvelgiami Lietuvos pokyčiai sveikatos srityje, lyginant juos su kitomis Europos šalimis. Apžvalga parengta remiantis įvairių šaltinių (Higienos instituto, Lietuvos statistikos departamento, Finansų ministerijos, Eurostato, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazės) duomenimis, analizuojant dešimties metų (2007–2017 m.) rodiklių pokytį (arba turimus paskutinius pateiktus duomenis). Taip pat ieškota galimų sąsajų tarp rodiklių, padedančių giliau pažvelgti į reiškinius, galėjusius turėti nemažos reikšmės Lietuvos gyventojų sveikatos būklei.
Atsiųsti leidinį

Lietuvos visuomenės sveikatos būklės pokyčiai per šimtmetį
I. Petrauskaitė, R. Skrobotovas, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 73 p.

Higienos institutas šimtmečio proga surinko istorinius sveikatos statistikos duomenis ir parengė leidinį, kuriame aptariami visuomenės sveikatos būklės pokyčiai atkurtos Lietuvos šimtmečio istorijos kontekste. Jie leis pažvelgti į tai, kaip glaudžiai persipina gyventojų sveikata ir svarbūs istoriniai momentai, kaip visuomenės sveikatos būklę keitė moksliniai atradimai ir politinės reformos, kaip keitėsi gyventojų aprūpinimas ištekliais, kurie šiuo metu laikomi savaime suprantamais.
Atsiųsti leidinį