Komisijos ir darbo grupės

2018 m. sudarytos darbo grupės:

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-1232 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas komisijoje:
Remigijus Jankauskas – Higienos instituto direktorius.

Dėl darbo grupės sisteminei pažymų reformai pirminėje ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūroje sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. V-1153 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės nacionalinių racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijų ir rekomendacinio pobūdžio pirmaeilio pasirinkimo ir rezervinių antimikrobinių vaistinių preparatų sąrašų projektams parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-1147 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Jolanta Kuklytė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė.

Dėl darbo grupės antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose rodiklių sąrašo ir antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose rodiklių sąrašo projektams parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-1082 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės pasiūlymams dėl Lietuvos gyvybės mokslų industrijos skatinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo teikti sudarymo
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 4-253 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Raimonda Janonienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė.

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0010 administravimo ir valdymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-337 (atsiųsti), pakeitimas:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-1249 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas projekto administravimo grupėje:
Elvyra Lokutijevska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus specialistė, jos laikinai nesant – Jolanta Salvinska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus vadovė.

Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. kovo 5 d. potvarkis Nr. 44 (atsiųsti)
Darbo grupės (Higienos institutas – atsakinga įstaiga):
Profesinių ligų statistikos darbo grupė;
Mirties priežasčių statistikos darbo grupė;
Sveikatos priežiūros statistikos techninė grupė;
Sergamumo statistikos techninė grupė.

Tarpžinybinė ekspertų grupė antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos klausimams spręsti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-222 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.

 

2017 m. sudarytos darbo grupės:

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1137 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimas" vykdymo priežiūros grupės sudarymo" pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-1372 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" patvirtinimo" tobulinimo galimybei įvertinti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-13187 (atsiųsti) (galioja iki 2018 m. liepos 1 d.)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Ieva Kisielienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus specialistė.

Dėl darbo grupės psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-699/A1-241 „Dėl psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, pakeitimo projektui parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-1123 (atsiųsti) (galioja iki 2018 m. gegužės 1 d.)
Higienos instituto atstovai darbo grupėje:
Raimonda Eičinaitė-Lingienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė (darbo grupės vadovė);
Jolita Kartunavičiūtė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė (darbo grupės sekretorė);
Rasa Šidagytė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė.

Dėl asmenų skyrimo dalyvauti Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklose bei ekspertų darbo grupėse
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymas V-867 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Vincentas Liuima – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus specialistas.

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 152, 153 straipsniais įstatymo įgyvendinamiesiems teisės aktams parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymas V-838 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-132 (atsiųsti) (galioja iki 2018 m. balandžio 30 d.)
Higienos instituto atstovai darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

„Dėl valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo" pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-647 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-1272 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones" vykdymo priežiūros grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-594 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas priežiūros grupėje:
Aušra Grigošaitienė – Higienos instituto direktoriaus pavaduotoja.

 

2016 m. sudarytos darbo grupės:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymui Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" peržiūrėti ir pakeitimo projektui parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymas V-1381 (atsiųsti) (galioja iki 2017 m. gruodžio 1 d., darbo grupės darbas tęsiamas)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rasa Šidagytė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė.

Karščio padarinių prevencijos tarpžinybinė darbo grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 6 d. įsakymas V-725 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-509 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Žilvinė Našlėnė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė.


2015 m. sudarytos darbo grupės:

Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo komisija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas V-1512 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikatos informacijos iniciatyvos komitetas (EHII)
2015 m. lapkričio 2 d. raštas Nr. (1.1.31-23)10-9713 dėl Lietuvos atstovų EHII paskyrimo (atsiųsti)
Lietuvos atstovai komitete:
Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė,
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Sveikatos ir vartotojų direktorato informacijos ekspertų darbo grupė
Lietuvos atstovas komitete:
Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė

Ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymas V-211 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-661 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.


2014 m. sudarytos darbo grupės:

Kardiologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas V-223 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Onkologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas V-223 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Insulto integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas V-223 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas V-223 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-963 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas LST TK 64 „Ergonomika" 
Higienos instituto įgaliotojo atstovo paskyrimas, direktoriaus įsakymas 2014 m. birželio 12 d. (atsiųsti)
Jūratė Tamašauskaitė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo  skyriaus vyriausioji specialistė.

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas V-883 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-811 (atsiųsti), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1217 (atsiųsti); pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-1409 (atsiųsti); pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-939 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Raimonda Janonienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. A1-447 (atsiųsti)
Pakeitimas: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. A1-225 (atsiųsti) (įsakymas įsigalioja 2018 m. birželio 22 d.)
Higienos instituto atstovas komisijoje:
Raimonda Eičinaitė-Lingienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė.

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos taryba
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas V-1438 (atsiųsti)
Pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas V-96 (atsiųsti)
Pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymas V-1348 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

 

2013 m. sudarytos darbo grupės:

Darbo grupė Tarpinstitucinė Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimui
Lietuvos statistikos departamento direktoriaus 2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymas DI-167 (atsiųsti)
Pakeitimas: Lietuvos statistikos departamento direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymas DĮ-83 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

 

2012 m. sudarytos darbo grupės:

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas LST TK 83 „Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimas“
Higienos instituto įgaliotojo atstovo paskyrimas 2012 m. sausio 18 d. (atsiųsti)
Danguolė Gorobecienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė.

Darbo grupė Lietuvos pozicijos dėl Europos Sąjungos socialinės įtrauktiems ir socialinės apsaugos rodiklių sveikatos srityje suderinimo ir pristatymo Europos Sąjungos institucijose
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas V-1043 (atsiųsti)
Pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 10 d. įsakymas V-189 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė. 

Archyvas

Informacija atnaujinta 2018.11.08.