Kontaktai

Higienos institutas
Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583, faks. (8 5) 262 4663, el. p. institutas(eta)hi.lt
Darbo laikas: I–IV 8:00–16:45, V 8:00–15:30, pietūs: 12:00–12:30

Kontaktai žiniasklaidai: tel. (8 5) 262 9931

Dėmesio! Higienos instituto darbuotojų el. pašto adresų sudarymo tvarka: vardas.pavarde(eta)hi.lt arba vardas.pavarde(eta)dmc.lt

Pareigos

Vardas Pavardė

Telefonas
Kodas (8 5)

Elektroninis paštas

Direktorius
(pareigybės aprašymas)

Remigijus Jankauskas

262 4583

jank(eta)dmc.lt

Direktoriaus pavaduotoja
(pareigybės aprašymas)

Aušra Grigošaitienė

212 1810

ausra.grigosaitiene(eta)dmc.lt

Vyr. specialistė (referentė)
(pareigybės aprašymas)

Dalia Paurienė

262 4583

institutas(eta)hi.lt

Apskaitos skyrius

Skyriaus vadovė (vyr. buhalterė)

Jolanta Salvinska

261 7278

jolanta.salvinska(eta)hi.lt

Specialistas

Ana Galkovskaja

261 7278

ana.galkovskaja(eta)hi.lt

Specialistas

Elvyra Lokutijevska

261 7278

elvyra.lokutijevska(eta)hi.lt

Aprūpinimo skyrius

Skyriaus vadovė

Jūratė Miceikienė

262 6406

jurate.miceikiene(eta)hi.lt

Specialistas

Dalia Delnickaitė

212 3249 

dalia.delnickaite(eta)hi.lt

Informacijos, ryšių ir kvalifikacijos tobulinimo skyriuspareigybių aprašymai

Skyriaus vadovė
(pareigybės aprašymas)

Lina Muleronkaitė

262 9931

lina.muleronkaite(eta)hi.lt

Specialistas

Jolanta Čepienė

262 9931

jolanta.cepiene(eta)hi.lt

Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos sekretoriatas

Specialistė 
(pareigybės aprašymas)

Sigutė Kavoliukienė

tel.    262 5485

faks. 206 0180

cdmek(eta)hi.lt,
sigute.kavoliukiene(eta)hi.lt

SVEIKATOS INFORMACIJOS CENTRAS

Centro vadovas 
(pareigybės aprašymas)

Romualdas Gurevičius

262 2781

romualdas.gurevicius(eta)hi.lt

Biostatistinės analizės skyrius, pareigybių aprašymai

Skyriaus vadovė
(pareigybės aprašymas)

Aušra Želvienė

2060738

ausra.zelviene(eta)hi.lt

Specialistas

Jonė Jaselionienė

277 3302 

jone.jaselioniene(eta)hi.lt

Specialistas

Žilvinė Našlėnė

277 3302

zilvine.naslene(eta)hi.lt

Specialistas

Robertas Skrobotovas

277 3302

robertas.skrobotovas(eta)hi.lt 

Specialistas

Indrė Petrauskaitė

277 3302

indre.petrauskaite(eta)hi.lt

Sveikatos statistikos skyriuspareigybių aprašymai

Skyriaus vadovė
(pareigybės aprašymas)

Rita Gaidelytė

277 3303

rita.gaidelyte(eta)hi.lt

Specialistas

Jelena Isakova

277 3301 

jelena.isakova(eta)hi.lt

Specialistas

Alma Leinartienė

277 3301 

alma.leinartiene(eta)hi.lt

Specialistas

Irma Stankūnienė

262 9709

irma.stankuniene(eta)hi.lt

Specialistas

Milda Garbuvienė

277 3303 

 milda.garbuviene(eta)hi.lt

Specialistas

Antanė Zavackaitė

277 3303 

antane.zavackaite(eta)hi.lt

Specialistas

Judita Jankauskienė

277 3303 

judita.jankauskiene(eta)hi.lt

Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos IS (Poskyris), pareigybių aprašymai

Specialistas

Irma Stankūnienė 

262 9709

irma.stankuniene(eta)hi.lt 

Mirties priežasčių registraspareigybių aprašymai

Registro vadovė
(pareigybės aprašymas)

Sandra Mekšriūnaitė

277 3304

sandra.meksriunaite(eta)hi.lt

Specialistas

Algirdas Vyšniauskas

277 3304

algirdas.vysniauskas(eta)hi.lt

Specialistas

Vilė Cicėnienė

277 3305

vile.ciceniene(eta)hi.lt

Specialistas

Vida Laurinavičienė

277 3304

vida.laurinaviciute(eta)hi.lt

Specialistas

Aurelija Trakienė

277 3304

aurelija.trakiene(eta)hi.lt

Specialistas

Regina Sarapinaitė

277 3305

regina.sarapinaite(eta)hi.lt

Specialistas

Nijolė Malinauskienė

277 3305

nijole.malinauskiene(eta)hi.lt 

Specialistas

Nadežda Kazakevič

277 3305

nadezda.kazakevic(eta)hi.lt

Specialistas

Dalia Vasiliauskaitė

277 3305

dalia.vasiliauskaite(eta)hi.lt

Registrų skyriuspareigybių aprašymai

Skyriaus vadovas
(pareigybės aprašymas)

Šarūnas Alasauskas

261 2084

sarunas.alasauskas(eta)hi.lt

 Specialistas

Elena Mikalajūnienė

206 0122

elena.mikalajuniene(eta)hi.lt

 Specialistas

Michailas Klicner

212 3913

michailas.klicner(eta)hi.lt 

Kraujo donorų registras (Poskyris)pareigybių aprašymai

Registro vadovė
(pareigybės aprašymas)

Svetlana Bogdanova

212 3913

svetlana.bogdanova(eta)hi.lt 

Specialistas

Aušra Krupskienė

212 3913

ausra.krupskiene(eta)hi.lt

Profesinių ligų registras (Poskyris)pareigybių aprašymai

Registro vadovė
(pareigybės aprašymas)

Danė Krisiulevičienė

212 0876

dane.krisiuleviciene(eta)dmc.lt 

Specialistas

Helena Anikijenka

212 0876

helena.anikijenka(eta)dmc.lt

Vaikų sveikatos stebėsenos IS (Poskyris), pareigybių aprašymai

Informacinės sistemos vadovas
(pareigybės aprašymas)

 Ugnė Butkutė

206 0977

ugne.butkute(eta)hi.lt

Specialistas

Indrė Židonienė

206 0122

indre.zidoniene(eta)hi.lt

VISUOMENĖS SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ CENTRAS

Centro vadovė 
(pareigybės aprašymas)

Rolanda Valintėlienė

261 8390

rolanda.valinteliene(eta)hi.lt

Inovacijų skyrius

Skyriaus vadovė

Virginija Kanapeckienė

262 5479

virginija.kanapeckiene(eta)hi.lt

Specialistas

Saulius Babinskas

262 9055

saulius.babinskas(eta)hi.lt

Specialistas

Agnietė Mačiulaitytė

262 9055

agniete.maciulaityte(eta)hi.lt

Specialistas

Jolanta Kuklytė

262 9055

jolanta.kuklyte(eta)hi.lt 

Specialistas

Justė Staniulytė

262 9055

juste.staniulyte(eta)hi.lt

Specialistas

Matas Rutkauskas

262 9055

matas.rutkauskas(eta)hi.lt  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registras (Poskyris)

Registro vadovė

Daiva Gerasimavičienė

212 1986

daiva.gerasimaviciene(eta)hi.lt

Technologijų vertinimo skyrius, pareigybių aprašymai

Skyriaus vadovė
(pareigybės aprašymas)

Raimonda Janonienė

262 8513

raimonda.janoniene(eta)hi.lt

Specialistas

Gintarė Petronytė

261 6681 

gintare.petronyte(eta)hi.lt

Specialistas

Monika Velutytė

261 6681 

monika.velutyte(eta)hi.lt 

Tyrimų skyrius, pareigybių aprašymai

L.e. skyriaus vadovės pareigas
(pareigybės aprašymas)

 Aldona Jociutė

2061056

aldona.jociute(eta)hi.lt

Specialistas

Vincentas Liuima

261 4184 

vincentas.liuima(eta)hi.lt

Specialistas

Martynas Izokaitis

261 4184 

martynas.izokaitis(eta)hi.lt 

Specialistas

Justina Avelytė

261 4184 

justina.avelyte(eta)hi.lt 

Specialistas

Jolanta Valentienė

261 4184 

jolanta.valentiene(eta)hi.lt 

PROFESINĖS SVEIKATOS CENTRAS

Centro vadovė 

Raimonda Eičinaitė-Lingienė

212 1969

raimonda.eicinaite(eta)dmc.lt

Inovacijų skyrius

Skyriaus vadovė

Rasa Šidagytė

212 2574

rasa.sidagyte(eta)hi.lt

Specialistas

Danguolė Gorobecienė

212 0861

danguole.gorobeciene(eta)hi.lt

Specialistas

Jolita Kartunavičiūtė

212 0861

jolita.kartunaviciute(eta)dmc.lt 

Specialistas

Sigita Vičaitė

212 0861

sigita.vicaite(eta)hi.lt 

Specialistas

Greta Rožėnaitė

212 0861

greta.rozenaite(eta)hi.lt

Tyrimų skyrius

Skyriaus vadovė

Birutė Pajarskienė

212 2817

birute.pajarskiene(eta)dmc.lt

Specialistas

Vilija Kuodytė

212 2589 

vilija.kuodyte(eta)hi.lt

Specialistas

Lolita Pilipavičienė

212 2589 

lolita.pilipaviciene(eta)dmc.lt 

Specialistas

Jūratė Tamašauskaitė

212 2589 

jurate.tamasauskaite(eta)hi.lt 

Specialistas

Inga Čekalovienė

212 2589 

inga.cekaloviene(eta)hi.lt 

Specialistas

Viktorija Ivleva

212 2589 

viktorija.ivleva(eta)hi.lt 

 

Informacija atnaujinta 2018.05.15