Korupcijos prevencija

Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jūsų būti pilietiškiems: informuokite apie korupcijos atvejus anonimiškai skambindami nemokamu telefonu 8 800 66 004.
Jeigu įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma, paskambinkite. Jūsų informacija labai svarbi – kiekvieną atvejį nagrinėsime ir bendromis pastangomis stengsimės įveikti korupcijos virusą. Jūsų skambutis anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Sveikatos apsaugos ministerija
 


Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę Higienos institute, Ekonominio planavimo skyriaus  specialistė Elvyra Kropis, tel. + 370 5 261 7278, el. p. elvyra.kropis@hi.lt
 
Praneškite apie korupciją.

Į Higienos institutą gali kreiptis kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Higienos instituto darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
 
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite:
- raštu,
- telefonu: +370 5 262 4583, +370 5 261 7278,
- faksu +370 5 262 4663,
- elektroniniu paštu: institutas@hi.lt,  elvyra.kropis@hi.lt.

Asmenys, norintys pateikti prašymus, skundus ar pranešimus asmeniškai, tai gali padaryti:
pirmadieniais 8.00–12.00 val. ir 12.30–16.45 val.,
antradieniais 8.00–12.00 val. ir 12.30–16.45 val.,
trečiadieniais 8.00–12.00 val. ir 12.30–16.45 val.,
ketvirtadieniais 8.00–12.00 val. ir 12.30–16.45 val.,
penktadieniais 8.00–12.00 val. ir 12.30–15.30 val.

Kreipiantis raštu, pageidautina nurodyti:
- vardą, pavardę;
- gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
- Higienos instituto darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę ir pareigas;
- skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.
- ant voko būtina nurodyti – Higienos institutas, Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Higienos instituto darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, priimami Higienos institute (Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius).
Higienos institutas, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.
Higienos institutas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.
Higienos institutas atkreipia gyventojų dėmesį, kad Higienos institutas neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
 
STT apie korupciją galima pranešti:
- raštu;
- palikti pranešimą STT svetainėje, pasirinkus nuorodą „Praneškite apie korupciją“ arba „Palikite pranešimą čia“, taip pat paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“;
- visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje +370 5 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);
- elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
- faksu +370 5 266 3307.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame adresu: A. Jakšto g. 6, Vilnius, arba STT teritoriniuose padaliniuose:
- Kaune (Spaustuvininkų g. 7, Kaunas);
- Panevėžyje (Vasario 16-osios g. 22, Panevėžys);
- Šiauliuose (Vilniaus g. 140, Šiauliai);
- Klaipėdoje (Pilies g. 12A, Klaipėda).
 
Informacijos apie pažeidimus Higienos institute teikimo tvarkos aprašas (atsiųsti)
Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Institute ją gali pateikti vienu iš šių būdų:
- tiesiogiai Kompetentingam subjektui;
- atsiųsti informaciją Instituto elektroninio pašto adresu pranesk@hi.lt.