Kraujo donorų registras

Kraujo donorų registras (toliau – Registras), įsteigtas Higienos instituto Sveikatos informacijos centre, veiklą pradėjo 2012 m. balandžio 1 d.

Registro paskirtis – registruoti kraujo ir kraujo sudedamųjų dalių donorus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams bei juridiniams asmenims Registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro valdytojasLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188604574, buveinės adresas – Vilniaus g. 33, Vilnius.

Pagrindinis Registro tvarkytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, Didžioji g. 22, Vilnius.

Kiti Registro tvarkytojai – kraujo donorystės įstaigos,  licencijuotos kraujo donorystės veiklai:
1. Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras, juridinio asmens kodas 126413338, buveinės adresas Žolyno g. 34, Vilnius;
2. Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centras, juridinio asmens kodas 124364561, buveinės adresas Santariškių g. 2, Vilnius;
3. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Kraujo centras, juridinio asmens kodas 135163499, buveinės adresas Eivenių g. 2, Kaunas.

Registro objektai – kraujo ir kraujo sudedamųjų dalių donorai.

Registro duomenų teikėjai – kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorai.

Registro objektus įregistruoja ir duomenis į Registrą įrašo kraujo donorystės įstaigos Kraujo donorų registro nuostatų nustatyta tvarka.