2013

Naujienos

2013-12-31
Parengtos Darbuotojų sveikos mitybos skatinimo rekomendacijos
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė Darbuotojų sveikos mitybos skatinimo rekomendacijas, skirtas profesinės, visuomenės sveikatos ir kitiems specialistams, kurie prižiūri...
2013-12-31
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2013/Nr. 4 (63))
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2013/Nr.4) pateiktos dvi literatūros apžvalgos – vyresnio amžiaus asmenų sveikatos netolygumai bei patyčių darbe sampratos, paplitimo, pasekmių ir...
2013-12-30
Apžvelgta, kaip pildomi medicininiai perinatalinės mirties liudijimai
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties priežasčių registras parengė apžvalgą „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas 2010–2012 m.“
2013-12-27
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų gruodžio 20 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame patvirtintas tiriamojo darbo projektas „Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos...
2013-12-27
Seminaras-diskusija „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimo galimybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“
Higienos institutas 2013 m. gruodžio 11–12 d. surengė diskusiją „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimo galimybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“....
2013-12-20
Parengta apžvalga „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių pokyčiai 2001–2012 m.“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė apžvalgą „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių pokyčiai 2001–2012 m.“. Leidinyje...
2013-12-18
Parengtos Sveikatos stiprinimo poreikių įmonėje vertinimo rekomendacijos
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė Sveikatos stiprinimo poreikių įmonėje vertinimo rekomendacijas, skirtas profesinės, visuomenės sveikatos ir kitiems...
2013-12-17
Parengtas leidinys „Visuomenės sveikata Lietuvos savivaldybėse 2012 m.“
Naujame Higienos instituto leidinyje aprašoma šalies demografinė situacija, gyventojų sveikatos būklė, sveikatos priežiūros ištekliai ir įstaigų veikla savivaldybėse.
2013-12-17
Parengta informacinė medžiaga apie darbo ir poilsio laiko derinimą darbo vietoje
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus specialistai parengė informacinę medžiagą apie darbo ir poilsio laiko derinimą darbo vietoje, skirtą...
2013-12-11
Pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ įgyvendinimo
Vakar Higienos institutas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir...
2013-12-11
Briuselyje aptartos aktualios su profesinėmis ligomis susijusios temos
Gruodžio 3–4 d. Briuselyje, Belgijoje įvyko konferencija „Profesinės ligos ES: sistemos ir jų vaidmuo / Kelias pirmyn“ („Occupational Diseases in the EU: The system(s) and their role / Way...
2013-12-09
Įvyko XII-asis Rusijos kongresas „Profesija ir sveikata. Nuo teorijos iki praktikos“
Lapkričio 26–30 d. Maskvoje (Rusija) įvyko XII-asis Rusijos kongresas „Profesija ir sveikata. Nuo teorijos iki praktikos“.
2013-12-09
Profesinės sveikatos specialistai tobulino kvalifikaciją ir aptarė inovacijos „Paciento profesinė anamnezė ir sveikatos problemų sąsajos su darbu“ rezultatus
2013 m. gruodžio 4 d. Higienos institute įvyko profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai bei inovacijos „Paciento profesinė anamnezė ir sveikatos problemų sąsajos su darbu“...
2013-12-03
Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika / Health Statistics of Lithuania 2012”
Naujame leidinyje – pagrindiniai 2012 m. Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, pavaizduoti lentelėse ir diagramose. Gyventojų sveikatos rodikliai apibendrinti lietuvių ir anglų kalbomis.
2013-12-02
Diskusija „Visuomenės sveikatos specialistų informacinė sistema“
2013 m. gruodžio 12-13 d. Kėdainiuose vyks diskusija „Visuomenės sveikatos specialistų informacinė sistema“, kurią organizuoja Higienos institutas įgyvendindamas projektą „Visuomenės sveikatos...
2013-11-28
Panevėžyje – Europos supratimo apie antibiotikus dienos renginiai
Minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, lapkričio 21 d. Panevėžyje Higienos institutas kartu su Respublikine Panevėžio ligonine organizavo seminarą „Antibiotikai šeimos gydytojų...
2013-11-27
Helsinkyje įvyko 19-asis Baltijos jūros regiono tinklo saugos ir sveikatos klausimais (BSN) partnerių susitikimas
Lapkričio 19-20 dienomis Helsinkyje, Suomijoje, įvyko 19-asis Baltijos jūros regiono tinklo saugos ir sveikatos klausimais (angl. Baltic Sea Network on OSH, BSN) partnerių susitikimas.
2013-11-26
Nauja „Mokslo darbų“ serijos knyga – apie smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje
Higienos institutas išleido „Mokslo darbų“ serijos 9-ąją knygą „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas“.
2013-11-25
Patarimai gydytojams, kaip atpažinti profesines ligas
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai šeimos medicinos paslaugas teikiantiems gydytojams parengė rekomendacijas, padėsiančias atkreipti dėmesį į galimą paciento darbo sąlygų...
2013-11-21
Domėtasi Švedijos sveikatos technologijų vertinimo patirtimi
2013 m. lapkričio 18 d. Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro darbuotojai dalyvavo susitikime su Švedijos sveikatos technologijų vertinimo agentūros (SBU) darbuotojais....
2013-11-21
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Psichikos...
2013-11-21
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Sveikatos...
2013-11-21
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Psichikos...
2013-11-20
Lietuvos žmonės ilgiau gyvena sveiki
Europos Komisijos ir valstybių narių inicijuotame EHLEIS (angl. „Joint Action European Health and Life Expectancy Information System“) projekto vykdytojų pranešime teigiama, kad 2005–2011 m....
2013-11-20
Panevėžyje įvyks konferencija ir seminaras antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo valdymo problemoms aptarti
Rytoj, t.y. 2013 m. lapkričio 21 d. Panevėžyje, Smėlynės g. 25, įvyks Higienos instituto kartu su Panevėžio respublikine ligonine ir Vilniaus universitetu organizuojami renginiai, skirti lapkričio...
2013-11-20
Belgijoje įvyko 6-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje: ar mes čia dar vis? Mokymasis iš patirties ir ateities kūrimas“
2013 m. lapkričio 13–16 dienomis Briuselyje (Belgija) vyko 6-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija „Sveikata Europoje: ar mes čia dar vis? Mokymasis iš patirties ir ateities kūrimas“ (angl....
2013-11-19
Inovacijos projekto „Paciento profesinė anamnezė ir sveikatos problemų sąsajos su darbu“ rezultatų aptarimas ir profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursai
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras kviečia dalyvauti renginyje, skirtame inovacijos projekto „Paciento profesinė anamnezė ir sveikatos problemų sąsajos su darbu“ rezultatų aptarimui...
2013-11-18
Teisingai vartosime antibiotikus šiandien – išsaugosime gyvybę rytoj
Nerimas, kad visuomenė vėl gali likti beginklė prieš infekcijas, kaip buvo iki atrandant antibiotikus, tampa realia grėsme. Kai kurių bakterijų atsparumas paskutiniams efektyviems antibiotikams...
2013-11-15
Helsinkyje įvyko Nordplus Adult projekto „Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai“ partnerių susitikimas
Šių metų lapkričio 6–9 dienomis Helsinkyje, Suomijoje įvyko Nordplus Adult projekto „Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai“ (angl. "Health education at workpalce...
2013-11-13
Ispanijoje aptartas nepageidaujamų įvykių sveikatos sektoriuje registravimo modelis
2013 metų lapkričio 5–8 dienomis Ispanijos Sveikatos, socialinės apsaugos ir lygybių ministerijos, regioninės sveikatos bei Ciudad Real ligoninės specialistai dalijosi patirtimi su Lietuvos...
2013-11-13
Lietuvoje daugėja cukriniu diabetu sergančių žmonių
Pernai Lietuvoje standartizuotas ligotumas (ligotumas atsižvelgiant į amžiaus grupes) cukriniu diabetu buvo didesnis už Europos Sąjungos vidurkį ir sudarė 78,3 atv./1000 gyv. O per pastaruosius...
2013-11-12
Domėtasi Jungtinės Karalystės visuomenės sveikatos specialistų registro patirtimi
2013 m. lapkričio 8 d. Londone Higienos instituto specialistai susitiko su Jungtinės Karalystės visuomenės sveikatos specialistų registro darbuotojais, kurie pasidalijo patirtimi administruojat šį...
2013-11-07
Išleista apžvalga „Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 2012 m.“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus specialistai išleido apžvalgą „Stacionare gydytų sužalojimų ir apsinuodijimų priežastys Lietuvoje 2012 m.“. Apžvalga...
2013-11-05
Mokslinė praktinė konferencija ir seminaras racionalaus antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo valdymo problemoms aptarti
2013 m. lapkričio 21 d. Panevėžyje įvyks Higienos instituto kartu su Panevėžio respublikine ligonine organizuojami renginiai, skirti lapkričio 18 dieną minimai „Europos supratimo apie antibiotikus...
2013-11-04
Pernai savivaldybėse daugiausiai žmonių mirė nuo kraujotakos sistemos ligų
Mirties atvejų ir priežasčių valstybės registras paskelbė gyventojų mirtingumo duomenis savivaldybėse. Lietuvoje 2012 m. 100 tūkst. gyventojų teko 1370,2 mirusiojo. Didžiausias mirtingumas...
2013-10-31
Švedijoje įvyko kasmetinis hospitalinių infekcijų tinklo susitikimas
Spalio 24–25 d. Stokholme (Švedija), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre įvyko kasmetinis su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų (hospitalinių infekcijų) tinklo susitikimas.
2013-10-31
Įvertintas visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymas darbo rinkoje
Higienos institute atliktas visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje bei visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų žinių ir įgūdžių poreikio vertinimas.
2013-10-31
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija“, 2013 m. lapkričio 12–14 d. Klaipėdoje
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Traumų bei...
2013-10-31
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“, 2013 m. lapkričio 27–29 d., Kaune
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Psichikos...
2013-10-30
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų spalio 25 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatytos tiriamųjų darbų baigiamosios ataskaitos: „Išvengiamo mirtingumo tendencijos tarp Lietuvos...
2013-10-29
Danijoje aptartas nepageidaujamų įvykių sveikatos sektoriuje registravimo modelis
2013 metų spalio 21–24 d. Danijos Nacionalinės pacientų teisių ir skundų agentūros (angl. Danish National Agency for Patient's Rights and Complaints) darbuotojai dalijosi gerąja patirtimi kaip...
2013-10-29
Seminaras-diskusija „Vertintinų visuomenės sveikatos technologijų nustatymo modelis Lietuvoje“
Higienos institutas 2013 m. spalio 24 d. surengė seminarą-diskusiją „Vertintinų visuomenės sveikatos technologijų nustatymo modelis Lietuvoje“. Diskusijoje pristatyta vertintinų sveikatos...
2013-10-28
Įvyko konferencija „Pacientų darbo sąlygos ir sveikata“
Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo konferencijų salėje įvyko mokslinė praktinė konferencija „Pacientų darbo sąlygos ir sveikata“, kurioje buvo skaityti pranešimai apie gydytojo...
2013-10-18
Turkijoje įvyko rudens mokykla „Įrodymais pagrįstos sveikatos informacijos naudojimas formuojant politiką“
Spalio 7–11 d. Izmire (Turkija) įvyko pirmoji Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) bei Nyderlandų visuomenės sveikatos ir aplinkos instituto surengta rudens mokykla.
2013-10-14
Kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija“
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Traumų bei...
2013-10-14
Kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija“
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Traumų bei...
2013-10-10
Konferencija „Pacientų darbo sąlygos ir sveikata“
Kviečiame šeimos ir vidaus ligų gydytojus, taip pat alergologus ir klinikinius imunologus, darbo medicinos gydytojus bei visuomenės sveikatos specialistus dalyvauti mokslinėje praktinėje...
2013-10-07
Higienos instituto atliktas tyrimas: penktadalio mirčių buvo galima išvengti
Higienos instituto atliktas tyrimas „Išvengiamo mirtingumo tendencijos tarp Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų 1967–2011 m.“ nustatė, kad per šį laiką šalyje nuo išvengiamų priežasčių mirė daugiau...
2013-10-02
Parengta hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ataskaita
Išanalizuoti 2013 m. I pusmečio hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose duomenys. Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 23...
2013-09-30
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų rugsėjo 27 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta baigiamoji ataskaita „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo...
2013-09-27
Išleistas trečiasis „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris
Trečiasis „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris skirtas rugsėjo 29-ąjai – Pasaulinei širdies dienai.
2013-09-26
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2013/Nr. 3 (62))
Skaitytojams siūlome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį (2013/Nr.3). Leidinyje publikuojama vienuolika originalių straipsnių. Didelis dėmesys juose atkreiptas į profesines ligas: pacientų...
2013-09-26
Skelbiami infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo duomenys
Išanalizuoti 2013 m. balandžio mėnesį atlikto infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose duomenys. Juos pateikė 95 stacionarines paslaugas teikiančios...
2013-09-20
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Sveikatos...
2013-09-20
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Sveikatos...
2013-09-19
Įvyko seminaras-diskusija „Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo plėtros perspektyvos Lietuvoje“
Rugsėjo 17 d. Higienos institutas organizavo seminarą-diskusiją „Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo plėtros perspektyvos Lietuvoje“, kurioje aptarta šiandieninė visuomenės sveikatos...
2013-09-19
Išleistas leidinys „Sveikatos netolygumų situacijos analizė ir poreikio įvertinimas septyniose Europos Sąjungos šalyse bei jų regionuose”
Higienos institutas kartu su partneriais parengė leidinį anglų kalba „Sveikatos netolygumų situacijos analizė ir poreikio įvertinimas septyniose Europos Sąjungos šalyse bei jų regionuose“.
2013-09-16
Atšaukiami numatyti kvalifikacijos tobulinimo kursai Alytuje
Rugsėjo 18–20 d. Alytuje numatyti kvalifikacijos tobulinimo kursai „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ neįvyks.
2013-09-16
Heidelberge (Vokietija) įvyko 2-asis Pasaulinis sveikatos saugos kongresas
Rugsėjo 12–13 d. Heidelberge (Vokietija) įvyko 2-asis Pasaulinis sveikatos saugos kongresas. Jo tikslas – tobulinti ir skatinti mokslo ir technologijų vystymąsi, susijusį su sveikatos priežiūra.
2013-09-12
Papildytos rekomendacijos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengėjams
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras papildė rekomendacijas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengėjams.
2013-09-12
Išleistas žurnalo „Visuomenės sveikata“ priedas 2013/Nr. 1
Skaitytojų dėmesiui siūlome 2013-ųjų m. žurnalo „Visuomenės sveikata“ priedą Nr.1 – mokslinių straipsnių rinktinę, pristatančią 15-osios Vydūno tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos...
2013-09-03
Danijoje įvyko tarptautinė Nordic saugos tyrimų konferencija „Traumų prevencijos ir saugos užtikrinimo naujos strategijos“
Rugpjūčio 26–28 d. Bymose Hegn (Danija) įvykusiame renginyje įvairių saugos sričių mokslininkai ir praktikai pristatė naujausius traumų srities tyrimų rezultatus ir prevencijos priemones.
2013-09-03
Higienos instituto specialistai parengs rekomendacijas, kaip sukurti saugesnę slaugytojų darbo aplinką
Higienos institutas vykdo projektą „Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose,...
2013-09-03
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ Tauragėje
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, registruotis į 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursus...
2013-09-03
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ Alytuje
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, registruotis į 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursus...
2013-09-03
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ Panevėžyje
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Sveikatos...
2013-09-03
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ Utenoje
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Sveikatos...
2013-09-02
Suomijoje – tarptautinė konferencija „Darbas ir gerovė – aktyvus senėjimas darbe”
2013 m. rugpjūčio 26–28 d. Helsinkyje vyko tarptautinė konferencija „Darbas ir gerovė – aktyvus senėjimas darbe” (angl. “Work, Well-being and Wealth – Active Ageing at Work”), kurios tikslas –...
2013-09-02
Europinis tyrimas: situacija Lietuvoje geresnė, tačiau džiūgauti anksti
Europos ligoninėse atliktas pirmasis su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo paplitimo tyrimas parodė, kad Lietuvoje situacija lyginant su kitomis ES šalimis...
2013-08-08
Parengta 2011–2012 m. su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo Europos aktyvaus gydymo ligoninėse paplitimo tyrimo ataskaita
Atliktas pirmasis Europos Sąjungos mastu su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų ir antimikrobinių vaistų vartojimo Europos aktyvaus gydymo ligoninėse paplitimo tyrimas.
2013-08-05
Paskelbta, dėl kokių priežasčių 2012 m. mirė šalies gyventojai
Lietuvoje 2012 m. mirė 40 938 žmonės, t. y. 99 asmenimis mažiau negu 2011 m.
2013-07-31
Darbuotojai ir pareigūnai bus skatinami judėti ir darbe
Projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“ skirtas sveikiems, dirbantiems žmonėms, kad jie kuo ilgiau išsaugotų savo sveikatą. Jo tikslas – remiantis PSO ir EU-OSHA (angl. – European...
2013-07-19
Europoje daugėja karbapenemazę gaminančių enterobakterijų
Paplitimo tyrimas EuSCAPE parodė, kad karbapenemazę gaminančių enterobakterijų paplitimas didėja visoje Europoje. Todėl skubiai reikia gerinti ankstyvąją diagnostiką, aktyvinti epidemiologinę...
2013-07-18
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2012 m.“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2012 m.“ Jame pateikiami...
2013-07-18
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 2012 m.”
Higienos instituto naujame leidinyje pateikiami Lietuvos gyventojų ligotumo (sergančių asmenų), naujai užregistruotų ligų bei visų užregistruotų ligų rodikliai pagal apskritis ir savivaldybes.
2013-07-16
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“ Šiauliuose
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Psichikos...
2013-07-16
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“ Klaipėdoje
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo kursuose...
2013-07-16
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant priklausomybės ligas, prevencija“ Panevėžyje
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose ,,Psichikos...
2013-07-16
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių sąlygotų būklių prevencija“ Klaipėdoje
Kviečiame slaugytojus ir dietologus, atliekančius visuomenės sveikatos specialisto funkcijas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, dalyvauti 18 akademinių valandų kvalifikacijos tobulinimo kursuose...
2013-07-15
Pasiskiepijus daugiau medikų, sumažėjo pacientų sergamumas gripu ir pneumonija
Olandijoje atlikus klinikinį atsitiktinių imčių tyrimą nustatyta, kad įgyvendinus išplėstinę gripo vakcinacijos programą ligoninėse ir pasiskiepijus daugiau medikų, pacientų sergamumas gripu ir...
2013-07-11
Tarėsi Europos supratimo apie antibiotikus dienos patariamasis komitetas
Liepos 4 dieną Stokholme, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre (ECDC) įvyko išplėstinis Europos supratimo apie antibiotikus dienos (ESAD) patariamojo komiteto pasitarimas, kuriame dalyvavo...
2013-07-08
ECDC mokymai apie antibiotikų prevencinių kampanijų kūrimą
2013 m. liepos 2–4 d. Stokholme įvyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) kartu su Karolinska institutu organizuoti mokymai „Teisingo antibiotikų vartojimo prevencinių kampanijų...
2013-07-02
Pristatome rekomendacijas, kaip sumažinti neigiamą įstaigų restruktūrizavimo poveikį darbuotojams
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė rekomendacijas, kurios padės užtikrinti saugią psichosocialinę darbo aplinką įstaigų restruktūrizavimo metu.
2013-07-02
Parengtas pranešimas „Lietuva. Visuomenės sveikatos netolygumai Europoje”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje proga parengė pranešimą „Lietuva. Visuomenės sveikatos netolygumai Europoje“, kurį leidinio forma galite...
2013-06-27
Profesinės sveikatos specialistams – naudingos interneto svetainės
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai kolegoms – profesinės sveikatos specialistams parengė pagalbos įrankį – naudingų interneto svetainių apžvalgą.
2013-06-26
Išleistas naujas leidinys apie sergamumą profesinėmis ligomis
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido naują leidinį „Sergamumas profesinėmis ligomis Lietuvoje 2012 metais“.
2013-06-18
Įvyko Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT darbo grupės „Sergamumo statistika“ pasitarimas
Birželio 11–13 d. Liuksemburge įvyko Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT darbo grupės „Sergamumo statistika“ pasitarimas.
2013-06-18
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2013/Nr. 2 (61))
Skaitytojams siūlome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ (2013/Nr.2 (1)) numerį.
2013-06-12
Suomijoje įvyko Neinfekcinių ligų prevencijos seminaras
Birželio 5–8 d. Helsinkyje ir Joensuu (Suomija) įvyko Neinfekcinių ligų prevencijos seminaras, kuriame aptartos tarptautinės neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės strategijos.
2013-06-12
Bendra kraujo donorų duomenų bazė padeda operatyviai nustatyti donorystei tinkamus asmenis
Per metus Kraujo donorų registre užfiksuota 92 tūkst. apsilankymų kraujo donorystės įstaigose ir jų mobiliuose punktuose, tačiau kraujo davimų užregistruota mažiau – 78,6 tūkstančio.
2013-06-11
Visuomenės sveikatos specialistai kviečiami tobulintis Olandijoje
Įgyvendinant projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos...
2013-06-10
Lapkritį – Europos infekcinių ligų taikomosios epidemiologijos mokslinė konferencija
2013 m. lapkričio 5-7 d. Stokholme (Švedija) vyks Europos infekcinių ligų taikomosios epidemiologijos mokslinė konferencija (angl. European Scientific Conference on Applied Infectious Disease...
2013-05-28
Išleistas antrasis „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido antrąjį „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį. Jis skirtas gegužės 28 d. minimai...
2013-05-28
Visuomenės sveikatos specialistai kviečiami tobulintis Danijoje
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje Nordic saugos tyrimų konferencijoje „Traumų prevencijos ir saugos užtikrinimo naujos strategijos“...
2013-05-27
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų gegužės 24 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyti svarstymui trys projektai: „Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje...
2013-05-27
II Europos perinatalinės sveikatos ataskaita: nėščiųjų ir kūdikių sveikata ir sveikatos priežiūra 2010 m.
Išleistas EURO-PERISTAT projekto leidinys „Europos perinatalinės sveikatos ataskaita: nėščiųjų ir kūdikių sveikata bei sveikatos priežiūra 2010 m.“ (angl. European Perinatal Health Report: The...
2013-05-22
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre – ESAC-Net koordinatorių pasitarimas
Gegužės 13 d. Stokholme vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) valdomo Europos antibiotikų vartojimo stebėsenos tinklo ESAC-Net koordinacinės grupės pasitarimas, kuriame dalyvavo...
2013-05-22
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2012 m. (išankstiniai duomenys)”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2012 m.“. Jame pateikiami...
2013-05-22
Mokslinėje praktinėje konferencijoje „Hospitalinės infekcijos: patirtis ir tendencijos“ – naujausios žinios
2013 m. gegužės 17 d. Higienos institutas kartu su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis surengė mokslinę praktinę konferenciją „Hospitalinės infekcijos: patirtis ir tendencijos“....
2013-05-17
Higienos institutas švenčia 205 metų jubiliejų
Gegužės 17 d. Higienos institutas švenčia 205-ąjį gimtadienį. Higienos instituto istorija prasidėjo 1808 m., dr. Jozefui Frankui, pakviestam į Vilnių iš Vienos, įkūrus Vakcinacijos institutą.
2013-05-07
Vienoje – JAMIE projekto darbo grupės susitikimas
Šių metų balandžio 11-12 d. Vienoje įvyko Europos traumų prevencijos asociacijos ir Austrijos kelių saugumo tarnybos organizuotas „Traumų stebėsenos Europoje“ bendro veiksmo projekto JAMIE (angl....
2013-04-30
Sofijoje – TUBIDU projekto valdymo komiteto posėdis
Šių metų balandžio 23–25 d. Sofijoje vyko TUBIDU projekto valdymo komiteto posėdis ir tarptautinio tinklo susitikimas bei praktinė išvyka. TUBIDU projekto valdymo komiteto posėdžio metu buvo...
2013-04-26
Mokslinė praktinė konferencija „Hospitalinės infekcijos: patirtis ir tendencijos“
2013 m. gegužės 17 d. Higienos institutas kartu su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis rengia mokslinę praktinę konferenciją „Hospitalinės infekcijos: patirtis ir tendencijos“.
2013-04-22
Nedarbas baisiau už blogėjančią sveikatą
Kas ketvirtas žmogus Lietuvoje labiau bijo netekti darbo ar mažėjančio atlyginimo nei blogėjančios sveikatos, o privalomieji darbuotojų sveikatos tikrinimai yra neefektyvūs. Tai parodė Higienos...
2013-04-08
Atliktas tyrimas apie ankstyvos diagnostikos programų įgyvendinimą Lietuvoje
Higienos institutas atliko tyrimą „Antrinės profilaktikos programų įgyvendinimas gyventojų ir gydytojų požiūriu“, kuris parodė, kad nors gyventojai ir gydytojai teigiamai vertina programų...
2013-04-05
Išleistas pirmasis leidinio „Visuomenės sveikatos netolygumai“ numeris
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyrius pradėjo rengti teminių leidinių „Visuomenės sveikatos netolygumai“ seriją. Pirmajame leidinyje „Arterinė...
2013-04-04
Rekomendacijos, kaip valdyti konfliktus, naujame skydelyje
Higienos instituto parengtos rekomendacijos, kaip darbe valdyti konfliktus ir išvengti psichologinio smurto, skelbiamos jo interneto svetainės specialiame skydelyje „Konfliktų ir smurto valdymas...
2013-04-03
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų kovo 29 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyta bei komisijos patvirtinta baigiamoji tyrimo ataskaita „Antrinės profilaktikos programų...
2013-04-03
Išanalizuoti 2012 m. hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenys
Išanalizuoti 2012 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose duomenys. Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 31 reanimacijos ir...
2013-04-02
Pernai vyrų mirė mažiau, o moterų – daugiau nei prieš metus
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties priežasčių registras apibendrino 2012 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenis. Išankstiniais duomenimis 2012 m....
2013-03-28
Surengti hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai
2013 m. kovo 27 dieną Higienos institute įvyko hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai, skirti infekcijų kontrolės specialistams bei asmenims, atsakingiems už infekcijų epidemiologinę...
2013-03-25
Kovo 24-oji – Pasaulinė tuberkuliozės diena
Kovo 24-tąją dieną yra minima Pasaulio tuberkuliozės diena, kurios tikslas – informuoti apie tuberkuliozės profilaktiką ir naujausius gydymo būdus. Šią dieną paminėti iniciavo Pasaulio sveikatos...
2013-03-25
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2013/Nr. 1 (60))
Skaitytojams siūlome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ (2013/Nr. 1 (60)) numerį.
2013-03-25
Konferencija „Vaikų sveikatos stiprinimo aktualijos“ Vilniuje
Kviečiame visuomenės sveikatos specialistus dalyvauti konferencijoje „Vaikų sveikatos stiprinimo aktualijos“, kuri įvyks balandžio 18 d. viešbutyje „Panorama“ (Sodų g. 14, Vilnius).
2013-03-25
Konferencija ,,Vaikų sveikatos stiprinimo aktualijos“ Kaune
Kviečiame visuomenės sveikatos specialistus dalyvauti konferencijoje "Vaikų sveikatos stiprinimo aktualijos", kuri vyks 2013 m. balandžio 19 d. viešbučio "Magnus" konferencijų salėje Vytauto pr....
2013-03-21
Išleistas leidinys „Sveikatos sinergija – ateities sveikatos modelio sėkmės garantas“
Nauja „Mokslo darbų“ serijos 8 dalis „Sveikatos sinergija – ateities sveikatos modelio sėkmės garantas“ – galutinis Baltijos jūros regiono programos „ImPrim“ projekto rezultatas.
2013-03-15
Estijoje vyko TUBIDU projekto mokymai
Estijoje 2013 m. kovo 5-6 d. įvyko TUBIDU projekto tarptautiniai mokymai „Tuberkuliozė, ankstyvasis ligos identifikavimas ir integruotos paslaugos“, kuriuos organizavo Estijos Nacionalinis...
2013-03-07
Įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės rizikos veiksniai ir profesinių ligų nustatymas“
2013 m. vasario 25−28 ir kovo 1 dienomis Higienos institute įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės rizikos veiksniai ir profesinių ligų nustatymas“, kurie buvo skirti darbo medicinos...
2013-03-01
Pasirodė leidinys „Darbo medicinos gydytojo vaidmuo darbuotojų sveikatos priežiūroje“
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė informacinį leidinį „Darbo medicinos gydytojo vaidmuo darbuotojų sveikatos priežiūroje“. Leidinyje pristatomas darbo medicinos...
2013-02-27
Tyrimas: smurtą patyrusios moterys gėdijasi kreiptis pagalbos
Higienos instituto specialistai, įvertinę smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybę, psichologinę būseną bei pagalbos prieinamumą ir efektyvumą, nustatė, kad 69,7 proc....
2013-02-27
Vilniuje – antrieji projekto TUBIDU mokymai
2013 m. vasario 21-22 dienomis, Vilniuje vyko projekto „TUBIDU – Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių“...
2013-02-27
Rengiami hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai
2013 m. kovo 21 ir 27 dienomis (galima pasirinkti) Higienos institutas organizuoja vienos dienos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymus, skirtus infekcijų kontrolės specialistams ir...
2013-02-26
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas darbo vietoje“
2013 m. sausio 21−23 ir vasario 21−22 dienomis Higienos institute surengti kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas darbo vietoje", kurie buvo skirti visuomenės sveikatos,...
2013-02-20
Parengtas statistinis leidinys apie Baltijos šalių gyventojų sveikatą
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras anglų kalba parengė statistinį leidinį „Baltijos šalių sveikata 2011“ (angl. „Health in the Baltic Countries 2011“), kuriame palyginta trijų...
2013-02-19
Įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Visuomenės sveikatos stebėsena“
2013 m. vasario 11−15 dienomis d. Higienos institute įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Visuomenės sveikatos stebėsena“, kurie buvo skirti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės...
2013-02-19
Parengtas leidinys „Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms“
Leonardo da Vinči projekte CONFLICTMAN (2010-2012) dalyvaujantys Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė leidinį „Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms“,...
2013-02-11
Projekto TUBIDU mokymai asmenims, dirbantiems su pažeidžiamomis grupėmis
2013 m. vasario 21-22 dienomis, Vilniuje rengiami projekto „TUBIDU – Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų...
2013-02-11
Surengti kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje“
2013 m. vasario 4−8 dienomis Higienos institute įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje", kurie buvo skirti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų...
2013-02-08
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės rizikos veiksniai ir profesinių ligų nustatymas“
Kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Profesinės rizikos veiksniai ir profesinių ligų nustatymas“ (40 akad. val.), kurie vyks 2013 m. vasario 25−28 ir kovo 1 dienomis Higienos...
2013-02-05
Parengtos Darbuotojų sveikatos stebėsenos įmonėje rekomendacijos
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė Darbuotojų sveikatos stebėsenos įmonėje rekomendacijas, skirtas vadovautis įmonėse dirbantiems profesinės sveikatos specialistams...
2013-02-05
Parengtos Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijos
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijas, skirtas vadovautis įmonėse dirbantiems profesinės...
2013-02-04
Kraujo dažniau duoda vyrai, o moterys rečiau ima atlygį
Higienos institute veikiančio Kraujo donorų registro duomenimis, pernai dažniau kraujo ar jo sudėtinių dalių davė vyrai. Jiems atliktos 25 402 donacijos, o moterims – 15 208, tačiau moterys...
2013-02-04
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Visuomenės sveikatos stebėsena“
Kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Visuomenės sveikatos stebėsena " (40 akad. val.), kurie vyks 2013 m. vasario 11−15 dienomis Higienos institute adresu Didžioji g. 22,...
2013-01-23
Įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principai ir jų taikymas praktikoje"
2013 m. sausio 14-18 d. Higienos institute įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principai ir jų taikymas praktikoje", kurie buvo skirti...
2013-01-22
Parengta visuomenės sveikatos būklės Lietuvos savivaldybėse 2011 m. apžvalga
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras parengė leidinį „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2011 m.”
2013-01-16
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų sausio 14 dieną Higienos instituto Metodinės komisijos posėdyje pristatytos svarstyti trys tiriamųjų darbų baigiamosios ataskaitos: „Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų ir...
2013-01-15
Parengti pasiūlymai savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos programų rengėjams
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyrius parengė pasiūlymus savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos programų rengėjams, kurie padės jiems lengviau ir...
2013-01-10
Konferencija „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“, Vilnius
Kviečiame visuomenės sveikatos specialistus dalyvauti konferencijoje „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“, kuri įvyks 2013 m. vasario 25 d. viešbutyje „Panorama“ (Sodų g. 14,...
2013-01-10
Konferencija „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“, Kaunas
Kviečiame Visuomenės sveikatos specialistus dalyvauti konferencijoje „Psichikos sveikata. Rizikos veiksniai ir prevencija“, kuri įvyks 2013 m. vasario 26 d. viešbutyje „Magnus“ (Vytauto pr. 25,...
2013-01-10
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas darbo vietoje“
Kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Psichikos sveikatos stiprinimas darbo vietoje" (40 akad. val.), kurie vyks 2013 m. sausio 21−23 dienomis ir vasario 21−22 d. Higienos...
2013-01-08
Diskusija „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas“
2013 m. sausio 17-18 d. Druskininkuose vyks diskusija „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, kurią organizuoja Higienos institutas įgyvendindamas projektą...
2013-01-08
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2012/Nr. 4 (59))
Skaitytojams siūlome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ 2012/Nr. 4 (59) numerį.
2013-01-07
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principai ir jų taikymas praktikoje"
Kviečiame visuomenės sveikatos biuruose dirbančius vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistus, atsakingus už švietimo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos...
2013-01-07
Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Edukologija ir vadyba"
2013 m. sausio 9-11 d. Higienos institute vyks kvalifikacijos tobulinimo kursų „Edukologija ir vadyba“ antroji dalis. Kursų pirmoji dalis vyko 2012 m. gruodžio 18 – 19 d. Kvalifikacijos tobulinimo...
                 
Naujienų prenumerata