Antibiotikai ir atsparumas

Koordinuojamas antimikrobinio atsparumo valdymas ir antibiotikų vartojimo stebėsena:
- vykdoma antimikrobinių vaistų vartojimo stebėsena, teikiami duomenys Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (ECDC) (ECDC duomenų bazė),
- koordinuojamas antimikrobinio atsparumo valdymas šalies apskrityse, teikiama metodinė pagalba regioninėms grupėms,
- organizuojamas Europos supratimo apie antibiotikus dienos paminėjimas (plačiau),
- rengiamos rekomendacijos ir kita metodinė medžiaga.

Bendros žinios

Aktualijos

Antimikrobinio atsparumo stebėsena

Antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityse

Antibiotikų suvartojimo stebėsena

Visuomenės supratimo apie antibiotikus didinimas

Teisinė informacija

Metodinė medžiaga

Renginiai

 

Kontaktai: Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyrius, el. p. antibiotikai@hi.lt