Apie Standartus

Standartai yra siekiamybė. Jie turėtų padėti atpažinti, ko organizacijoje trūksta, kad būtų užtikrinta palanki psichosocialinė darbo aplinka ir rasti problemų sprendimai.
Standartai apibūdina šias septynias psichosocialinės darbo aplinkos sritis, siejamas su tinkamai valdoma streso darbe rizikai:

1. Darbo reikalavimai – veiksniai, susiję su darbo krūviu, struktūra ir darbo aplinka.

Standartas:
•    darbuotojų kvalifikacija ir gebėjimai atitinka jiems darbe keliamus reikalavimus;
•    numatytos procedūros padeda reaguoti į darbuotojams susirūpinimą keliančias problemas.

Kas turi būti pasiekta / siekiamybės:
•    darbuotojams organizacijoje keliami adekvatūs, pagal sutartas darbo valandas įvykdomi reikalavimai;
•    darbuotojų įgūdžiai ir gebėjimai atitinka darbo reikalavimus;
•    darbai planuojami atsižvelgiant į darbuotojų galimybes;
•    organizacijoje yra atsižvelgiama į darbuotojų nusiskundimus dėl darbo aplinkos.

2. Darbo kontrolė – darbuotojo įtaka darbo atlikimui.

Standartas:
•    darbuotojai gali turėti įtakos darbo atlikimui;
•    numatytos procedūros padeda reaguoti į darbuotojams susirūpinimą keliančias problemas.

Kas turi būti pasiekta / siekiamybės:
•    kai įmanoma, darbuotojai kontroliuoja savo darbo tempą;
•    darbuotojai atlikdami darbą skatinami panaudoti įgūdžius ir rodyti iniciatyvą;
•    kai įmanoma, darbuotojai skatinami įgyti naujų įgūdžių, kurie padėtų jiems atlikti naujas ir sudėtingas darbo užduotis;
•    organizacija skatina darbuotojus tobulinti įgūdžius;
•    darbuotojai gali dalyvauti sprendžiant, kada daryti pertraukas;
•    su darbuotojais tariamasi dėl jų darbo atlikimo metodo.

3.–4. Kolegų ir vadovų parama – padrąsinimai, pagalba ir ištekliai, kuriuos teikia organizacija, tiesioginiai vadovai ir kolegos.

Standartas:
•    darbuotojai gauna pakankamai informacijos ir paramos iš kolegų bei vadovų;
•    numatytos procedūros padeda reaguoti į darbuotojams susirūpinimą keliančias problemas.

Kas turi būti pasiekta / siekiamybės:
•    organizacijoje numatytos strategijos ir procedūros, užtikrinančios pakankamą paramą darbuotojams;
•    vadovai gali teikti paramą pavaldiniams ir jie skatinami tai daryti;
•    darbuotojai gali teikti paramą kolegoms ir jie skatinami tai daryti;
•    darbuotojai žino apie tai, kokia parama organizacijoje yra prieinama bei kaip ir kada ją galima gauti;
•    darbuotojai žino, kaip gauti išteklius, kurių reikia atlikti darbą;
•    darbuotojai gauna reguliarų ir tinkamą grįžtamąjį ryšį.

5. Santykiai – teigiamų santykių darbe skatinimas, kad būtų išvengta konfliktų ir nepageidaujamo elgesio.

Standartas:
•    darbuotojai nesusiduria su nepageidaujamu elgesiu darbo vietoje, pvz., ujimu;
•    numatytos procedūros padeda reaguoti į darbuotojams susirūpinimą keliančias probelmas.

Kas turi būti pasiekta / siekiamybės:
•    organizacijoje skatinamas teigiamas elgesys, padedantis išvengti konfliktų ir užtikrinti teisingumą;
•    darbuotojai vieni su kitais dalijasi su darbu susijusia informacija;
•    organizacijoje numatytos strategijos ir procedūros, skirtos išvengti nepageidaujamo elgesio atvejų arba juos pašalinti;
•    vadovai turi tinkamai reaguoti į nepageidaujamą elgesį ir jie skatinami tai daryti;
•    darbuotojams gali pranešti apie nepageidaujamą elgesį ir jie skatinami tai daryti.

6. Darbo vaidmuo – darbuotojo savo vaidmens organizacijoje supratimas ir konfliktiško vaidmens nejautimas.

Standartas:
•    darbuotojai supranta pareigas ir atsakomybes;
•    numatytos procedūros padeda reaguoti į darbuotojams susirūpinimą keliančias probelmas.

Kas turi būti pasiekta / siekiamybės:
•    kai įmanoma, organizacijoje užtikrinamas skirtingų reikalavimų, keliamų darbuotojams, suderinamumas;
•    darbuotojams teikiama informacija padeda jiems suprasti pareigas ir atsakomybes;;
•    organizacijoje užtikrinama, kad darbuotojams keliami reikalavimai yra aiškūs;
•    darbuotojai gali klausti kilus neaiškumams dėl atsakomybių ar patyrus vaidmenų konfliktus.

7. Pokyčiai – įvairaus masto pokyčių organizacijoje valdymas ir informavimas apie juos.

Standartas:
•    darbuotojai jaučiasi įtraukti visą laiką, kai organizacijoje vykdomi pokyčiai;
•    numatytos procedūros padeda reaguoti į darbuotojams susirūpinimą keliančias problemas.

Kas turi būti pasiekta / siekiamybės:
•    darbuotojai laiku gauna informaciją, leidžiančią jiems suprasti vykdomų pokyčių priežastis;
•    su darbuotojais tariamasi dėl vykdomų pokyčių ir jiems suteikiamos galimybės daryti įtaką siūlomiems sprendimams;
•    darbuotojai suvokia galimą pokyčių įtaką jų darbui; esant būtinybei, darbuotojai yra apmokomi, kad būtų tinkamai pasiruošę tęsti darbą įvykus pokyčiams;
•    darbuotojai yra informuoti kada vyks pokyčiai;
•    pokyčių metu darbuotojai gali gauti reikiamą paramą.