• Titulinis
  • Darbuotojų sveikatos priežiūros specialistų veikla ir kompetencijos

Darbuotojų sveikatos priežiūros specialistų veikla ir kompetencijos

Vykdoma švietėjiška veikla, organizuojami informaciniai renginiai ir kvalifikacijos tobulinimas įmonių profesinės sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, profilaktinius darbuotojų sveikatos tikrinimus atliekantiems gydytojams, visuomenės sveikatos biurų specialistams. 2011–2012 m. atliktas tyrimas „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas“ parodė, jog Lietuvos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms trūksta žmogiškųjų išteklių, kad jos galėtų efektyviai vykdyti darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas. Siekiant perimti gerąją patirtį, bendradarbiaujama su tarptautinėmis organizacijomis, Baltijos jūros regiono, Skandinavijos šalimis.
 
Projektai:
 
Suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas „Darbuotojų sveikata besirūpinančių specialistų švietimo kokybės gerinimas“ (Erasmus+) (2015–2016) (atsiųsti)
 
Atlikti tyrimai:

Profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mažoms įmonėms galimybių studija (2018) (ataskaita)
Studija „Profesinės sveikatos specialistų skaičiaus įmonėse nustatymas" (2016) (ataskaitos santrauka)
Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas (2011–2012) (ataskaitos santrauka)
Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas (2011–2012) (ataskaitos santrauka)

 
 
Kontaktai: Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyrius, el. p. rasa.sidagyte@hi.lt