ES trečioji sveikatos programa

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų srityje 

(angl. European Joint Action on antimicrobial resistance and health-care associated infections (EU-JAMRAI))

Projekto koordinatoriai

Pagrindinis koordinatorius: Inserm - French National Institute of Health and Medical Research.
Veiklų paketą koordinuojančios šalys: Prancūzija, Ispanija, Nyderlandai, Graikija, Švedija, Norvegija.

Projekto dalyviai

Norvegija ir 20 Europos sąjungos šalių, iš viso – 44 institucijos. Projekte dalyvauja 4 institucijos iš Lietuvos:  Higienos institutas, Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.


Projekto vykdymo laikas

2017–2020 m.

Projekto bendra vertė

6.963.604,61 Eur (iš jų Higienos institutui skiriama ES lėšų suma – 77.912,48 Eur)

Projekto tikslas

Bendras projekto tikslas – padėti ES šalims kurti ir diegti efektyvią „Viena sveikata“ principu pagrįstą antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų mažinimo politiką. Projektas siekia šiam darbui sutelkti ES šalis, tarptautines organizacijas, institutus, universitetus.

Projekto veiklos (veiklų paketai – WP)

WP1: „Projekto koordinavimas”
WP2: „Sklaida”
WP3: „Projekto įvertinimas”
WP4: „Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas”
WP5: „Viena sveikata” principu grįstų nacionalinių strategijų ir nacionalinių AMR veiksmų planų įgyvendinimas”
WP6: „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas”
WP7: „Tinkamas antimikrobinių medžiagų vartojimas žmonėms ir gyvūnams”
WP8: „Supratimo didinimas ir informacijos sklaida”
WP9: „Mokslinių tyrimų ir inovacijų, skirtų visuomenės sveikatos poreikiams, prioritetizavimas ir įgyvendinimas”

Higienos institutas dalyvaus šiose veiklose: WP1, WP2, WP5, WP6, WP7, WP8
   

Kontaktai:

Dr. R. Valintėlienė, projekto vykdymo grupės vadovė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 261 8390, el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt

A. Mačiulaitytė, projekto koordinatorė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 262 9055, el. p.  agniete.maciulaityte@hi.lt