EU-JAMRAI

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų srityje  
(angl. European Joint Action on antimicrobial resistance and health-care associated infections (EU-JAMRAI))
 
Projekto koordinatoriai

Pagrindinis koordinatorius: Inserm – French National Institute of Health and Medical Research.
Veiklų paketą koordinuojančios šalys: Prancūzija, Ispanija, Nyderlandai, Graikija, Švedija ir Norvegija.

Projekto dalyviai

Norvegija ir 20 Europos sąjungos šalių, iš viso – 44 institucijos. Projekte dalyvauja 4 Lietuvos institucijos:  Higienos institutas, Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Projekto vykdymo laikas

2017–2020 m.

Projekto bendra vertė

6.963.604,61 Eur (iš jų Higienos institutui skiriama Europos Sąjungos lėšų suma – 77.912,48 Eur)

Projekto tikslas

Bendras projekto tikslas – padėti Europos Sąjungos šalims kurti ir diegti efektyvią „Viena sveikata“ principu pagrįstą antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų mažinimo politiką. Projektas siekia šiam darbui sutelkti Europos Sąjungos šalis, tarptautines organizacijas, institutus ir universitetus.


Projekto veiklos (veiklų paketai – WP)

WP1: „Projekto koordinavimas”
WP2: „Sklaida”
WP3: „Projekto įvertinimas”
WP4: „Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas”
WP5: „Viena sveikata” principu grįstų nacionalinių strategijų ir nacionalinių AMR veiksmų planų įgyvendinimas”
WP6: „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas”
WP7: „Tinkamas antimikrobinių medžiagų vartojimas žmonėms ir gyvūnams”
WP8: „Supratimo didinimas ir informacijos sklaida”
WP9: „Mokslinių tyrimų ir inovacijų, skirtų visuomenės sveikatos poreikiams, prioritetizavimas ir įgyvendinimas”

Higienos institutas dalyvauja šiose veiklose: WP1, WP2, WP5, WP6, WP7, WP8


Kampanija #NesustokNebaigęs

#NesustokNebaigęs kampanija susideda iš keturių vienos minutės trukmės videoklipų, kuriuose plačioji visuomenė, pacientai, sveikatos priežiūros specialistai, veterinarijos gydytojai ir politikai raginami imtis veiksmų, sprendžiant visų visuomenės sluoksnių atsparumo antibiotikams problemą.

„Gimtadienio šventė“ (vaizdo klipas čia)


 

„Gyvūnų mylėtojai“ (vaizdo klipas čia)

 

„Automobilis ir senolė“ (vaizdo klipas čia)

 

„Koncertas“ (vaizdo klipas čia)

 

Projekto renginiai:

2019 m. 

2019 m. sausio 5 d. Utrechte (Nyderlandai) įvyko projekto 5.3 veiklos paketo (WP5.3) susitikimas, kurio metu aptarta nacionalinių strategijų (AMR veiksmų planų) įgyvendinimo priežiūra ir ateities perspektyvos.

2019 m. sausio 4 d. Amsterdame (Nyderlandai) įvyko projekto 5 veiklos paketo (WP5) susitikimas, kurio metu aptarta šalių vertinime (angl. Country-to-country assessment) dalyvavusių šalių patirtis bei planuojami šalių vizitai.

2018 m.

2018 m. lapkričio 8 d. Vienoje (Austrija) įvyko projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) seminaras ir Generalinės Asamblėjos metinis susitikimas (General Assembly Annual meeting), kurio metu aptartos projekto veiklos, pagrindiniai darbai ir siekiami rezultatai.
 
2018 m. lapkričio 7 d. Vienoje (Austrija) įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) ir 7-ojo veiklos paketo (WP7seminarai.
 
2018 m. spalio 18 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose įvyko seminaras „Hospitalinių šlapimo takų infekcijų prevencija“  –  įvadinis projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) renginys. Plačiau...
 
2018 m. rugsėjo 3–4 d. Varšuvoje (Lenkija) įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) „Vienos sveikatos politikos nacionalinių strategijų ir nacionalinių veiksmų plano antimikrobinio atsparumo įgyvendinimas“ seminaras. Plačiau...
 
2018 m. balandžio 17–18 d. Stokholme (Švedija) įvyko projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas” seminaras.
 
2018 m. sausio 22–23 d. Hagoje (Nyderlandai) įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) „Vienos sveikatos politikos nacionalinių strategijų ir nacionalinių veiksmų plano antimikrobinio atsparumo įgyvendinimas“ seminaras. Plačiau...
  
2017 m.
 
2017 m. rugsėjo 12–14 d. Paryžiuje (Prancūzija), Prancūzijos sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko projekto susitikimas (Kick off meeting), kurio tikslas – susipažinti su projektu, jo tikslais, dalyviais, projekto veiklų paketais ir laukiamais rezultatais.

Kontaktai:

Dr. R. Valintėlienė, projekto vykdymo grupės vadovė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 261 8390, el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt

A. Mačiulaitytė, projekto koordinatorė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 262 9055, el. p. agniete.maciulaityte@hi.lt