EU-JAMRAI

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra
susijusių infekcijų srityje 
 
(angl. European Joint Action on antimicrobial resistance and health-care associated infections (EU-JAMRAI))
 
Projekto koordinatoriai

Pagrindinis koordinatorius: Inserm - French National Institute of Health and Medical Research.
Veiklų paketą koordinuojančios šalys: Prancūzija, Ispanija, Nyderlandai, Graikija, Švedija, Norvegija.

Projekto dalyviai

Norvegija ir 20 Europos sąjungos šalių, iš viso – 44 institucijos. Projekte dalyvauja 4 Lietuvos institucijos:  Higienos institutas, Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Projekto vykdymo laikas

2017–2020 m.

Projekto bendra vertė

6.963.604,61 Eur (iš jų Higienos institutui skiriama Europos Sąjungos lėšų suma – 77.912,48 Eur)

Projekto tikslas

Bendras projekto tikslas – padėti Europos Sąjungos šalims kurti ir diegti efektyvią „Viena sveikata“ principu pagrįstą antimikrobinio atsparumo (AMR) valdymo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų mažinimo politiką. Projektas siekia šiam darbui sutelkti Europos Sąjungos šalis, tarptautines organizacijas, institutus ir universitetus.


Projekto veiklos (veiklų paketai – WP)

WP1: „Projekto koordinavimas”
WP2: „Sklaida”
WP3: „Projekto įvertinimas”
WP4: „Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas”
WP5: „Viena sveikata” principu grįstų nacionalinių strategijų ir nacionalinių AMR veiksmų planų įgyvendinimas”
WP6: „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas”
WP7: „Tinkamas antimikrobinių medžiagų vartojimas žmonėms ir gyvūnams”
WP8: „Supratimo didinimas ir informacijos sklaida”
WP9: „Mokslinių tyrimų ir inovacijų, skirtų visuomenės sveikatos poreikiams, prioritetizavimas ir įgyvendinimas”

Higienos institutas dalyvauja šiose veiklose: WP1, WP2, WP5, WP6, WP7, WP8
   

Projekto renginiai:

2017 m.

2017 m. rugsėjo 12–14 d. įvyko projekto susitikimas (Kick off meeting) Paryžiuje, Prancūzijos sveikatos apsaugos ministerijoje, kurio tikslas buvo susipažinti su projektu, jo tikslais, dalyviais, projekto veiklų paketais ir laukiamais rezultatais.

2018 m.

2018 m. sausio 22–23 d. įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) „Vienos sveikatos politikos nacionalinių strategijų ir nacionalinių veiksmų plano antimikrobinio atsparumo įgyvendinimas“ seminaras Hagoje (Nyderlanduose). Plačiau...

2018 m. balandžio 17–18 d. įvyko projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencijos strategijų rengimas ir įgyvendinimas” seminaras Stokholme, Švedijoje.

2018 m. rugsėjo 3–4 d. įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) „Vienos sveikatos politikos nacionalinių strategijų ir nacionalinių veiksmų plano antimikrobinio atsparumo įgyvendinimas“ seminaras Varšuvoje, Lenkijoje. Plačiau...

2018 m. spalio 18 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose įvyko seminaras „Hospitalinių šlapimo takų infekcijų prevencija“  –  įvadinis projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) renginys. Plačiau...

2018 m. lapkričio 7 d. Vienoje, Austrijoje, įvyko projekto 5-ojo veiklos paketo (WP5) ir 7-ojo veiklos paketo (WP7) seminarai.

2018 m. lapkričio 8 d. Vienoje, Austrijoje, įvyko projekto 6.2 veiklos paketo (WP6.2) seminaras ir Generalinės Asamblėjos metinis susitikimas (General Assembly Annual meeting), kurio metu buvo aptartos projekto veiklos, pagrindiniai darbai ir siekiami rezultatai.


Kontaktai:

Dr. R. Valintėlienė, projekto vykdymo grupės vadovė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 261 8390, el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt

A. Mačiulaitytė, projekto koordinatorė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 262 9055, el. p. agniete.maciulaityte@hi.lt