• Titulinis
  • Gyvensenos stebėsenos teisinė informacija

Gyvensenos stebėsenos teisinė informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ (SUVESTINĖ REDAKCIJA NUO 2019-01-01) (atsiųsti)
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. V-1407 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"  (atsiųsti)