Health in the Baltic Countries

Leidinys „Sveikata Baltijos šalyse“ (“Health in the Baltic Countries“) pristato Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – paskutinius turimus sveikatos statistikos duomenis, apimančius svarbiausias gyventojų sveikatos sritis – demografijos tendencijas, mirties priežastis, svarbiausių ligų paplitimą, sveikatos priežiūros resursus ir jų panaudojimą.
Pagrindiniai duomenų šaltiniai – sveikatos priežiūros institucijų kasmetinės ir specialios ataskaitos, kompiuterizuotos informacinės sistemos ir registrai, statistiniai duomenys iš oficialių Baltijos šalių statistikos įstaigų leidinių.
Biuletenis yra jungtinis Estijos sveikatos plėtros instituto, Latvijos sveikatos ekonomikos centro ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro leidinys. Leidinys išleidžiamas kasmet.