InfAct

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos informacijai InfAct
(angl. Information for Action – InfAct)

Bendrieji veiksmai skirti tvariai Europos Sąjungos sveikatos informacijos sistemai, kuri remia šalių žinias, tyrimus sveikatos srityje ir sveikatos politikos formavimą.
 

Projekto koordinatorius

SCIENSANO (Belgija)

Projekto dalyviai

InfAct dalyvaus 28 šalys: Austrija, Bosnija ir Hercegovina, Belgija, Kroatija, Kipras, Čekijos Respublika, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Moldova, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė.
Bendradarbiaujančios šalys: Islandija, Danija ir Šveicarija.

Projekto vykdymo laikas

2018–2021 m. (36 mėn.)

Projekto bendra vertė

4,999,631 Eur (iš jų 80 proc. (3,999,191 Eur) sudaro Europos Sąjungos lėšos. Higienos institutui skiriama Europos Sąjungos lėšų suma – 65 760 Eur)

Projekto tikslas

Projekto tikslas – bendrai ir tvariai stiprinti sveikatos informaciją ir sveikatos informacijos sistemas šalyse narėse ir Europos Sąjungoje.
Misija – sukurti pagerintą Europos Sąjungos sveikatos informacijos sistemos infrastruktūrą ir sustiprinti jos esminius elementus.
Vizija – geriau naudoti duomenis ir patirtį per sveikatos informacijos infrastruktūrą, siekiant sveikesnės Europos.

Projekto veiklos (veiklų paketai – WP):

WP1: „Projekto koordinavimas” 
WP2: „Sklaida”
WP3: „Projekto įvertinimas”
WP4: „Integravimas į nacionalines sveikatos informacijos sistemas ir tvarumo užtikrinimas”
WP5: „Sveikatos informacijos sistemų esamos būklės vertinimas šalyse”
WP6: „Sveikatos informacijos pajėgumų stiprinimas”
WP7: „Tvarios struktūros sveikatos informacijos srityje koncepcijos vystymas (ERIC)”
WP8: „Sveikatos informacijos platformos vystymas”
WP9: „Sveikatos informacijos inovacijų, reikalingų sveikatos politikai, vystymas”
WP10: „Sąveikos visuomenės sveikatos politikai įvertinimas ir išbandymas”

Higienos institutas dalyvauja įgyvendinant 1, 2, 3, 5, 7, 9 darbo grupių veiklas.

Kontaktai:

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė (projekto vadovė) Aušra Želvienė
Tel. (8 5) 206 0738, el. p. ausra.zelviene@hi.lt

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė
Tel. (8 5) 277 3302, el.p. indre.petrauskaite@hi.lt

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė
Tel. (8 5) 277 3303, el. p. rita.gaidelyte@hi.lt

Projekto interneto svetainė https://www.inf-act.eu