Informacijos, ryšių ir kvalifikacijos tobulinimo skyrius

Skyriaus veiklos uždaviniai – planuoti, organizuoti ir vykdyti HI išorinę ir vidinę komunikaciją, administruoti HI interneto svetainę, organizuoti HI leidinių leidybą, aptarnauti HI padalinius rengiant, organizuojant seminarus, tobulinimo kursus ir kitus HI renginius, administruoti HI informaciją.

Skyriaus funkcijos:

  • planuoja, organizuoja ir vykdo HI išorinę komunikaciją su HI steigėju, suinteresuotomis institucijomis ir visuomene;
  • planuoja, organizuoja ir vykdo HI vidinę komunikaciją;
  • nustatyta tvarka organizuoja HI mokslinių, informacinių ir kitų leidinių leidybą;
  • administruoja ir nustatyta tvarka atnaujina HI internetinę svetainę;
  • kuria ir administruoja HI informacijos archyvavimo sistemas;
  • aptarnauja HI padalinius rengiant, organizuojant seminarus, tobulinimo kursus ir kitus HI renginius.

 

Higienos instituto viešinimo veiklų 2016 m. ataskaita (atsiųsti)

Higienos instituto viešinimo veiklų 2017 m. ataskaita (atsiųsti)

 


Daugiau informacijos galite gauti telefonu (8 5) 262 9931 arba el. paštu: lina.muleronkaite@hi.lt