Statistinė informacija apie kraujo donorus ir donacijas

Registras kaupia informaciją apie kraujo donorų apsilankymus kraujo donorystės įstaigose ir donacijas (pirminę / pakartotinę, atlygintiną / neatlygintiną, sėkmingą / nesėkmingą, donacijos pavadinimas) Lietuvoje ir nustatyta tvarka teikia ketvirčio ir metines ataskaitas apie registruotus kraujo donorus ir donacijas pagal:

- donorų lytį, amžių, ar už kraują buvo atlyginta;
- donorų apsilankymus kraujo donorystės įstaigose ir donacijų skaičių;
- donacijų atlikimo vietą;
- donacijos laikino atidėjimo/uždraudimo atvejus pagal priežastis;
- donacijų pavadinimus;
- atliktus privalomuosius ir patvirtinamuosius kraujo tyrimus.

Kraujo donorų registro metiniai leidiniai:

Kraujo donorų registro duomenys 2017 m. (atsiųsti)
Kraujo donorų registro duomenys 2016 m. (atsiųsti)
Kraujo donorų registro duomenys 2015 m. (atsiųsti)
Kraujo donorų registro duomenys 2014 m. (atsiųsti)
Kraujo donorų registro duomenys 2013 m. (atsiųsti)

Statistinė infomacija:

2018 m.

Kraujo donorų ir donacijų statistika 2018 m. III ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2018 m. II ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2018 m. I ketv. (atsiųsti)

2017 m. 

2017 metų Kraujo donorų registro ataskaita (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2017 m. IV ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2017 m. III ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2017 m. II ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2017 m. I ketv. (atsiųsti)

2016 m. 

2016 metų Kraujo donorų registro ataskaita (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2016 m. IV ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2016 m. III ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2016 m. II ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2016 m. I ketv. (atsiųsti)

2015 m.

2015 metų Kraujo donorų registro ataskaita (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2015 m. IV ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2015 m. III ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2015 m. II ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2015 m. I ketv. (atsiųsti)

2014 m.

2014 metų Kraujo donorų registro ataskaita (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2014 m. IV ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2014 m. III ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2014 m. II ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2014 m. I ketv. (atsiųsti)

2013 m.

2013 metų Kraujo donorų registro ataskaita (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2013 m. IV ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2013 m. sausio - lapkričio mėn.(atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2013 m. III ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2013 m. II ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2013 m. I ketv. (atsiųsti)

2012 m.

Kraujo donorų ir donacijų statistika 2012 m. birželio–gruodžio mėn. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2012 m. IV ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2012 m. birželio-lapkričio mėn. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2012 m. III ketv. (atsiųsti)
Kraujo donorų ir donacijų statistika 2012 m. II ketv. (atsiųsti)