Rekomendacijos

Rekomendacijos pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos stebėsena

Kitos temos

 

Naujausios metodinės rekomendacijos:

Medicininio mirties liudijimo pildymas
Metodinės rekomendacijos
V. Cicėnienė, S. Mekšriūnaitė, N. Malinauskienė, R. Sarapinaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 79 p. 

 

Metodinėse rekomendacijose pateikiamos aktualios medicininio mirties liudijimo (MML) pildymo taisyklės su MML pavyzdžiais orientuojantis į elektroninio MML pildymą.
Jų tikslas yra pagerinti mirties priežasčių statistikos kokybę: suteikti gydytojams, statistikams bei studentams medikams daugiau žinių, kaip  tinkamai užpildyti MML ir jame įrašyti mirties priežastis. 

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Kompiuterizuotos darbo vietos rizikos veiksnių identifikavimas
Metodinės rekomendacijos
J. Tamašauskaitė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 27 p.

 

Metodinėse rekomendacijose pristatomas tyrimo metu adaptuotas Jungtinės Karalystės sveikatos ir saugos tarnybos sukurtas Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinis klausimynas, kurio paskirtis – dirbančiųjų kompiuteriu darbo vietos rizikos veiksnių identifikavimas.
Remiantis šiomis metodinėmis rekomendacijomis bus galima atlikti kompiuteriu dirbančių darbuotojų darbo vietos rizikos veiksnių ir jų sveikatos (kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų) ypatumų analizę, taikyti profilaktines priemones, kurti sveiką ir saugią darbo aplinką bei tinkamai organizuoti darbo kompiuteriu režimą.
Metodinės rekomendacijos skirtos darbdaviams, jų įgaliotiems asmenims, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje (profesinės sveikatos ir darbuotojų saugos bei sveikatos specialistams).

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Sveikatos informacijos komunikacija
Metodinės rekomendacijos
A. Vaidelauskaitė
Hgienos institutas, Vilnius, 2019, 26 p. 

 

Sveikatos komunikacija – būtinas teigiamų sveikatos pokyčių komponentas. Kaip pabrėžia Pasaulio sveikatos organizacija, tik efektyvi, integruota ir tinkamai koordinuojama komunikacija gali padėti pasiekti numatytų tikslų, sveikesnės ateities viso pasaulio žmonėms. Tikslinėms auditorijoms svarbu pateikti aiškią ir suprantamą informaciją apie sveikatą. 
Metodinės rekomendacijos supažindina su sveikatos informacijos paruošimo, pateikimo ir sklaidos ypatumais.
Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams, kuriantiems komunikacijos strategiją ir siekiantiems efektyviau bendrauti su tikslinėmis auditorijomis, pateikiant sudominančią ir veiksmingą sveikatos informaciją.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Šlapimo takų infekcijų, susijusių su šlapimo pūslės kateterių naudojimu, prevencija
Metodinės rekomendacijos
G. Gargasienė, G. Zagrebnevienė, S. Čaplinskas, I. Kisielienė
Higienos institutas,  Užkrečiamų ligų ir AIDS centras, Vilnius, 2019, 36  p. 

 

Metodinėse rekomendacijose pateikta informacija apie šlapimo takų infekcijų, susijusių su šlapimo pūslės kateterių naudojimu, sukėlėjus, rizikos veiksnius ir profilaktikos priemones.
Metodinės rekomendacijos skirtos sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų prevenciją ir atliekantiems šlapimo pūslės kateterizavimo procedūrą.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, dalies (procentais) rodiklio apskaičiavimas
Metodinės rekomendacijos
L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 15 p. 

 

Metodinės rekomendacijos parengtos vadovaujantis profesinės sveikatos priežiūrą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais strateginiais dokumentais bei teisės aktais. Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programoje numatyta sekti rodiklio „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, tai yra paslaugos, kurias teikia profesinės sveikatos priežiūros specialistai, dalis (procentais)“ kitimo dinamiką. Metodinės rekomendacijos parengtos siekiant, jog minėto rodiklio kitimo dinamika būtų stebima taikant vienodą rodiklio skaičiavimo metodiką.
Metodinės rekomendacijos skirtos valstybės institucijų specialistams, planuojantiems stebėti aprašomo rodiklio dinamiką.

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Lanksčių darbo sąlygų sudarymas Lietuvoje veikiančiose įmonėse ir organizacijose
Metodinės rekomendacijos
V. Ivleva
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 29 p. 


Lanksčios darbo sąlygos gali būti laikomos darbuotojų gerovės ir sveikatos stiprinimo prielaida. Siekiant geriausių rezultatų, tokias darbo sąlygas svarbu sudaryti tinkamai. 
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kuriose pristatomi lanksčių darbo sąlygų galimi privalumai, trūkumai, tinkamo šių sąlygų sudarymo gairės ir gerosios praktikos pavyzdžiai.
Metodinės rekomendacijos skirtos Lietuvos įmonių ir įstaigų darbdaviams ir vadovams, kurie planuoja diegti lanksčias darbo sąlygas įmonėse. Jos taip pat gali būti naudingos personalo valdymo, profesinės sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei kitų profesijų atstovams, vykdantiems sveikatinimo programas, organizuojantiems mokymus įvairių sektorių įmonėse ir organizacijose. 

Atsiųsti metodines rekomendacijas

Mitybos ir fizinio aktyvumo žinių klausimyno taikymas siekiant darbe stiprinti sveikatą
Metodinės rekomendacijos
L. Pilipavičienė, S. Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 15 p.


Netinkami mitybos įpročiai ir mažas fizinis aktyvumas šiuo metu yra vienos aktualiausių problemų, kurias reikėtų spręsti nedelsiant, nes nuo jų labai priklauso žmogaus sveikata ir  gyvenimo kokybė. O darbovietė ideali vieta darbingo amžiaus suaugusių asmenų sveikatai stiprinti. 
Metodinėse rekomendacijose pristatomas klausimynas, parengtas apklausus visus 46 Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. Jį sudaro mitybos žinių ir fizinio aktyvumo žinių dalys. Taikant šį klausimyną galima atskleisti problemines sritis (žinių spragas), efektyviau planuoti intervencines priemones, sudominti organizuojamų intervencijų dalyvius bei įvertinti vykdomų intervencijų efektyvumą.
Metodinės rekomendacijos skirtos Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir kitų įstaigų specialistams, siekiantiems darbe stiprinti sveikatą.

Atsiųsti metodines rekomendacijas