Rekomendacijos

Rekomendacijos pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos stebėsena

Kitos temos

 

Naujausios rekomendacijos:

Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose
Metodinės rekomendacijos
A.Žiedelis, B.Pajarskienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 22 p.

Pagrindinės slaugytojų profesinio perdegimo priežastys yra darbo aplinkoje, todėl į darbo aplinkos veiksnius orientuota prevencija yra geriausia profesinio perdegimo mažinimo strategija. Higienos instituto parengtos metodinės rekomendacijos yra skirtos vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, psichologams bei kitų profesijų specialistams, kurie planuoja organizuoti slaugytojų profesinio perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose. Rekomendacijos taip pat gali būti naudingos organizuojant bei vykdant kitų profesijų atstovų perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros sektoriuje bei kito profilio įmonėse, įstaigose bei organizacijose.

Atsiųsti rekomendacijas

Sveikatos stiprinimo veikla profesinio mokymo įstaigose
A. Jociutė, J. Avelytė, M. Izokaitis, V. Liuima
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 24 p.

Higienos instituto specialistai parengė sveikatos stiprinimo veiklos planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo profesinio mokymo įstaigose metodines rekomendacijas. Šios rekomendacijos skirtos profesinėse mokymo įstagose dirbantiems ir sveikatos stiprinimo veiklą įgyvendinantiems specialistams. Jomis gali pasinaudoti ir kitose švietimo įstaigose bei savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbantys specialistai.
Atsiųsti rekomendacijas

Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje aplinkoje ir lauke
G.Rožėnaitė, R.Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 26 p.

Rekomendacijose yra pristatomas karščio kaip rizikos veiksnio poveikis darbuotojų sveikatai, karščio poveikio prevencijos priemonės, atsižvelgiant į darbo vietos pobūdį, t. y. kai dirbama lauke ar uždaroje patalpoje. Rekomendacijose pateikta informacija, kaip laiku atpažinti su karščiu susijusias ligas ir kaip tinkamai suteikti pirmąją pagalbą. Metodinės rekomendacijos skirtos profesinės sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbdaviams ir darbuotojams.
Atsiųsti rekomendacijas

Darbuotojų antsvorį / nutukimą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų taikymas
L.Pilipavičienė, S.Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 19 p.


Higienos instituto specialistai, išanalizavę užsienio šalių tyrėjų atliktus tyrimus, nustatė, jog yra įrodymų, kad intervencijos, kurių metu taikomas individualus konsultavimas, gali mažinti darbuotojų antsvorį /nutukimą. Tikėdamiesi Lietuvos įmonių specialistus supažindinti su individualaus konsultavimo intervencijų taikymo principais, parengė šias rekomendacijas.
Rekomendacijos skirtos Lietuvos įmonėse (įstaigose) dirbantiems profesinės sveikatos specialistams, Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams bei kitiems specialistams, siekiantiems stiprinti darbuotojų sveikatą.
Atsiųsti rekomendacijas

Dažnio rodiklių skirtumo statistinio reikšmingumo vertinimas pagal pasikliautinuosius intervalus
S.Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 14 p.

Metodinių rekomendacijų paskirtis – paaiškinti, kaip nustatyti dažnio rodiklių skirtumų statistinį reikšmingumą ir juos palyginti tarp gyventojų grupių arba skirtingais metais. Metodinės rekomendacijos skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams padėti visuomenės sveikatos stebėsenos praktikoje.
Metodines rekomendacijas sudaro keli skyriai, kuriuose nurodoma statistinio reikšmingumo vertinimo svarba, pateikiami pasikliautinųjų intervalų skaičiavimo ir interpretacijos paaiškinimai su pavyzdžiais. 

 Atsiųsti rekomendacijas

Saugos ir sveikatos kultūros gerinimas įmonėse
Metodinės rekomendacijos
L.Pilipavičienė, S.Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 16 p.

Šių metodinių rekomendacijų tikslas – padėti įmonėms pagerinti saugos ir sveikatos kultūrą. Tai ypač aktualu įmonėse, kuriose darbuotojai, veikiami profesinės rizikos veiksnių, patiria didesnę susižalojimų ar nelaimingų atsitikimų darbe riziką (pvz., gamyba užsiimančiose įmonėse), todėl šios rekomendacijos skirtos pirmiausia tokioms įmonėms. Rekomendacijos adaptuotos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Jos skirtos įmonių vadovams bei asmenims, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą. Šiomis rekomendacijomis taip pat gali vadovautis ir įvairaus pobūdžio įstaigos.

Atsiųsti rekomendacijas

Muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija
Metodinės rekomendacijos
J.Tamašauskaitė, S.Vainauskas
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 32 p.

Šiose metodinėse rekomendacijose supažindinama su dažniausiai pasitaikančiais muzikantų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais ir ligomis, pateikiamas išsamus muzikantams būdingų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų ir ligų sąrašas atsižvelgiant į naudojamą muzikos instrumentą. Rekomendacijos suteikia žinių apie profesinius rizikos veiksnius, atkreipia dėmesį į prevencijos veiksmų lygius bei paaiškina kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencijos būdus.
Rekomendacijos skirtos muzikantams, muzikos mokyklų ir koncertinių įstaigų vadovams, muzikantus rengiantiems pedagogams, šeimos medicinos paslaugas teikiantiems ir darbo medicinos gydytojams, profesinės sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams.

Atsiųsti rekomendacijas

Rodiklių standartizacija
Metodinės rekomendacijos
S.Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 32 p.

Sėkmingai visuomenės sveikatos priežiūrai būtina sveikatos statistika, pagal kurią specialistai sprendžia apie gyventojų sveikatos būklę ir priima sprendimus. Jei norima priimti tinkamus sprendimus, sveikatos statistiką reikia gebėti teisingai analizuoti, suprasti ir interpretuoti. Šios žinios yra būtinos visuomenės sveikatos specialistams, ypač atliekantiems visuomenės sveikatos stebėseną.
Šių rekomendacijų paskirtis – paaiškinti standartizuotų rodiklių taikymo tikslą ir aplinkybes, standartizavimo būdus ir sąlygas bei standartizuotų rodiklių interpretaciją.

Atsiųsti rekomendacijas

Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas
Metodinės rekomendacijos
D.Gorobecienė, R.Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 36 p.

Metodinėse rekomendacijose pateikiama trumpa informacija apie ligų sąsajas su darbu (kas yra profesinės ir kitos su darbu susijusios ligos), patarimai, į ką atkreipti dėmesį renkant profesinę anamnezę, informacija apie aktualias su darbu susijusias ir profesines ligas bei atmintinė gydytojams, kurią galima pateikti ir naudoti atskirai. Patogumo tikslu rekomendacijų priede pateiktas Lietuvoje patvirtintas profesinių ligų sąrašas. Metodinės rekomendacijos skirtos įvairių profesinių kvalifikacijų gydytojams.

Atsiųsti rekomendacijas