Profesinių ligų registro statistinė informacija

Profesinių ligų valstybės registro duomenų statistinės informacijos analizė svarbi planuojant profesinių ligų prevencijos priemones, įmonių darbo medicinos tarnyboms, rengiant specialistus, informuojant medicinos darbuotojus, dirbančiuosius ir darbdavius apie profesines ligas, jų priežastis. Informacija apie profesines ligas taip pat skirta sveikatos priežiūros įstaigų, darbdavių, profsąjungų ir visuomenės poreikiams tenkinti. Sergamumo profesinėmis ligomis rodikliai yra svarbi informacija stebint ir vertinant profesinę sveikatą ir saugą darbe.Leidiniai:

Leidinys „Profesinės ligos Lietuvoje 2017 m.“ (atsiųsti)

Leidinys „Profesinės ligos Lietuvoje 2016 m." (atsiųsti)

Leidinys „Profesinės ligos Lietuvoje 2015 m." (atsiųsti)

Leidinys „Profesinės ligos Lietuvoje 2014 m." (atsiųsti)


Statistinės ataskaitos:

Registras kaupia naujai nustatytų profesinių ligų atvejų duomenis ir teikia ketvirčio ir metų ataskaitas pagal diagnozę ir lytį, profesinių ligų priežastis ir lytį, profesiją ir lytį, ekonominės veiklą ir lytį, amžiaus grupes ir lytį, darbo stažą ir lytį, gyvenamąją vietovę ir lytį.

2019 m. 

Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2019 m. I ketv. (atsiųsti)

2018 m.

Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2018 m. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2018 m. IV ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2018 m. III ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2018 m. II ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2018 m. I ketv. (atsiųsti)

2017 m. 

Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2017 m. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2017 m. IV ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2017 m. III ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2017 m. II ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2017 m. I ketv. (atsiųsti)

2016 m.

Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2016 m. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2016 m. IV ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2016 m. III ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2016 m. II ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2016 m. I ketv. (atsiųsti)

2015 m. 

Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2015 m. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2015 m. IV ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2015 m. III ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2015 m. II ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2015 m. I ketv. (atsiųsti)

2014 m.

Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2014 m.  (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2014 m. IV ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2014 m. III ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2014 m. II ketv. (atsiųsti)
Profesinių ligų statistika Lietuvoje 2014 m. I ketv. (atsiųsti)


Profesinių ligų valstybės registro duomenų skelbimo internete kalendorius (atsiųsti)