Tyrimai

Tyrimais siekiama įvertinti psichosocialinių darbo veiksnių paplitimą įvairiuose sektoriuose, jų išreikštumo sąsajas su darbuotojų fizine ir psichikos sveikata bei psichologine gerove. Atliekami metodologiškai pagrįsti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai. Empiriškai pagrįsti įrodymai pritaikomi praktikoje rengiant rekomendacijas, metodikas, mokymus bei intervencijas. Bendradarbiaujama su įvairiomis organizacijomis ir institucijomis nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
 
Psichosocialinių darbo veiksnių tyrimai
 
Vykdomi tyrimai:
• Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu (2017-2018) (projekto santrauka)
• Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas (2016-2017) (projekto santrauka)

Įvykdyti tyrimai:
• Didžiojoje Britanijoje naudojamo streso darbe standarto kaip įrankio savarankiškai valdyti stresą darbe pritaikomumo Lietuvos įmonėms tyrimas (2015-2016) (ataskaitos santrauka)
• Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais (2014-2015) (ataskaitos santrauka)
• Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus iš vaikų priežiūros atostogų (2014-2015) (ataskaitos santrauka)
• Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse (2014) (ataskaitos santrauka)
• Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas (2013-2014) (ataskaitos santrauka)
• Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje (2011-2012) (ataskaitos santrauka)

Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai
 
Vykdomi tyrimai:
• Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius (2017-2018) (projekto santrauka)
 
Įvykdyti tyrimai:
• Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas (2016-2017) (projekto santrauka) (ataskaitos santrauka)
•  Darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų vertinimas (2015-2016) (ataskaitos santrauka)
 
 
Kontaktai: Profesinės sveikatos centro Tyrimų skyrius, el. p.: birute.pajarskiene@hi.lt