• Titulinis
  • Statistinių duomenų skelbimo kalendorius

Statistinių duomenų skelbimo kalendorius

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2019 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2019 m. kalendoriaus patvirtinimo" (įsakymas) (kalendorius) (patikslinimas)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2017 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2017 m. kalendoriaus patvirtinimo" (įsakymas) (kalendorius) (patikslinimai)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2016 m. kalendoriaus ir Higienos instituto sveikatos informacijos centro planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2016 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl 2015 m. metinių sveikatos  statistikos ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo" (atsiųsti)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistikos informacijos skelbimo 2015 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas „Dėl 2014 m. metinių sveikatos  statistikos ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo" (atsiųsti)

Higienos instituo direktoriaus įsakymas „Dėl Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo 2014 m. kalendoriaus patvirtinimo" (atsiųsti)
 
Planinių sveikatos statistinės informacijos patikslinimų 2014 m. kalendorius (atsiųsti)

Sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2014 m. kalendorius (atsiųsti)