Karjera

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.2‑ESFA-V-622-01-0010
„Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“

Projekto vadovo (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą);
Projekto finansininko (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą);
Projekto viešųjų pirkimų specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą);
Veiklos 1.1. „VSS IS diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose modelio parengimas“ ir veiklos 1.2. „VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigų posistemės sukūrimas ir įdiegimas“ teisininko (pareigybės lygis – A1 lygis) (atsiųsti skelbimą);
Veiklos 1.1. „VSS IS diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose modelio parengimas“ ir veiklos 1.2. „VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigų posistemės sukūrimas ir įdiegimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1 lygis) (atsiųsti skelbimą);
Veiklos 1.1. „VSS IS diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose modelio parengimas“ ir veiklos 1.2. „VSS IS ikimokyklinio ugdymo įstaigų posistemės sukūrimas ir įdiegimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1 lygis) (atsiųsti skelbimą).

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0004
„Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“

Projekto specialistas (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą)

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010
„Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ 

Projekto specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą)

Informacijos, ryšių ir kvalifikacijos tobulinimo skyrius

Specialistui (atsiųsti aprašymą)


Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0003
„Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologinės priežiūros sistemai vystyti“:

Projekto veiklos vadovo (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą);
Projekto specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą);
Projekto specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą);
Projekto specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą);
Projekto specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą).

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017
„Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“:

Projekto finansininko (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto finansininko (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto viešųjų pirkimų specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ vadovo (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ specialisto (pareigybės lygis – A2) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ specialisto (pareigybės lygis – A2) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Naujas skelbimas
Projekto veiklos 1.1 „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Naujas skelbimas
Projekto veiklos 2.1 „Lietuvos sveikatos strategijos vertinimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“ vadovo (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 2.1 „Lietuvos sveikatos strategijos vertinimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 2.1 „Lietuvos sveikatos strategijos vertinimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 2.1 „Lietuvos sveikatos strategijos vertinimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“ specialisto (pareigybės lygis – A2) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 2.2 „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“ vadovo  (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 2.2 „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 2.2 „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“ specialisto  (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 2.2 „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“ specialisto (pareigybės lygis – A1) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja
Projekto veiklos 2.2 „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“ specialisto  (pareigybės lygis – B) (atsiųsti skelbimą); Skelbimas negalioja

 

Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyrius

Specialistui (atsiųsti aprašymą)