Visuomenės sveikatos tyrimai

Vykdomi visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių, aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, tyrimai taip pat paslaugų prieinamumo bei kiti visuomenės sveikatos tyrimai.

Vykdomi tyrimai:
   
•    Sveikatos stiprinimo veiklą įgalingys veiksniai profesinio mokymo įstaigose (2016-2017) (atsiųsti)
•    Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams (2016-2017) (atsiųsti)

Įvykdyti tyrimai:

•    13-14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse (2014-2015) (ataskaitos santrauka)
•    Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas (2014-2015) (ataskaitos santrauka)
•    Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų (2015) (ataskaitos santrauka)
•    Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas (2013–2014) (ataskaitos santrauka)
•    65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje (2013–2014) (ataskaitos santrauka)


Kontaktai: Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyrius, el.p. aldona.jociute@hi.lt