Metinis pranešimas

Inovacijos pažangiai visuomenės sveikatos plėtrai. Higienos institutui 210 metų
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 95 p.

Leidinyje apžvelgiami Lietuvos sveikatos pokyčiai, Higienos instituto raida, nūdienos visuomenės sveikatos priežiūros iššūkiai bei pristatomos pastarojo dešimtmečio reikšmingiausios Higienos instituto centrų inovacijos.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2017 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 74 p.

 

Leidinyje pristatoma Instituto veikla 2017 metais, Institute vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, ES ir Norvegijos paramos bei tarptautiniai projektai, Instituto partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat pristatomi HI parengti moksliniai, metodiniai ir statistikos leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2016 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 72 p.

 

Leidinyje pristatomos Institute vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, Norvegijos paramos bei tarptautiniai projektai, Instituto partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat pristatomi HI parengti moksliniai, metodiniai ir statistikos leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2015 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 72 p.

 

Leidinyje pristatomos Institute vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, Europos Sąjungos ir Norvegijos paramos bei tarptautiniai projektai, Instituto partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat pristatomi HI parengti moksliniai, metodiniai ir statistikos leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

 

Higienos institutas 2014 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 72 p.

 

Leidinyje apžvelgiama 2014 m. Instituto veikla, supažindinama su veiklos rezultatais, Instituto centrų pasiekimais visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos technologijų ir profesinės sveikatos srityse, pristatomos vykdomos nacionalinės programos, tarptautiniai, Europos Sąjungos ir Norvegijos paramos projektai, Instituto partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2013 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 75 p.

 

Leidinyje apžvelgiama 2013 m. Instituto veikla, supažindinama su veiklos rezultatais, Instituto centrų pasiekimais visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos technologijų ir profesinės sveikatos srityse, pristatomos vykdomos nacionalinės programos, tarptautiniai ir Europos Sąjungos paramos projektai, Instituto partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2012 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 68 p.

 

Leidinyje apžvelgiama 2012 m. Instituto veikla bei restrūkturizavimo pasekmės, naujoji struktūra, valdymas ir veiklos principai. Aptariami įstaigos metų veiklos rezultatai. Pristatomos vykdomos nacionalinės programos bei tarptautiniai ir Europos Sąjungos finansuojami projektai, supažindinama su visuomenės sveikatos stebėsenos ir tyrimų rezultatais. Pateikiamas ir Instituto partnerių sąrašas, per metus išleisti leidiniai, publikacijos.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2011 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2012, 56 p.

 

Leidinyje apžvelgiama 2011 m. Instituto veikla, supažindinama su visuomenės sveikatos stebėsenos ir tyrimų rezultatais, pristatomos vykdomos nacionalinės programos, tarptautiniai ir Europos Sąjungos paramos projektai, Instituto partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2010 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2011, 65 p.

 

Šiame leidinyje apžvelgiama 2010 m. Instituto veikla, supažindinama su mokslinių tyrimų ir visuomenės sveikatos stebėsenos programomis, pristatomi Institute vykdomi tarptautiniai ir Europos Sąjungos paramos projektai, mokslo darbuotojai ir tyrėjai, partneriai Lietuvoje ir užsienyje, aptariami leidiniai ir mokslinės publikacijos.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2009 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2010, 75 p.

 

Leidinyje pateikiama 2009 m. Instituto veiklos apžvalga, supažindinama su Higienos instituto pertvarkymo į Valstybinį sveikatos mokslinių tyrimų institutą projektu ir būsimų ilgalaikių kompleksinių mokslinių tyrimų programomis. Taip pat leidinyje pristatomi Instituto 2009 m. mokslo darbuotojai ir tyrėjai, partneriai Lietuvoje ir užsienyje, tarptautiniai projektai, leidiniai ir mokslinės publikacijos.
(atsiųsti)

Higienos institutas 2008 metais
Higienos institutas, Vilnius, 2009, 61 p.

 

Higienos institutas – pirmoji Lietuvos profilaktinės medicinos institucija, įkurta 1808 metais prof. J. Franko iniciatyva Vilniuje ir 2008 metais paminėjusi 200 metų jubiliejų.
Šis leidinys skirtas Higienos instituto 2008 metų veiklos apžvalgai, supažindinama su pagrindinėmis instituto 2008 metų veiklos kryptimis: visuomenės sveikatos ir profesinės sveikatos srityje. Visuomenės sveikatos srityje – sveikatos netolygumų tyrimai ir visuomenės sveikatos programų efektyvumo vertinimas, nepageidaujami įvykiai sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų saugos užtikrinimas, hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimai ir atsparumo antibiotikams prevencija, Lietuvos maudyklų kokybės stebėsena. Profesinės sveikatos srityje – profesinės sveikatos sistemų ir tarnybų veiklos efektyvumo įvertinimas, profesinės rizikos tyrimai ir profesinių ligų prevencija, psichosocialinių darbo veiksnių tyrimai ir streso darbe valdymas, asbesto ir kitų darbo aplinkos kancerogenų poveikio tyrimai ir prevencija. Institute atliekami aktualių visuomenės ir profesinės sveikatos sričių moksliniai tyrimai ir studijos, kurių metu išsiaiškinamas naujų aplinkos rizikos veiksnių poveikis sveikatai, prognozuojami gyventojų sveikatos būklės pokyčiai, vertinamas sveikatos priežiūros veiklos prevencinis veiksmingumas. Taip pat leidinyje pristatomi Instituto 2008 m. veiklos rezultatai, mokslo darbuotojai, tyrėjai, partneriai Lietuvoje ir užsienyje. (atsiųsti)

 

Higienos institutui du šimtai metų
R.Jankauskas, V.Jurkuvėnas, Š.Genienė.
Higienos institutas, Vilnius, 2008, 278 p.

 

Šis leidinys skirtas Higienos instituto 200 metų veiklos apžvalgai ir parengtas su tikslu nuosekliai aprašyti pagrindinius Instituto raidos etapus, o prieduose pateikti svarbiausius duomenis apie Instituto buveines, vadovus, mokslininkus, reikšmingiausius jų darbus. Išryškinti 6 Instituto raidos etapai: vakcinacija ir bakteriologija (1808-1918m.), epidemiologija ir mokrobiologija (1918-1945m.), sanitarija, higiena ir toksikologija (1945-1970m.), žmogaus ekologija, mitybos higiena ir narkologija (1970-1992m.), darbo, ekologinė medicina ir vaikų sveikata (1992-2006m.), profesinė ir visuomenės sveikata (nuo 2006m.). Rengiant leidinį panaudota gausi archyvinė ir bibliotekų medžiaga. Pristatoma medžiaga apie visus 20 Instituto vadovų, 167 mokslininkus, dirbusius Institute, 85 Institute parengtas ir apgintas disertacijas taip pat, pateikiamos 64 Instituto mokslo tiriamųjų darbų ir 34 tarptautinių projektų anotacijos. Leidybą finansavo Sveikatos apsaugos ministerija.