2016

Išleista apžvalga „Kūdikių mirtingumas 2015 m. ir kūdikių mirtingumo statistikos problemos”

2016 09 21
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido apžvalgą „Kūdikių mirtingumas 2015 m. ir kūdikių mirtingumo statistikos problemos". Apžvalgoje analizuojamas kūdikių mirtingumas 2015 m., jo padidėjimo priežastys. Taip pat analizuojamos gimusiųjų ir mirusių kūdikių skaičiaus statistikos problemos, kurios daro įtaką kūdikių mirtingumo rodikliams.
 
Apžvalgoje konstatuojama, kad kūdikių mirtingumas didėja antrus metus iš eilės. 2015 m. mirė 14 kūdikių daugiau negu 2014 m. Kūdikių mirtingumo rodiklis 2015 m. pasiekė 4,2 1000 gyvų gimusiųjų. Labiausiai padaugėjo kūdikių, mirusių dėl išorinių priežasčių (nuo 4 iki 7 atvejų) ir kvėpavimo sistemos ligų (nuo 2 iki 5 atvejų), skaičius. 2015 m. dėl šių priežasčių mirė 28 parų ir vyresni kūdikiai. Ypač padaugėjo 5 mėn. ir vyresnių mirusių kūdikių (nuo 8 iki 24 atvejų, t. y. 3 kartus).
 
Apžvalgoje aptartos gimusiųjų ir mirusių kūdikių skaičiaus statistikos problemos. Dalis užsienyje gimusių bei mirusių kūdikių nėra nuolatiniai Lietuvos gyventojai (nors yra Lietuvos piliečiai), todėl neturėtų būti įtraukiami į Lietuvos statistiką. Tačiau dėl to, kad tėvai nedeklaravo emigracijos, kūdikiai patenka į Lietuvos statistiką ir daro didelę įtaką kūdikių mirtingumo rodikliams.
 
Leidinį rasite interneto svetainėje adresu  www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai“ arba galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė, tel. (85) 2773303 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt.