2016

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2016/Nr. 3 (74))

2016 09 26
Žurnalo „Visuomenės sveikata“ redakcija skaitytojams pristato naują numerį – (2016/Nr. 3 (74)).
 
Naujojo „Visuomenės sveikatos“ numerio straipsniai atkreipia dėmesį į vėžio problemą.  Redakcijos skiltyje atskleidžiamas įvairiapusis požiūris į vėžį ir kovą su juo – pasiekimai, problemos, siūlomi sprendimai, o literatūros apžvalgoje pateikiama informacija apie  tyrimus, nagrinėjančius psichosocialinius sunkumus, kuriuos patiria onkologinėmis ligomis sergantys paaugliai.
 
Paauglių sveikatos tema plėtojama ir originaliuose straipsniuose: pristatomas 14–17 metų moksleivių požiūris į sveikatą, sveiką gyvenseną bei sveikatinimo programų poreikį, aptariami keturių Lietuvos savivaldybių 13–14 metų vaikų fizinį aktyvumą sąlygojantys veiksniai.  
 
Leidinio straipsniuose gvildenama, kokia būtų mūsų šalies bendro mirtingumo ir vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės alternatyvi prognozė, jeigu būtų mažinamas gyventojų mirtingumas nuo penkių išvengiamų mirties priežasčių, pateikiama vidutinė tikėtina suaugusiųjų gyvenimo trukmė be negalios Lietuvoje 2012–2014 metais.
 
Taip pat šiame numeryje pristatomas psichikos, elgesio bei emocijų sutrikimų turinčių vaikų tėvų ar globėjų požiūris į psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvoje. Į psichikos sveikatos problemą pažvelgta ir iš kitos pusės – pateikiamas Vilniaus psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių vertinimas priklausomai nuo darbe patirto fizinio smurto.
 
Profesinės sveikatos tematikai skirtose publikacijose aptariama paslaugų teikimo apimtis Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonėse ir jų nauda darbuotojams bei Lietuvos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų pageidaujamos profesinės sveikatos paslaugos.
 
Rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ pristatomos metodinės rekomendacijos, skirtos sveikatos netolygumų stebėsenai ir vertinimui, metodinės rekomendacijos dėl darbuotojų gerovės stiprinimo kuriant darbui ir asmeniniam gyvenimui derinti palankią darbo aplinką, pateikiami inovaciniai jaunimo švietimo metodai, skirti sveikai gyvensenai ir profesinei sveikatai ugdyti.
 
Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapyje www.hi.lt, skyrelyje Žurnalas "Visuomenės sveikata" –> Archyvas.