2016

Išleistas 6-asis leidinys „Traumos Europos sąjungoje”

2016 11 02
Europos traumų profilaktikos ir saugumo stiprinimo asociacija (EuroSafe) išleido 6-tąjį „Traumos Europos sąjungoje“ leidinį. Jame analizuojamos traumos bei jų aplinkybės Europos sąjungos (ES) šalyse 2012–2014 metais. Leidinyje naudojami Europos traumų duomenų bazės IDB (angl. Injury data base) sergamumo ir Pasaulio sveikatos organizacijos detalios mirtingumo duomenų bazės duomenys.
 
IDB kaupiami šalių pateikti duomenys apie išrašytus iš stacionaro ligonius ir priėmimo-skubios pagalbos skyrių ambulatorinius ligonius, gydytus dėl traumų bei apsinuodijimų. IDB tinkle dalyvauja 26 šalys, kurios renka ir teikia duomenis šiai bazei pagal bendrą sutartą IDB metodologiją. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras teikia IDB visų Lietuvos stacionarų duomenis naudodamas Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą SVEIDRA.
 
Panaudojus IDB duomenis, leidinyje „Traumos Europos sąjungoje“ pateikta išsami informacija apie traumas.
Europos Sąjungoje per metus nuo traumų miršta 232 tūkst. žmonių, 5,3 milijono gydomi stacionaruose, 38 milijonai apsilanko stacionarų priėmimo-skubios pagalbos skyriuose. Manoma, kad per metus ES traumų gydymui ligoninėse išleidžiama apie 80 milijardų eurų, didžioji išlaidų dalis skiriama gydyti buitines ir laisvalaikiu patirtas traumas.
 
Traumos leidinyje analizuojamos pagal aplinkybes, traumos įvykio vietą, gydymo rūšis, baigtį, pagal pacientų amžių ir lytį. Ši informacija yra svarbi nustatant traumų prevencijos politiką ir rengiant programas įvairiuose visuomeninės veiklos sektoriuose (pvz., vartotojų, kelių eismo, darbo saugos).
 
Leidinys parengtas vykdant projektą „BRIDGE-Health“, kurį finansuoja Europos Komisijos sveikatos programa.
 
Leidinį rasite interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Registrai ir IS“ -> „Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinė sistema (IS)“ -> „Statistiniai duomenys“ arba galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė, tel. (85) 2773303 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt.