2017

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose 2016 m. ataskaita

2017 05 03
Išanalizuoti 2016 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose duomenys. Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 38 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriai (toliau – RITS) bei 54 chirurgijos skyriai. RITS pateikė duomenis apie 3384 pacientus, besigydžiusius RITS daugiau nei 2 paras. Chirurgijos skyriai pateikė duomenis apie 7657 pacientus, kuriems buvo atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, Cezario pjūvio, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės bei venų operacijos.
 
Pagrindiniai rezultatai reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose
 
2016 m. bent viena hospitalinė infekcija buvo registruota 17,1 proc. (578) RITS pacientų. Iš viso nustatytos 788 hospitalinės infekcijos (paplitimas – 23,3 proc.). Bendras HI sergamumas sudarė 24,6 atvejo 1000 lovadienių.  Sergamumas HI tarp suaugusiųjų  pacientų yra beveik tris kartus didesnis nei tarp vaikų (vaikų –  9,6, suaugusiųjų – 26,6). Atskiruose RITS sergamumas HI svyravo nuo 0 iki 67,6 atvejo 1000 lovadienių.
 
Didžiąją dalį visų nustatytų HI sudarė pneumonija (42,6 proc.) ir kitos apatinių kvėpavimo takų infekcijos (14,1 proc.), šlapimo takų infekcijos (15,1 proc.)  ir mikrobiologiniu tyrimu patvirtintos kraujo infekcijos (11,9 proc.). Lyginant su 2015 m., sergamumas ventiliacine pneumonija padidėjo nuo 21,2 proc. iki 23,7 proc. tarp suaugusiųjų, o sergamumas šlapimo takų infekcijomis išliko panašus (4,5 – 2016m., 5,1 proc.– 2015 m.). Lyginant su 2015 m. tarp vaikų išaugo infekcijų kiekis, kurias lėmė įvesti centrinių kraujagyslių kateteriai – nuo 3,6 iki 6,3 atvejo 1000 dienų, sergamumas ventiliacine pneumonija padidėjo ir 2016 m. siekė 10,3 atvejo 1000 dienų, kai buvo taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija (2015 m. – 6,4 atvejo 1000 DPV dienų).
 
Dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Acinetobacter padermės (20,0 proc.), kurios, kartu su Klebsiella padermėmis yra pagrindinės pneumonijos sukėlėjos (atitinkamai 27,6 proc. ir 16,6 proc.). Kraujo infekcijas dažniausiai sukėlė Streptococcus epidermidis (21,7 proc.). Lyginant su 2015 m., 2016 m. padaugėjo nustatytų HI sukėlėjų, atsparių antimikrobiniams vaistams – iš 853 išskirtų mikroorganizmų apie 24 proc. buvo atsparūs įvairiems antimikrobiniams vaistams.
Didžioji dalis pacientų (80,9 proc.) buvo gydyti antimikrobiniais vaistais, iš viso jie buvo skirti 5872 kartus. Dažniausiai buvo skiriami I-II kartos cefalosporinai, kurie sudarė maždaug penktadalį (20,4 proc.) visų skirtų antimikrobinių vaistų.
 
Pagrindiniai rezultatai chirurgijos skyriuose
 
2016 m. operacinių žaizdų infekcijos (toliau – OŽI) buvo registruotos 132 pacientams (1,7  proc.), t. y. panašiai kaip ir 2015  m. (1,8 proc.). Daugiausiai buvo registruota giliųjų operacinių žaizdų infekcijų (47,0 proc.). Operacinių žaizdų infekcijos dažniausiai išsivystė po storosios žarnos operacijų – 13,4  proc. ir tiesiosios žarnos operacijų – 10,2 proc. Lyginant su 2015 m. šie rodikliai padidėjo (atitinkamai 2015 m. - 9,8 proc. ir 5,3 proc.).
 
Antimikrobiniai vaistai profilaktikai buvo skirti 7006  operuotiems pacientams (91,5 proc.). Penktadaliui (21,2 proc.) operuotų pacientų antimikrobinė profilaktika buvo skiriama 3 dienas ir ilgiau.
 
Mikrobiologiniai tyrimai buvo atlikti 96 (72,7 proc.) operacinės žaizdos infekciją turėjusiems pacientams. Pusę visų išskirtų sukėlėjų sudarė gram-neigiamos bakterijos. Iš visų nustatytų OŽI sukėlėjų net 7,7 proc. sudarė atsparios antimikrobiniams vaistams mikroorganizmų formos.
 
Su hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2016 m. ataskaitomis galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Plentaitė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. agne.plentaite@hi.lt