2017

Kova su antimikrobiniu atsparumu – jūsų rankose

2017 05 04
Gegužės 5 d. pasaulyje minima Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau - PSO) inicijuota rankų higienos diena, kurios šūkis – „Plauk rankas – saugok gyvybes“. Šio judėjimo tikslas – atkreipti pacientų ir medikų dėmesį į rankų higienos svarbą sveikatos priežiūros įstaigose. 
 
Šių metų Rankų higienos dienos tema – „Kova su antimikrobiniu atsparumu – jūsų rankose“. PSO kviečia medikus, kovojančius su atspariais mikrobais, atkreipti dėmesį į rankų higienos ir infekcijų kontrolės bei prevencijos programų svarbą. Rankų higiena yra infekcijų kontrolės pagrindas. Šių metų Rankų higienos diena yra paženklinta Pasaulio supratimo apie antibiotikus savaitės logotipu, atspindinčiu sąsajas tarp mikrobų atsparumo ir infekcijų prevencijos bei kontrolės ir raginančiu mažinti mikrobų atsparumą antibiotikams ligoninėse.
 
Pagrindiniai PSO raginimai
 
Sveikatos priežiūros darbuotojams
Plaukite rankas tinkamu laiku ir sustabdykite atsparių antibiotikams mikrobų plitimą.
 
Ligoninių vadovams ir administratoriams
Visus metus vadovaukite infekcijų prevencijos ir kontrolės programai, saugokite savo pacientus nuo antimikrobiniams vaistams atsparių infekcijų.
 
Sveikatos politikams
Stabdykite atsparių antibiotikams mikrobų plitimą, laikydami infekcijų prevenciją ir rankų higieną nacionalinės politikos prioritetu.
 
Infekcijų kontrolės lyderiams (vadovams)
Įgyvendindami PSO pagrindinius infekcijos prevencijos komponentus, taip pat ir rankų higieną, kovokite su mikrobų atsparumu antibiotikams.

Rankų higiena yra svarbiausia infekcijų prevencijos priemonė ligoninėse. Laikydamiesi rankų higienos medicinos personalas ir pacientai neplatina mikroorganizmų, neužsikrečia infekcijomis. Rankų higienos reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoje reglamentuojami teisės aktais, yra paremti moksliniais tyrimais, bendromis pasaulyje priimtomis rekomendacijomis. Tačiau moksliniai–praktiniai tyrimai, diskusijos su medicinos personalu, pacientų nusiskundimai parodo, kad apie rankų higieną būtina nuolat kalbėti, diskutuoti ir ieškoti sprendimų, kaip ją padaryti prioritetu kasdieninėje medicinos ir slaugos praktikoje.
 
Rankų higienos dienai skirtas PSO filmukas: https://www.youtube.com/watch?v=K-2XWtEjfl8&app=desktop

Daugiau informacijos rasite PSO tinklapyje adresu http://www.who.int/gpsc/5may/2017/en/  ir Higienos instituto tinklalapyje adresu http://www.hi.lt/pasauline-ranku-higienos-diena.html
   
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistė Agnė Plentaitė tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu agne.plentaite@hi.lt