2017

Įvyko mokymai „Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos netolygumų mažinimui“

2017 05 04

Įgyvendinant projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“, Higienos institutas šių metų balandžio 3 – 4 d. Klaipėdoje, 13 – 14 d. Anykščiuose ir 20 – 21 d. Birštone organizavo kvalifikacijos tobulinimo kursus „Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos netolygumų mažinimui“, kuriuose  dalyvavo 62 specialistai iš savivaldybių ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto ir kitų įstaigų. Pagrindinis mokymų tikslas buvo suteikti žinių apie tarpsektorinio bendradarbiavimo svarbą mažinant sveikatos netolygumus bei sustiprinti lyderystės ir viešojo komunikavimo gebėjimus.

Pirmąją mokymų dieną Higienos instituto atstovas V. Liuima pristatė principo „Sveikata visose politikose“ sampratą, kilmę ir raidą, Pasaulio sveikatos organizacijos vaidmenį bei principo įgyvendinimo poreikį ir kliūtis. Mokymų dalyviai diskusijų metu pasidalino patirtimi, kaip, įtraukdami kitų sektorių institucijas, sprendė aktualias visuomenės sveikatos problemas. Higienos instituto Technologijų vertinimo skyriaus vadovė R. Janonienė pristatė tarpsektorinio bendradarbiavimo svarbą sveikatos netolygumų mažinimui, pateikdama tarptautinių organizacijų įžvalgas, rekomendacijas bei įvairių užsienio šalių patirties pavyzdžių.

Toliau mokymus vedė organizacinės psichologijos specialistė R. Motuzienė. Antroji pirmosios mokymų dienos dalis buvo skirta lyderystei, akcentuojant jos svarbą sėkmingam tarpsektoriniam bendradarbiavimui. Lektorė kartu su mokymų dalyviais diskusijų ir interaktyvių užduočių metu aptarė kas svarbu lyderystėje, ar kiekvienas gali tapti lyderiu, kaip tapti sėkmingu lyderiu, su kokiomis problemomis susiduriama dirbant komandoje bei bendraujant su kitomis institucijomis / sektoriais.

Antroji mokymų diena buvo skirta komunikacijai. Lektorė pristatė komunikacijos sampratą, būdus, klausymosi ir kalbėjimo svarbą; interaktyvios užduotys mokymų dalyviams padėjo pajusti skirtingų komunikavimo būdų svarbą, suvokti nesusikalbėjimo priežastis. Mokymų dalyviai aptarė situacijas, su kuriomis susiduria darbinėje aplinkoje, diskutavo, kaip pagerinti komunikaciją tiek jų įstaigų viduje, tiek ir bendraujant su kitomis įstaigomis ar tų įstaigų atstovais.

Mokymų programa (atsiųsti)

Mokymų akimirkos: https://www.dropbox.com/sh/5nwzhlq4cnjkpde/AAAS4hyaNxZe5jmCv4a0pZjMa?dl=0

Daugiau informacijos apie įvykusius mokymus suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus specialistas Vincentas Liuima, tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu vincentas.liuima@hi.lt.