2017

Baigtas įgyvendinti projektas „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų striprinimo modelio sukūrimas“

2017 05 08

Balandžio mėnesį baigtas įgyvendinti 2014-2017 m. vykdytas projektas „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas (NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001)“. Pagrindinis projekto vykdytojas buvo Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, projekto partneriai – Higienos institutas, Vilniaus universitetas ir Klaipėdos universitetas. Projektas buvo finansuojamas 2009 – 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ lėšomis.

Projekto pradžioje vykdytų veiklų metu analizuota tarptautinė ir nacionalinė sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo patirtis bei sveikatos santykių teisumą reglamentuojantys dokumentai. Taip pat vertinti administraciniai sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimai nacionaliniame ir savivaldybės lygmenyje, atlikta sveikatos netolygumų stebėsenai reikalingų rodiklių studija.
 
Projekto metu parengtos ir išleistos metodinės rekomendacijos „Sveikatos netolygumų stebesena ir vertinimas“, „Sveikatos netolygumų mažinimo praktinės rekomendacijos“, vadovėlis „Sveikatos netolygumai: patirtis ir perspektyvos“. Higienos institute buvo sukurta ir įdiegta sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema (SveNAS) http://www.svenas.lt/.

Organizuoti renginiai: diskusija „Sveikatos netolygumų mažinimas“, 4 diskusijos „Sveikatos netolygumai. Gyvensenos tyrimų vykdymas ir organizavimas savivaldybėse“, 3 diskusijos „Sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijos“, 3 mokymai „Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos netolygumų mažinimui“ ir 9 mokymai „Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimas: situacija, iššūkiai ir galimybės“, skirti sveikatos politikams ir visuomenės sveikatos biurų atstovams. Sveikatos netolygumų stebėsenos ir mažinimo klausimai kartu su projekto rezutlatais aptarti balandžio 24 d. vykusioje projekto baigiamojoje konferencijoje „Sveikatos netolygumų mažinimas Lietuvoje – sekantis žingsnis“.

Projekto rezultatai praktiškai pritaikyti organizuojant ir vykdant gyvensenos tyrimus, taip pat papildytas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašas vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos rodikliais. Higienos institute parengtas sveikatos netolygumų indikatorių modelis, kurį planuojama diegti panaudojant Europos Sąjungos fondų paramą.