2017

Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2016 m. (išankstiniai duomenys)”

2017 05 16
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2016 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. Šis leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos rodiklių reikšmės skirtos atlikti tolesnę duomenų analizę.
 
Leidinyje pateikiami pagrindiniai demografiniai rodikliai, bendrasis gyventojų sergamumas, sergamumas infekcinėmis ligomis, psichikos ir elgesio sutrikimais, laikino nedarbingumo ir neįgalumo rodikliai, aprūpinimo sveikatos priežiūros įstaigomis, personalu, stacionaro lovomis rodikliai, ambulatorinių, greitosios medicinos pagalbos, stacionarinių, reabilitacinių įstaigų veiklos rodikliai, nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros rodikliai.
 
Remiantis išankstiniais duomenimis, 2016 m. Lietuvoje gimė 322 naujagimiais mažiau negu 2015 m., mirusiųjų skaičius sumažėjo 670. Pastaraisiais metais didėja kūdikių mirtingumas: 2016 m. mirė 139 kūdikiai, kūdikių mirtingumas buvo 4,5 1000 gyvų gimusiųjų.
 
Lietuvos sveikatos sektoriuje dirbančių specialistų šiek tiek daugėjo: 2016 m. Lietuvoje dirbo 13681 gydytojas arba 48/10 000 gyventojų, 2877 odontologai arba 10,1/10 000 gyventojų. Slaugytojų bei akušerių toliau mažėjo ir 2015 m. jų buvo 23109 arba 81,1/10 000 gyventojų. 2,5 proc. sumažėjo stacionaro lovų skaičius: nuo 25385 lovų 2015 m. iki 24755 lovų 2016 m. Slaugos ir palaikomojo gydymo lovų padaugėjo iki 18,6 10 000 gyventojų.
Taip pačiais metais 3 proc. padaugėjo apsilankymų pas gydytojus, 2,5 proc. pas odontologus, 2,5 proc. padaugėjo greitosios medicinos pagalbos iškvietimų, bet 1,1 proc. sumažėjo stacionaro ligonių. 2016 m. Lietuvos gyventojai pas gydytojus apsilankė 26,4 mln. kartų, pas odontologus 4,3 mln. kartų, greitoji medicinos pagalba suteikta 686 tūkst. pacientų, stacionare buvo gydomi 732 tūkst. ligonių.
 
2016 m. sergančių 0–17 m. vaikų šiek tiek sumažėjo, o suaugusiųjų – padaugėjo. 78,7 proc. asmenų sirgo bent vieną registruota liga ar trauma: 88,1 proc. vaikų ir 76,6 proc. suaugusiųjų. Didelį vaikų ligotumą lėmė kvėpavimo sistemos ligos: jomis sirgo net 61,5 proc. vaikų, 26,3 proc. vaikų sirgo akių ligomis, 16,1 proc. – virškinimo sistemos ligomis (be dantų ligų), 16,8 proc. vaikų patyrė traumas. Tarp suaugusiųjų daugiausiai – 29,3 proc. – sirgo kraujotakos sistemos ligomis, 23,4 proc. – kvėpavimo sistemos ligomis, 20,2 proc. – jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis.
 
Leidinyje pateikti 2016 m. duomenys yra išankstiniai.
 
Leidinį rasite interneto svetainėje adresu www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai” => „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos informacijos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 2773303 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt.