2017

NorthernGlass projekto seminaro metu diskutuota apie Lietuvos įsitraukimą į Antimikrobinio atsparumo stebėsenos sistemą (GLASS)

2017 05 22
2017 m. gegužės 18 dieną įvyko seminaras, skirtas pristatyti NorthernGlass projektą ir aptarti Lietuvos galimybes dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Antimikrobinio atsparumo stebėsenos sistemos (GLASS) veikloje. Renginį organizavo Higienos institutas (HI) kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
 
Seminare dalyvavo SAM, HI, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL), Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, Respublikinės Šiaulių ligoninės atstovai.
 
Švedijos visuomenės sveikatos agentūros, koordinuojančios NorthernGlass projektą, atstovai Sonja Löfmark ir Johan Struwe pristatė projekto misiją ir tikslus bei Pasaulio sveikatos organizacijos Antimikrobinio atsparumo stebėsenos sistemą (GLASS). Pagrindinis NorthernGlass projekto tikslas – padėti Baltijos jūros regiono šalims vystyti antimikrobinio atsparumo stebėseną pagal GLASS standartus. Projektas vykdomas Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje iniciatyva.
 
Seminaro metu, NVSPL atstovei Gretai Vizujei pristačius antimikrobinio atsparumo situaciją Lietuvoje, vyko diskusija, kurioje kalbėta apie esamos antimikrobinio atsparumo stebėsenos integravimo galimybes į PSO Antimikrobinio atsparumo stebėsenos sistemą, aptarti galimi iššūkiai ir problemos bei dalyvavimo tokioje sistemoje nauda. Diskusiją vedė Loreta Ašoklienė (SAM) ir Rolanda Valintėlienė (HI).
 
Informacija, susijusi su GLASS tinklu PSO puslapyje: https://goo.gl/a7s2zT
 
NorthernGlass projekto informacija: https://goo.gl/3Ek9VX
 
Daugiau informacijos suteiks Akvilė Kenstavičienė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu akvile.kenstaviciene@hi.lt