2017

Metodinės rekomendacijos padės geriau suprasti standartizuotus rodiklius

2017 07 10
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Rodiklių standartizacija“, kurių paskirtis – paaiškinti standartizuotų rodiklių taikymo tikslą ir aplinkybes, standartizavimo būdus ir sąlygas bei standartizuotų rodiklių interpretaciją.
 
Sėkmingai visuomenės sveikatos priežiūrai būtina sveikatos statistika, pagal kurią specialistai sprendžia apie gyventojų sveikatos būklę ir priima sprendimus. Jei norima priimti tinkamus sprendimus, sveikatos statistiką reikia gebėti teisingai analizuoti, suprasti ir interpretuoti. Šios žinios yra būtinos visuomenės sveikatos specialistams, ypač atliekantiems visuomenės sveikatos stebėseną.
 
Visuomenės sveikatos praktikams būtini standartizuoti rodikliai, be kurių retai galima išsiversti analizuojant gyventojų sveikatos būklę, skirtumus ir pokyčius. Standartizuoti rodikliai ir jų taikymas buvo aprašyti ir ankstesniuose literatūros šaltiniuose lietuvių kalba, tačiau praktika rodo, kad žinių apie tokius rodiklius vis dar trūksta. Todėl šios rekomendacijos yra skirtos visuomenės sveikatos specialistams ir studentams, kad jie galėtų jas taikyti visuomenės sveikatos praktikoje.
 
Rekomendacijas galima atsisiųsti apsilankius svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“ arba paspaudus šią nuorodą.
 
Spausdintą leidinį galima rasti Higienos instituto ir šiose bibliotekose.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Sandra Mekšriūnaitė, tel. (8 5) 277 3302, el. p. sandra.meksriunaite@hi.lt.