2017

Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2016 m.”

2017 08 04
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2016 m.”. Jame pateikiami galutiniai 2016 m. Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. Šis leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos rodiklių reikšmės skirtos tolesnei duomenų analizei.
 
Leidinyje pateikiami pagrindiniai demografiniai rodikliai, bendrasis gyventojų sergamumas, sergamumas infekcinėmis ligomis, psichikos ir elgesio sutrikimais, laikino nedarbingumo ir neįgalumo rodikliai bei aprūpinimo sveikatos priežiūros įstaigomis, personalu, stacionaro lovomis, ambulatorinių, greitosios medicinos pagalbos, stacionarinių, reabilitacijos įstaigų veiklos, nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros rodikliai.
 

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.