2017

Išleistas leidinys „Kraujo donorų registro duomenys 2016 m.“

2017 08 03
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Kraujo donorų registras išleido leidinį „Kraujo donorų registro duomenys 2016 m.“. Jame pateikiami duomenys apie 2016 metais registre užregistruotus šalies kraujo donorus, atliktas donacijas bei kraujo donorystės laikino atidėjimo ir uždraudimo atvejus ir priežastis.  
 
Leidinyje pateikiama informacija apie kraujo donorų pasiskirstymą pagal lytį, amžiaus grupes, užregistruotų naujų ir nuolatinių/pakartotinių donorų santykis bei jų skaičius, tenkantis 1000 šalies gyventojų, donorų aktyvumas ir kt., pateikiama informacija apie donacijų pasiskirstymą savivaldybėse ir kraujo donorystės įstaigose, skaičiai pagal donorų amžių ir lytį, atlygintinų ir neatlygintinų donacijų pasiskirstymas ir kt.
 
Leidinys skirtas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems visuomenės nariams, kuriems yra aktuali kraujo donorystės tema.
 
Leidinį rasite interneto svetainės  www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai” arba paspaudę šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Kraujo donorų registro vadovė Svetlana Bogdanova, tel. (8 5) 212 3913 arba el. paštu svetlana.bogdanova@hi.lt.