2017

Kaip gerinti saugos ir sveikatos kultūrą įmonėse?

2017 08 31
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra pabrėžia, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai yra atsakingi už saugą ir sveikatą darbe. Darbdaviai įmonėse turi skatinti saugos ir sveikatos kultūrą, kurią įgyvendinant aktyviai dalyvautų darbuotojai. Užsienio šalių tyrėjai teigia, kad darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto įdiegimas įmonėje yra tik saugos ir sveikatos gerinimo etapo pradžia. Tokį standartą įdiegusiose įmonėse saugus darbuotojų elgesys tiesiogiai priklauso nuo įmonėje susiformavusios komunikacijos, o netiesiogiai – nuo įmonės vadovybės įsitraukimo ją kuriant.
 
Saugos kultūros plėtotė yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas. Šių metodinių rekomendacijų tikslas – padėti įmonėms pagerinti saugos ir sveikatos kultūrą. Tai ypač aktualu įmonėse, kuriose darbuotojai, veikiami profesinės rizikos veiksnių, patiria didesnę susižalojimų ar nelaimingų atsitikimų darbe riziką (pvz., gamyba užsiimančiose įmonėse), todėl šios rekomendacijos skirtos pirmiausia tokioms įmonėms. Rekomendacijos adaptuotos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Jos skirtos įmonių vadovams bei asmenims, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą. Šiomis rekomendacijomis taip pat gali vadovautis ir įvairaus pobūdžio įstaigos.
 
Rekomendacijas galite atsisiųsti apsilankę svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai -> Rekomendacijos“ arba paspaudę šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų skyriaus specialistė Lolita Pilipavičienė, tel. (8 5) 212 25 89 arba el.paštu lolita.pilipaviciene@dmc.lt.