2017

Išleistas „Mokslo darbų“ serijos leidinys „Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse“

2017 09 04
Higienos instituto specialistai išleido „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse“. Tai jau 30-asis šios serijos leidinys.
 
Leidinyje pristatomas tyrimas, kurio metu buvo įvertinta profesinės sveikatos paslaugų darbuotojams suteikimo apimtis  įmonėse ir jų naudingumas, apžvelgti darbuotojų pageidavimai dėl teiktinų profesinės sveikatos paslaugų, nustatyta įmonėje dirbančio medicininį išsilavinimą turinčio specialisto įtaka teikiamų profesinės sveikatos paslaugų apimtims ir naudingumui.
 
Gauti rezultatai leido teigti, jog penkiais iš septynių tirtų aspektų saugos ir sveikatos kultūra įmonėse buvo pozityvi. Be to, nors nedidelė dalis darbuotojų dalyvavo sveikatos stiprinimo veiklose, tačiau dauguma jų tokių paslaugų pageidavo. Atskleistas ir įmonėje dirbančio sveikatos specialisto vaidmuo kai kurių profesinės sveikatos paslaugų suteikimui. Tyrimas leido pagrįstai atkreipti įmonių atsakingų darbuotojų dėmesį į sritis, kur reikėtų sutelkti papildomų pastangų. Pasitelkiant tyrimo medžiagą buvo parengtos  metodinės rekomendacijos „Kaip pagerinti saugos ir sveikatos kultūrą įmonėse“, kurias galite atsisiųsti čia.
 
Leidinys skirtas įmonėse dirbantiems ir už darbų saugą ir sveikatą atsakingiems darbuotojams, taip pat specialistams ir studentams, norintiems pagilinti savo žinias profesinės sveikatos srityje.
 
Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti Higienos instituto svetainėje www.hi.lt, skiltyje "Leidiniai -> Moksliniai leidiniai".
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų skyriaus specialistė Lolita Pilipavičienė, tel. (8 5) 277 3302 arba el. paštu lolita.pilipaviciene@hi.lt.