2017

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2017/Nr. 3 (78))

2017 09 29

Naujojo žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerio (2017/Nr. 3 (78)) Redakcijos skiltyje skaitytojai supažindinami su Europos Sąjungos šalyse atliktu kardiologinės pagalbos vertinimu paciento požiūriu ir Lietuvos rezultatais ES šalių kontekste.

Leidinyje publikuojami septyni originalūs straipsniai. Alkoholio vartojimo tema publikuoti du straipsniai: Lietuvos gyventojų mirtingumo, sukelto alkoholio vartojimo, pokyčiai 2010-2016 m. ir įtaka vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei bei su alkoholio vartojimu siejamo sergamumo ir ligotumo ypatumai Lietuvoje 2013-2016 m.

Kituose straipsniuose gvildenama šeimos medicinos ir priminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų geografinio prieinamumas Lietuvoje ir visuomenės sveikatos žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas Lietuvoje.

Likusiuose trijuose originaliuose straipsniuose nagrinėjama vaikų ir jaunimo sveikatos tema: Vilniaus universiteto studentų kofeino turinčių produktų vartojimo paplitimas; Lietuvos 6-7 metų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sužalojimų namuose paplitimas; mokiniams teikiamų ankstyvosios intervencijos paslaugų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prieinamumas bendrojo ugdymo mokyklose pagalbos mokiniui specialistų požiūriu.

Rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ specialistai informuojami apie patvirtintą antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017-2021 metų veiksmų planą bei apie parengtą nepageidaujamų įvykių ataskaitą.

Literatūros apžvalgose pateikiama informacija apie darbuotojų kūno masės indeksą mažinančių individualaus konsultavimo intervencijų veiksmingumą ir nuteistųjų sveikatos problemas ir sveikatos priežiūrą įkalinimo įstaigose.

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapyje www.hi.lt, skyrelyje Žurnalas "Visuomenės sveikata" –> Archyvas.