2017

Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2017 09 26
Šių metų rugsėjo 22 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame buvo pristatyta svarstymui tiriamojo darbo „Sveikatos stiprinimo veiklą ir ją įgalintys veiksniai profesinio mokymo įstaigose“ baigiamoji ataskaita ir metodinės rekomendacijos „Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Sveikatos stiprinimo veiklą ir ją įgalintys veiksniai profesinio mokymo įstaigose“ baigiamąją ataskaitą. Atliktame tyrime buvo siekiama nustatyti sveikatos stiprinimo veiklą ir jos plėtotę įgalinančius veiksnius profesinio mokymo įstaigose. Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą naudotas mišrus tyrimo metodas.
 
Posėdžio metu taip pat buvo patvirtintos metodinės rekomendacijos „Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose“. Higienos instituto parengtos metodinės rekomendacijos yra skirtos vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, psichologams bei kitų profesijų specialistams, kurie planuoja organizuoti slaugytojų profesinio perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros įstaigose. Rekomendacijos taip pat gali būti naudingos organizuojant bei vykdant kitų profesijų atstovų perdegimo prevenciją sveikatos priežiūros sektoriuje bei kito profilio įmonėse, įstaigose bei organizacijose.
 
 
Kitas Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis planuojamas 2017 m. lapkričio 30 d.
Daugiau informacijos jums gali suteikti Jolanta Čepienė tel.: 8 5 262 9931 arba el. paštu: jolanta.cepiene@hi.lt.