2017

„Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje: „Karščio padariniai Lietuvos gyventojams 2016 m.“

2017 10 17

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido ketvirtąjį šiais metais „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su karščio padariniais Lietuvos gyventojų sveikatai.

Pagal Europos aplinkos apsaugos agentūros parengtą ir pristatytą ataskaitą, Lietuva yra toje Europos dalyje, kuriai dėl klimato kaitos gresia ekstremaliai aukšta temperatūra, vandens temperatūros pokyčiai, miškų gaisrai, kritulių sumažėjimas vasarą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu ir įgyvendinant Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo plano nuostatas, buvo patvirtintas Nacionalinis visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos 2016–2020 metų veiksmų planas, kuriame įvardinta UAB „Infraplano“ atlikta studija, pagal kurią nustatyta tam tikrų ligų ir kitų pasekmių visuomenės sveikatai priklausomybė nuo karščio. Ligų, susijusių su karščio poveikiu, sąrašas pateiktas šiame informaciniame biuletenyje. Higienos institutas, vykdydamas minėto veiksmų plano 2.2 priemonę, kasmet turi parengti analizę, skirtą įvertinti karščio padarinius Lietuvos gyventojų sveikatai.

Parengtame informaciniame biuletenyje apžvelgiamas Lietuvos gyventojų sergamumas, ligotumas ir mirtingumas dėl ligų, siejamų su karščio poveikiu. Rodikliai analizuoti pagal amžiaus grupes bei vertinti jų pokyčiai.

Leidinį galite rasti svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai -> Informaciniai leidiniai“ arba atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Žilvinė Našlėnė el. paštu: zilvine.naslene@hi.lt.