2017

Bendrojo ugdymo mokykloms sudėtinga teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas

2017 11 06

Higienos institute atliktas tyrimas atskleidė, kad mokyklose vykdomos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai skirtos programos ir priemonės, teikiamos konsultavimo ir informavimo paslaugos ne tik mokiniams, bet ir tėvams, tačiau ankstyvosios intervencijos paslaugos mokyklose nėra orientuotos į labiausiai psichoaktyvias medžiagas vartoti rizikuojančius mokinius. Mokyklos pagalbos mokiniui specialistų nuomone, mokykla nėra tinkama vieta teikti ankstyvosios intervencijos paslaugas, o mokyklos pagalbos mokiniui specialistai nėra pasirengę teikti sudėtingesnių nei konsultavimas paslaugų.

Ankstyvosios intervencijos tikslas - kuo anksčiau pasiekti su psichoaktyviosiomis medžiagomis eksperimentuojančius mokinius ir skatinti juos nevartoti. Norint kuo anksčiau pasiekti šiuos jaunus asmenis, reikia veikti kai jie dar mokosi mokykloje, nes kuo anksčiau pradedama teikti pagalba, tuo didesnė tikimybė, kad bus sumažintas priklausomybės psichoaktyvioms medžiagoms išsivystymas.
 
Higienos instituto specialistai tyrimo „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams“ metu apklausė 980 šešiolikos metų 10 ir II gimnazijos klasės mokinių, besimokančių Vilniaus, Klaipėdos ir Visagino miestų bei Rokiškio raj. bendrojo ugdymo mokyklose. Taip pat atliko  interviu su 18 Vilniaus ir Klaipėdos miestų bendrojo ugdymo mokyklų pagalbos mokiniui specialistų ir 6 tėvais ar globėjais, kurių vaikai gavo paslaugas Vilniaus ir Kauno apskrities priklausomybės ligų centruose.

Nustatyta, kad su psichoaktyviomis medžiagomis eksperimentavo beveik pusė 16 metų mokinių – 48,7 proc. – jie pastarąjį mėnesį rūkė tabako, vartojo alkoholio arbą bent kartą gyvenime vartojo narkotinių medžiagų. Šie mokiniai neviešino savo rizikingo elgesio, todėl, jų nuomone, tik kas penktas mokyklos specialistas žino apie tai, kad jie rūko (19,41 proc.), tik kas penkioliktas žinojo, kad vartoja alkoholio ir narkotinių medžiagų (atitinkamai 6,52 proc. ir 5,56 proc.). Galbūt todėl tik kas penktas rūkęs bei kas dešimtas vartojęs alkoholio ar narkotinių medžiagų mokinys, nurodė, kad mokykloje gavo ankstyvosios intervencijos paslaugas.

Kita tokių paslaugų prieinamumą mokykloje mažinanti priežastis buvo ta, kad tik 19 proc. psichoaktyviomis medžiagomis piktnaudžiaujančių mokinių pasitikėjo pagalbos mokiniui specialistais ir net 43 proc. nežinojo, kad jie gali padėti, nes nurodė, jog nežinotų į ką mokykloje kreiptis pagalbos dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo.

Pagalbos mokiniui specialistų teigimu, pagrindinė problema mokykloje yra rūkymas, o alkoholio ir narkotinių medžiagų mokiniai vartoja už mokyklos ribų, savaitgaliais. Specialistų požiūriu, aktyvus vartotojas dažniausiai nelanko mokyklos arba ją lanko periodiškai, nes mokymosi nebesuderina su pasikeitusiu gyvenimo būdu. Tyrimas atskleidė, kad mokykloje dirbantiems specialistams sunku vykdyti ankstyvąją psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją dėl didelio darbo krūvio ir kitų ne mažiau svarbių mokyklos problemų sprendimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimą supančios stigmos bei nepakankamo pasirengimo tokiai veiklai.

Tėvų ir globėjų apklausa atskleidė, kad jų lūkesčiai dėl mokyklos galimybių padėti, jeigu vaikas vartojo psichoaktyvių medžiagų, yra per dideli ir, nežiūrint administracijos noro padėti, mokykloje esamų pagalbos galimybių nepakako. Dažnai mokiniai tokios pagalbos atsisakė arba reikalinga pagalba viršijo mokyklos galimybes. Dėl šių priežasčių pagalbos reikėjo ieškoti ne mokykloje, o sveikatos priežiūros ir kitose institucijose.

„Atliktas išsamus tyrimas parodė, kad mokykloje dirbantys specialistai galėtų efektyviai vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, tačiau ankstyvajai intervencijai reikalingi kiti metodai, tokie kaip mokinių skirstymas į grupes pagal riziką ar individualios daugkartinės konsultacijos, kurie mokykloje sunkiai įmanomi dėl psichikos sveikatą supančios stigmos ir diskriminacijos, – sako Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistė dr. Loreta Stonienė. – Todėl reikėtų tobulinti esamą tvarką, kad su psichoaktyviomis medžiagomis eksperimentuojantis mokinys mokyklos specialistų pastangomis būtų kuo skubiau integruotas į sveikatos priežiūros ir ne mokykloje socialines paslaugas teikiančias įstaigas, kurios sudarytų sąlygas keisti elgesį, ugdytų problemų sprendimo, streso ir nerimo įveikos gebėjimus, stiprintų socialinius įgūdžius“.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus specialistas Martynas Izokaitis, tel. (8 5) 261 4184, el. p. martynas.izokaitis@hi.lt