2017

Išleistas naujas „Mokslo darbų“ serijos leidinys „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams“

2017 11 13
Higienos institutas išleido naują „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams“. Tai jau 31 šios serijos leidinys, pristatantis atliktus tyrimus.
 
Šalies mastu atliekamos apklausos rodo, kad pažanga psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje, nepaisant įdėtų pastangų, nėra tokia džiuginanti, kaip tikimasi. Tyrimų rezultatai atskleidžia, kad narkotinių medžiagų vartojimas išlieka stabilus, t. y. penktadalis 16 metų mokinių jau yra bandę narkotinių medžiagų, ir tas skaičius nekinta nuo 2007-ųjų.
 
Ankstyvoji intervencija skiriasi nuo bendrosios prevencijos, nes ji orientuota į psichoaktyviosiomis
medžiagomis eksperimentuojančius asmenis ir siekia sustabdyti piktnaudžiavimą šiomis medžiagoms.
 
Naujame „Mokslo darbų“ leidinyje pristatomas atliktas tyrimas „Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams“ ir mokslinės publikacijos, kuriais siekta įvertinti ankstyvosios intervencijos paslaugų prieinamumą bendrojo ugdymo mokyklų rizikos grupės mokiniams.
 
Pasirinkus tris mokyklos bendruomenę sudarančių tiriamųjų grupes – mokinius, pagalbos mokiniui specialistus ir tėvus – įvertinta, kaip šios paslaugos teikiamos ugdymo įstaigose.
 
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokykloje dirbantiems specialistams gana sudėtinga vykdyti ankstyvąją psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo intervenciją, tai patvirtino ir kitos tiriamųjų grupės.
 
Leidinys skirtas sveikatos ir švietimo politikams, kurie teisinėmis priemonėmis reguliuoja psichoaktyviųjų medžiagų pasiūlos ir paklausos tvarką mokyklose bei mokykloje dirbantiems pagalbos mokiniui specialistams, įskaitant ir mokyklos administraciją, kurių atsakomybės sritis  yra nustatyti psichoaktyviomis medžiagomis piktnaudžiaujančius mokinius ir suteikti efektyvią pagalbą.
 
Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti Higienos instituto svetainėje www.hi.lt, skiltyje Leidiniai -> Moksliniai leidiniai.
 

Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus specialistas Martynas Izokaitis, tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu martynas.izokaitis@hi.lt.