Paskutinės eilės antibiotikai nebeveikia: kokie galimi sprendimo būdai?

2017 11 13
Atsparių bakterijų, ypač atsparių vadinamiesiems paskutinės eilės antibiotikams, tokiems kaip karbapenemai ir kolistinas, atsiradimas ir plitimas kelia didelį nerimą ir grėsmę pacientų saugai. Antibiotikams atspariomis bakterijomis užsikrėtusiems pacientams dažniau nei įprastai išsivysto komplikacijos,  kyla iki trijų kartų didesnė mirties nuo infekcijos grėsmė.

Antimikrobinis atsparumas – tai natūralus biologinis reiškinys, kai mikroorganizmai - bakterijos, virusai, grybai – prisitaiko prie juos veikiančių antimikrobinių vaistų poveikio ir taip sumažėja arba išnyksta antibiotikų efektyvus poveikis gydant infekcines ligas.

Tyrimais įrodyta, kad antimikrobinio atsparumo didėjimas tiesiogiai susijęs su antimikrobinių vaistų vartojimu. Spartaus bakterijų atsparumo vystymosi ir plitimo problemos nebepajėgiama išspręsti kuriant naujus antibiotikus. Be to,neteisingas šių vaistų vartojimas gali pakenkti  ne tik juos vartojančių asmenų, bet ir kitų žmonių sveikatai, nes atsparios bakterijos lengvai plinta. Lietuvoje, lyginant su kitomis Europos šalimis, stebimas vienas didžiausių Europos Sąjungoje (ES)  antimikrobinių preparatų vartojimas ligoninėse – 2,59 vidutinės terapinės dienos dozės 1000-čiui gyventojų per dieną (šis rodiklis svyruoja nuo 2,89 Maltoje, iki 0,9 – Olandijoje).

Lietuvoje bakterijų atsparumo situacija nėra palanki. Kvėpavimo takų infekcijas (K. pneumoniae, S. pneumoniae ) ir šlapimo takų infekcijas (E. Coli) sukeliančių bakterijų atsparumas nuolat didėja ir yra didesnis už ES vidurkį. Meticilinui atsparaus S. aureus (MRSA), kuris sukelia žaizdų infekcijas, sepsį, dažnis lyginant su ES vidurkiu nėra didelis, tačiau yra gerokai didesnis už Baltijos regiono šalių ir nemažėja. Lietuvoje didelis antibiotikams atsparios tuberkuliozės paplitimas.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras teigia, kad kiekvienas žmogus – gydytojas, skiriantis antibiotikus, sveikatos politikas, planuojantis ir įgyvendinantis strategijas, gyventojas, vartojantis antibiotikus,– turi prisiimti atsakomybę dėl šių vaistų efektyvumo išsaugojimo.

Bakterijų atsparumą antimikrobiniams vaistams lemia daugelis priežasčių: virusinių infekcijų gydymas antibiotikais, neteisingas vaistų parinkimas, neteisingas dozavimas, gydymo trukmė, savigyda. Taip pat mikroorganizmai savo genetinę informaciją gali perduoti kitos rūšies mikrobams, atsparius mikrobus vieni žmonės gali perduoti kitiems, juos galima pervežti iš vienos šalies į kitą. Tik suderintos visame pasaulyje taikomos priemonės, įskaitant veiksmingesnę infekcijų prevenciją ir kontrolę asmens sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat racionalesnis antibiotikų vartojimas, gali užtikrinti ilgalaikį šios problemos sprendimą.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras šių metų Europos supratimo apie antibiotikus dienostiksline grupe pasirinko ligoninių personalą. Pasaulio sveikatos organizacija, minėdama Pasaulinę supratimo apie antibiotikus savaitę, siekia atkreipti dėmesį į infekcijų kontrolės bei rankų higienos svarbą sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą.

Siekdama paminėti Europos supratimo apie antibiotikus dieną ir Pasaulinę supratimo apie antibiotikus savaitę, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos institutas šių metų lapkričio 28 d. organizuoja konferenciją „Antimikrobinio atsparumo valdymas Lietuvoje“ kurios tikslas – atkreipti dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą ir jos grėsmes, supažindinti su antimikrobinio atsparumo situacija Europoje ir Lietuvoje, pristatyti Lietuvoje įgyvendinamas priemones ir pagrindines problemas, pasidalinti patirtimi ir gerąja praktika, aptarti būtinus veiksmus problemai spręsti. Konferencija skirta sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, pavaduotojams ir antimikrobinio atsparumo valdymo grupių apskrityse vadovams. Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti Higienos instituto tinklalapyje http://www.hi.lt/news/1246/561/2017-m-lapkricio-28-d-Vilniuje-vyks-konferencija-Antimikrobinio-atsparumo-valdymas-Lietuvoje.html

Europos supratimo apie antibiotikus diena Lietuvoje ir Europoje kasmet minima lapkričio 18 d. Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva nuo 2015 m. minima ir Pasaulinė supratimo apie antibiotikus savaitė. Pagrindinis jų tikslas – informuoti visuomenę ir medikus apie teisingą antibiotikų vartojimą, didėjančią bakterijų atsparumo antibiotikams grėsmę.
 
Daugiau informacijos suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė Rolanda Valintėlienė tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu rolanda.valinteliene@hi.lt bei Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.