Už geriausius pasiekimus sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą apdovanotos ligoninės ir antimikrobinio atsparumo valdymo grupės apskrityse

2017 11 29

Lapkričio 28 d. Higienos institutas ir Sveikatos apsaugos ministerija surengė konferenciją „Antimikrobinio atsparumo valdymas Lietuvoje“. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į antimikrobinio atsparumo problemą ir jos grėsmes, supažindinti su antimikrobinio atsparumo situacija Europoje ir Lietuvoje, pristatyti Lietuvoje įgyvendinamas priemones ir pagrindines problemas, pasidalinti patirtimi ir gerąja praktika, aptarti būtinus veiksmus problemai spręsti. Renginį rėmė Pasaulio sveikatos organizacija.  

Į konferenciją susirinko apie 90 dalyvių – asmens ir visuomenės sveikatos įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, sveikatos specialistai, antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse grupių vadovai ir nariai.

Atidarant konferenciją, sveikinimo žodį tarė Sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garuolienė ir Ministro Pirmininko patarėjas sveikatos klausimais Paulius Gradeckas. Jie pabrėžė renginio svarbą ir pasidžiaugė, kad antimikrobinio atsparumo problema sprendžiama ir Lietuvoje, kad jau yra sėkmės pavyzdžių.

Renginio metu ligoninių kolektyvams įteikti Sveikatos apsaugos ministro padėkos raštai ir Higienos instituto prizai. Už aktyvią veiklą, sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą, ir geriausius pasiekimus apdovanotos:

­   VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė – rajono ligoninė;

­   VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė  –  regiono ligoninė;

­   VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos – universitetinė ligoninė.

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė papildomai nominuota už iniciatyvumą ir aktyvią veiklą, diegiant naujoves antimikrobinio atsparumo valdymo srityje.

Už geriausius pasiekimus tarp antimikrobinio atsparumo valdymo grupių apskrityse apdovanota Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė.
 
Už iniciatyvumą, perduotą gerąją patirtį ir sėkmingą antimikrobinio atsparumo valdymo veiklos plėtojimą papildomai apdovanota pirmoji susikūrusi Klaipėdos apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupė.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro atstovas Antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų programos vadovas dr. Dominique'as Monnet'as pristatė Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro veiklą, pagrindinius tinklus, susijusius su antibiotikų vartojimu, antimikrobiniu atsparumu ir su sveikatos priežiūra susijusiomis infekcijomis. Taip pat jis pristatė antimikrobinio atsparumo problemos mastą ir grėsmes, situaciją Europoje, atkreipė dėmesį, kad pagrindiniai veiksmai, siekiant išvengti ir kontroliuoti antimikrobinį atsparumą, yra naujų antimikrobinių vaistų kūrimas, tinkamas antibiotikų vartojimas ir infekcijų prevencija ir kontrolė.

Sveikatos apsaugos ministerijos Epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja dr. Loreta Ašoklienė pristatė tarptautinius reikalavimus ir Lietuvos įsipareigojimus antimikrobinio atsparumo srityje, supažindino su Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais antimikrobinio atsparumo valdymą, ir pristatė naujausias iniciatyvas šioje srityje. Ypatingas dėmesys skirtas šiemet liepos mėn. pavirtintam Antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų veiksmų planui.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė supažindino su naujausiais antimikrobinių preparatų vartojimo ir hospitalinių infekcijų Lietuvoje duomenimis, palygino juos su Europos Sąjungos rodikliais, parodė rodiklių dinamiką ir akcentavo ligoninių problemas šioje srityje.

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės direktorius dr. Algimantas Pamerneckas kalbėjo apie patirtį ir pasiekimus valdant antimikrobinį atsparumą ligoninėje, akcentavo infekcijų kontrolės svarbą ir naudą ligoninėms bei pasiūlė, lyginant ligonines tarpusavyje, atkreipti dėmesį į kiekvienos ligoninės ypatumus – operacinį aktyvumą bei planinių ir skubių operacijų santykį.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Kauno antimikrobinio atsparumo valdymo grupės vadovė Orina Ivanauskienė pasidalino gerąja Kauno grupės patirtimi, sprendžiant antibiotikų vardijimo ir antimikrobinio atsparumo problemas Kauno regione, ir pristatė gausias grupės veiklas ir iniciatyvas.  

Apie antimikrobinio atsparumo valdymą ir antimikrobinių preparatų naudojimą veterinarijoje kalbėjo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas dr. Vidmantas Paulauskas.

Renginys organizuotas minint 2017 m. Europos supratimo apie antibiotikus dieną ir Pasaulinę supratimo apie antibiotikus savaitę, kurių tikslas – informuoti visuomenę ir medikus, kaip teisingai vartoti antibiotikus, ir atkeipti dėmesį į didėjančią bakterijų atsparumo antibiotikams grėsmę.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt

Pranešimai

 

Antibiotikų vartojimas ir antimikrobinis atsparumas Europoje (atsiųsti)

dr. Dominique Monnet, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

 

Antimikrobinio atsparumo valdymo iniciatyvos Lietuvoje (atsiųsti)

dr. Loreta Ašoklienė, Sveikatos apsaugos ministerija

 

Antimikrobinio atsparumo situacija Lietuvoje (atsiųsti)

dr. Jolanta Miciulevičienė, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

 

Antimikrobinių preparatų vartojimas ir hospitalinės infekcijos Lietuvoje (atsiųsti)

dr. Rolanda  Valintėlienė, Higienos institutas 

 

Geroji praktika: Antimikrobinio atsparumo valdymas ligoninėje (atsiųsti)

dr. Algimantas Pamerneckas, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

 

Geroji praktika: Antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityje (atsiųsti)

Orina Ivanauskienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos  Kauno departamentas

 

Antimikrobinio atsparumo valdymas ir antimikrobinių preparatų naudojimas veterinarijos sektoriuje (atsiųsti)

Vidmantas Paulauskas, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba